Press "Enter" to skip to content

Yksityistietoimitus hinta

Asiakkaille

Hallintoa ja tienpitoa varten voidaan perustaa tieosakkaista muodostuva tiekunta. Tiekunta voidaan perustaa yksityistietoimituksessa tai tieosakkaat voivat perustaa sen itse kokouksessaan. Tiekunnan perustamisen edellytyksenä on, että kohteena olevaan tiehen kohdistuu pysyvä tieoikeus. Tienpidon ja hallinnon asiat käsitellään säännöllisesti pidettävissä tiekunnan kokouksissa ja kokouksen päätökset sitovat tieosakkaita. Tiekunta voi myös myöntää tieoikeuden uusille tien käyttäjille.

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

2 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat käyttää muutkin kuin maanomistaja Kunnossapitoon mahdollista avustusta Kuka/miten yksityistietä voi käyttää: Tieoikeuden haltija Maanomistajan luvalla Käyttömaksun maksava Millä tavoin tieoikeuden voi saada? Yksityistietoimituksella Ennestään olevaan tiehen tielautakunnan toimituksella Liittymällä tiekunnan jäseneksi 2

Onko mökkitiesi ylläpito ajan tasalla? Tiekunnan perustaminen helpottaa yksityistien hoitoa

Jo mainitun uuden lain mukaan kaikki kunnalliset avustukset edellyttävät tiekunnan perustamista. Siksi tiekuntaa kannattaa alkaa valmistella heti. Tähän saakka muun muassa aurausavustusta on yksityistielain perusteella voinut saada epävirallisempikin tienpitoporukka, mikäli tien liikenteellinen merkitys on sitä edellyttänyt. Vaan ei enää ensi vuonna.

560/2018

Tämän lain tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Tieoikeus perustetaan pääsääntöisesti asianosaisten välisellä sopimuksella. Tietyissä tapauksissa tieoikeus voidaan perustaa niin sanottuna pakkorasitteenakin. Yksityistieoikeus perustetaan yksityistietoimituksessa, jonka yhteydessä oikeuteen voidaan määrätä rajoituksia tai erityisiä määräyksiä. Tieoikeutta ei voida perustaa, jos siitä aiheutuu kulttuurillisten arvojen vähenemistä, luonnon turmeltumista tai muu yleisen edun loukkaus.

Navigointivalikko

Peruskorjausavustusten osalta edellytyksenä on lisäksi, että peruskorjaukselle on myönnetty valtion avustus.

Peruskorjausavustusta myönnetään ensisijaisesti huonokuntoisten siltojen, tulva- ja routavaurioiden ja tien kantavuuden parantamiseen.

Kunnossapitoavustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin: ojien kaivaminen, tien vierialueiden hoito, tienpinnan sorastus, suolaus ja lanaus, rumpujen korjaus ja uusiminen, liikennemerkkien korjaus ja uusiminen, tien auraus.

Kunnalliset tielautakunnat lakkaavat toiminnan siirtyessä maakunnille. Tämän vuoksi on tärkeää, että nivelvaiheessa panostetaan yksityistieasioita koskevaan neuvontaan. Tielautakuntia vastaavat neuvonta- ja sovittelupalvelut voidaan toteuttaa maakunnallisina, mutta myös kunnissa olisi tärkeää olla vähintään yksi virkamies, jonka tehtävänä on käsitellä yksityisteitä koskevia asioita.

Vesijätön arvo ja oikeusturva

Kun kerta asiaa on tutkittu ja epäkohta olisi siten pitänyt MML:n keskushallinnossa huomata, niin mitä toimenpiteitä on tehty? Nähdäkseni ei juuri mitään. Ymmärrän kyllä, että keinot ovat vähäiset kun toimitusinsinöörit ovat toimituspäätöksiä tehdessään esimiehistään yhtä riippumattomia kuin käräjätuomarit, mutta tuntuu että nyt vain että MML:n johdon taholta nyt yritetään vaieta epäkohta kuoliaaksi. Odotan vaan että asia kirpaisee jotain tarpeeksi isokenkäistä, joka sitten laittaa MML:n johtoonkin liikettä.

Ensi kuun ensimmäisenä päivänä on vuorossa valtatien 12 ja Mason lenkin välinen alue, joka ulottuu Kärppälästä aina Nokian puolelle asti. Myöhemminkin voi toki yksityistietoimituksen alueella teetättää, mutta silloin sitä ei maksa Suomen valtio. Kuten oheisesta kartasta ilmenee, ei välittömästi ohituskaistan eteläpuolelle jäävä alue kuulu tarkastelualueeseen.

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Toinen ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia yksityisteitä. Yksityistielaki edellyttää, että tiekunnat ja myös järjestäytymättömät tiet toimittavat Digiroadiin tietoja liikenteen ja tien rajoituksista. Digiroad on Liikenneviraston (1.1.19 alkaen Väylävirasto) kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä. Tietoja käyttävät mm. navigaattorifirmat, pelastustoimi sekä myös metsäteollisuuden ja maitokuljetusten reittisuunnittelijat. On siis hyvä, että myös yksityisteistä tiedot ovat kohdallaan.

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot on anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksissa.

Toimitettavia tietoja ovat; tiedot pysyvistä painorajoituksista sekä tiedot liikenteen kielloista ja rajoituksista (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty) ml. mahdolliset lisäkilvet (esim. tonteille ajo sallittu). Lisäksi tulee toimittaa kopio kunnan suostumuksista em. merkkeihin. Tiedot tulee toimitaa myös tapauksessa, että tiellä ei ole mitään rajoituksia.

"Lakiuudistuksella halutaan antaa edellytykset yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle nykypäivän tarpeiden mukaisesti. Esitys parantaa luonnonvaratalouden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä etenkin maaseudulla", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk).

Ei tunnusta vielä?

Yksityistiet ovat teitä, joille on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskenään.

Social links

Nyt mietityttää voiko nämä mahdolliset maaoikeusprosessit tulla meille niin kalliksi että ollaan konkurssin partaalla jos siis häviämme valittajalle. Olemme siis itse laittaneet yksityistietoimituksen vireille ja siitä päätöksestä on odotettavissa valitus / valituksia maaoikeuteen. Onko nämä maaoikeuden prosessit » paperioikeudenkäyntejä» vai mitenkä se asioiden käsittely siellä tapahtuu ( vaaditaanko läsnäolo? ). Kertokaa mistä saan kansantajuisesti ymmärrettävää tietoa näistä menettelytavoista!

T. ap