Press "Enter" to skip to content

Yrityksen toiminta englanniksi

Sanakirja

Otetaan esimerkiksi fraasi quality products, joka esiintyy monen suomalaisyrityksen englanninkielisillä verkkosivuilla. Suomalaisen korvaan tämä on aivan luontevaa, onhan kyseessä suora käännös suomen laatutuotteista. Äidinkielisen englanninpuhujan korvaan ilmaus on kuitenkin tynkä: hän jää ihmettelemään, onko kyse hyvästä vai huonosta laadusta. Laadukkuudesta – sekä tuotteiden että viestinnän! – kertoisivat sanat high-quality products.

Valvontaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen yksityisesti edellyttää lupaviranomaisen myöntämää lupaa. Palvelujen tarjoaminen voidaan aloittaa vasta sitten, kun lupa toimintaan on myönnetty. Uuden toimipaikan lisääminen olemassa olevaan lupaan edellyttää muutosluvan hakemista, eikä toimintaa voida aloittaa ennen muutosluvan myöntämistä. Myös toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää, että lupa toiminnan muuttamiseen on myönnetty.  Luvaton toiminta on säädetty rangaistavaksi rikoslain (39/1889) 44 luvun 3 §:n (24.5.2002/400) nojalla.

Lastensuojelu

Jos lapsen kasvuolosuhteet eivät turvaa hänen kehitystään ja lapsella ja perheellä nähdään olevan tarve lastensuojelun tuelle, lapselle tehdään asiakassuunnitelma tarvittavista tukitoimista.  Suunnitelmassa sovitaan työskentelyn tavoitteista ja toimintatavoista. Asiakassuunnitelmaan on kirjattava mahdolliset lapsen ja/tai perheen eriävät näkemykset palveluiden tarpeesta. Suunnitelmaan tulee kirjata myös työntekijän ja lapsen henkilökohtaiseen tapaamiseen liittyvät käytännöt. Asiakassuunnitelmaa on tarkistettava aina tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa.

Yritystoiminnan aloittaminen Suomessa edellyttää, että yritys antaa perustamisilmoituksen yrityksen rekisteröimistä varten. Perustamisilmoituksella yritys ilmoittautuu tai hakeutuu yrityksen harjoittamasta toiminnasta riippuen Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteriin. Ilmoituksen perusteella yritys merkitään myös Verohallinnon asiakasrekisteriin.

Kuinka se toimii

Jos yritys on aatteellinen, taiteellinen, tieteellinen taikka uskonnollinen tai muu tunnustuksellinen yhteisö tai jos sen tarkoitus on pääasiallisesti elinkeinopoliittinen, työmarkkinapoliittinen, yleispoliittinen tai humanitäärinen, tämän lain säännöksiä ei sovelleta yhteisön tarkoitusta eikä aatteellisia tai vastaavia tavoitteita koskeviin ratkaisuihin eikä näiden ratkaisujen valmisteluun.

Valviran omavalvontasuunnitelma on laajemmin toiminnan kannalta tehtävä asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Suunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline. Palvelujen tuottajalta edellytetään ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan

Olet täällä

Myös 2000-luvulla MTV:n mediaperhe jatkoi kasvuaan. 2000-luvun alussa aloittanut TVTV!-kaapelikanava muuttui vuonna 2002 Subtv:ksi, joka nykyisin tunnetaan nimellä Sub. Lifestyle-ohjelmia, dokumenttisarjoja ja elokuvia tarjoava AVA puolestaan aloitti toimintansa 2000-luvun loppupuolella ensin osana maksullista kanavapakettia. Vuodesta 2011 lähtien AVA on ollut veloituksetta kaikkien suomalaisten tavoitettavissa. Myös MTV Katsomo perustettiin jo vuonna 2002, jolloin se tunnettiin netti-tv:n nimellä.

Ole hyvä ja odota hetki

Erilaisissa palveluissa edellytetään erilaisten tietojen antamista. Antamillasi tiedoilla voidaan yksilöidä ja parantaa palvelua juuri sinulle sopivaksi. Esimerkiksi kielivalintasi voidaan tallentaa OmaElisassa, jotta kun kirjaudut seuraavan kerran palveluun, osaamme näyttää sen sinulle oikealla kielellä. Yksilöinnin perusteella voimme myös suositella Elisa Viihteen käyttäjille osuvampia sisältöjä perustuen aiempaan katseluhistoriaan.

Haluamme isännöitsijänä olla ennen kaikkea luotettava ja osaava kumppani sekä taloyhtiöiden hallituksille, osakkeenomistajille että asukkaille. Asiakkaillemme se näkyy avoimena ja läpinäkyvänä toimintana sekä asiakaslähtöisenä palveluna. Panostamme myös ennakoivaan ja pitkäjänteiseen kiinteistöjen kunnossapitoon, mikä edistää kiinteistöjen turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä vaikuttaa positiivisesti niin asumismukavuuteen kuin kiinteistöjen arvon säilymiseen.

Lähteet

Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin 1 000 silmäterveyden ammattilaista, jotka tarjoavat optiset tuotteet, optikkopalvelut, silmälääkäripalvelut, silmäkirurgiset palvelut ja silmälaboratoriopalvelut niin yksityisasiakkaille, yrityksille kuin julkiselle sektorille. Silmäasema-ketjussa tehdään vuosittain noin 210 000 optikon näöntarkastusta, 190 000 silmälääkärin vastaanottoa ja yli 15 000 kaihi- ja taittovirheleikkausta.

Verojalanjäljellä kuvataan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja verovaikutuksen jakautumista eri maihin. Oriola edistää läpinäkyvää yrityskulttuuria ja julkaisee verojalanjälkensä, joka muodostuu tuloverojen lisäksi muista yrityksen toimintaan liittyvistä veroista ja veroluontoisista maksuista. Yhtiö maksaa verot kuhunkin toimintamaahan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Oriola-konsernilla ei ole ulkomaisia tytäryhtiöitä maissa, joissa on epätavallisia verohelpotuksia.

Keuda palvelee yhden luukun periaatteella

Keuda on yritysten ja työnantajien kehittämiskumppani. Tarjoamme pitkäjänteistä ja tavoitteellista yhteistyötä sekä yksilöllistä palvelua ns. yhden luukun toimintaperiaatteella. Keudalla on vetovoimaisia osaamisen kehittämisen ratkaisuja ja kattavat palvelut laajan yhteistyöverkoston avulla: ammatilliset tutkinnot, oppisopimuskoulutus, kortti-, ammattipätevyys- ja täydennyskoulutukset, rekrytoinnin tuki ja työpaikkaohjaajien valmennus.

Tarjoamme upean mahdollisuuden osallistua erilaisiin projekteihin ja korkeakouluyhteistyöhön.  Yhteistyökumppanimme on Aalto-yliopisto, jonka kanssa teemme tuotesuunnitteluprojekteja ja yrittäjyyshankkeita. Lukio-opetus tulee meillä eläväksi aidoissa ympäristöissä laajan yritys- ja työelämäyhteistyön kautta. Erilaisten yritysten kanssa toteutettujen oppimiskokonaisuuksien kautta opiskelijat kertovat oppivansa muun muassa organisointia, tehtävien delegointia sekä itsensä ja ryhmän johtamista.

ανανεωση ασφαλιστικης ικανοτητας ικα για ανεργους Μέχρι πρόσφατα όταν άκουγα για τη Μασσαλία, μου ερχόταν στο μυαλό, εκτός από την περίφημη μπουγιαμπέσα, ένα υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον και η εγκληματική δραστηριότητα της γνωστής French Connection. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως. Η πόλη έχει μεταμορφωθεί με ένα γενναίο «λίφτινγκ», συνέπεια μιας σοβαρής κρατικής επένδυσης στην διαμόρφωση του λιμανιού και της παλιάς πόλης, την βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την προώθηση των τεχνών.

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvapäivitteinen järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja sen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.