Press "Enter" to skip to content

Yksityishenkilön etuosto-oikeus

Myydään

Ajattelin tehdä pojan kanssa kauppakirjan, jossa määrään, että hänen täytyy myydä ostamansa maa-alue minulle, jos aikoo joskus luopua siitä. Kuulin kuitenkin, että tällaista määräystä ei voisi tehdä kauppakirjaan.  Voiko kauppakirjaan tehdä tällaisen määräyksen? Entäpä jos lahjoitan maa-alueen pojalle ja määrään yhtenä ehtona olevan sen, ettei poika voi myydä aluetta kenellekään muulle kuin minulle.

Käyttöehdot

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämiselle on tiettyjä edellytyksiä. Ensinnäkin ostajana ei saa olla kiinteistön myyjän puoliso, perillinen, tai valtio, eikä kyseessä saa olla myynti pakkohuutokaupalla. Tällaisissa kaupoissa kunnalla ei ole etuosto-oikeutta. Myytävän kiinteistön tulee toisekseen olla vähintään 5000 neliömetrin kokoinen, paitsi pääkaupunkiseudun kunnissa, joissa tämä vähimmäiskoko on vain 3000 neliömetriä. Pinta-alaa laskettaessa huomioidaan kaikki saman myyjän ja saman ostajan väliset kiinteistökaupat viimeisen kahden vuoden ajalta. 

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Murupolku

Siihen saakka kun etuosto on loppuun saatettu, ostajan tulee huolehtia luovutuksensaajalle kauppakirjan mukaan tai muutoin kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä. Kun etuosto on loppuun saatettu, on kunnan korvattava ostajalle, mitä tämä on sitä ennen suorittanut, ei kuitenkaan ostajan laiminlyönnistä aiheutuneita suorituksia. Lisäksi kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet rahoitus- ja muut tarpeelliset kustannukset. Sama koskee kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia.

Seuraa Viisykköstä

Lunastushinta maksetaan yhtiön tilille määräajassa. Määräaika on lain mukaan kaksi viikkoa sen määräajan päättymisestä, jonka kuluessa lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Tätä voidaan lyhentää yhtiöjärjestyksessä esim. sitomalla määräajan alkaminen konkreettisen lunastusvaatimuksen esittämiseen. Yhtiön tulee huolehtia osakekirjan ja kauppahinnan luovuttamisesta eteenpäin. Osakekirjaan tulee tehdä asianmukaiset siirtomerkinnät.

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Kannattajat tukivat Kärppäjoukkuetta menneellä kaudella jälleen esimerkillisesti, ja kuudetta kenttäpelaajaa tarvitaan taas sekä kotimaisissa että kansainvälisissä peleissä. Hankkimalla kausikortin varmistat oman paikkasi Oulun Energia Areenan lehtereiltä Liigan runkosarjaan sekä CHL:n lohkovaiheen otteluihin. Etuosto-oikeus omalle paikalle päättyy 18.6.

Ennakkoratkaisupyyntö – Perusvapaudet – SEUT 21, SEUT 45, SEUT 49 ja SEUT 63 artikla – Direktiivi 2004/38/EY – 22 ja 24 artikla – Julkisen laitoksen sen toimialueella sijaitsevia tontteja koskeva etuosto-oikeus sosiaalista asuntotuotantoa varten – Asunnot, joita myönnetään ensisijaisesti yksityishenkilöille, joilla on ”vahva yhteiskunnallinen, taloudellinen tai sosiokulttuurinen side” mainitulla toimialueella sijaitsevaan alueeseen – Tilanne, jonka kaikki osatekijät rajoittuvat yhden ainoan jäsenvaltion sisälle – Ennakkoratkaisupyynnön tutkimatta jättäminen

Jyväskylän kaupunki aikoo käyttää etuosto-oikeutta 2,5 hehtaarin maakaupoissa Vaajakosken Kaunisharjussa. Yksityishenkilö on myynyt Järvi-Suomen Asunnot Oy:lle Riitaoja-nimisen tilan 50000 eurolla. Alue rajautuu voimassa olevaan asemakaavaan ja alueeseen kohdistuu voimakkaita rakennuspaineita. Etuosto-oikeuden käyttämistä perustellaan muun muassa sillä, että rakentaminen alueelle ei ole enää mahdollista poikkeamisluvin ja tuleva kehitys tulee ratkaista asemakaavalla. Kaupunki asemakaavoittaa vain omistamiaan maita.

Suomessa eläinten kauppa rinnastetaan irtainten esineiden kauppaan. Ostaessasi eläintä esimerkiksi eläinkaupasta tai elinkeinonharjoittajalta turvanasi on kuluttajansuojalaki. Yksityisen kanssa asioidessasi on tärkeää, että kaikki kaupassa sovitut asiat on kirjattu kauppakirjaan, sillä sanallisesti sovittuja asioita on vaikea todistaa.

– Jos kohdetta välittää kiinteistönvälittäjä, hänen tehtävänään on selvittää tarvittavat tiedot. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa kiinteistön rasite- ja kiinnitystiedot saa selville kiinteistöä koskevasta lainhuuto- ja rasitustodistuksesta sekä kiinteistörekisteriotteesta. Asunto-osakkeiden osalta pitää tarkastaa isännöitsijäntodistus, OPn asiantuntija ja juristi Kati Piilo opastaa.

*Kilpailuun voivat osallistua kaikki yli 18-vuotiaat yksityishenkilöt lukuun ottamatta järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä tai heidän perheenjäseniään. Kilpailuun voi osallistua 30.4.2017 saakka. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Arvonnassa sovelletaan Suomen arpajaislakia. Arvonnan järjestäjä suorittaa palkintoon liittyvän arpajaisveron.

Viro kehittää ja markkinoi itseään yrittäjäystävällisenä toimintaympäristönä ulkomaalaisille sijoittajille, minkä lisäksi yrittäjyyteen kannustetaan aidosti. Viro on poliittisesti vakaa ja moderni markkinatalous. Sijainniltaan ja yhteyksiltään Viron asema on hyvä. Yritystoiminnan aloittaminen Virossa on helppoa ja byrokratia vähäistä. Ulkomaalaisilla ovat samat oikeudet kuin paikallisilla yrityksillä sekä mahdollisuus ostaa ja omistaa kiinteistöjä ja maata. Virossa on edelleen kilpailukykyinen kustannustaso verrattuna Pohjoismaihin ja moniin muihin Euroopan maihin.

Vaikka eteneminen on ollut hidasta, ei tahtotila Prijuutin pelastamiseksi ole kuitenkaan kadonnut. Kahden vuoden aikana on tullut huomattua miten merkityksellinen paikka on monelle ollut ja miten mielenkiintoiset vaiheet talon historiaan kätkeytyy. Yli 160-vuotias Prijuutti on yksi Hyrylän vanhimmista rakennuksista, joten se yksitään on riittävä syy saattaa rakennus uuteen kukoistukseen.

Turun hallinto-oikeuteen on valitettu sekä kunnanhallituksen päätöksestä myöntää alueelle maa-aineksen ottamislupa että hallituksen myöhemmin tekemästä päätöksestä käyttää etuosto-oikeutta maa-alueeseen. Kunta on yrittänyt estää louhimotoiminnan aloittamista ostamalla Luolavuoren kylässä sijaitsevan reilun 14 hehtaarin alueen konkurssipesältä, joka oli myymässä sitä louhintaa suunnittelevalle Palovuoren Kivi Oylle.

JJK:n kausikortit kaikkien aikojen kaudelle 2012 ovat käyneet kovaa vauhtia kaupaksi ja syykin on hyvä: ensi vuosi tarjoaa kettufanille ennätysmäärän otteluita, parantuneet olosuhteet tunnelmallisine valoineen ja tietysti kirsikkana kakun päällä Keski-Suomen jalkapallohistorian ensimmäiset euro-ottelut, joiden pääsylippuihin ainoastaan kausikorttilaisilla on etuosto-oikeus.

Etsi

Käyttövuokraa sopii yrittäjille ja yksityishenkilöille, jotka aikovat käyttää autoa leasingkauden kuluessa ja vaihtaa sen sitten uuteen. Vuokrasuhteen päättyessä on vuokralaisella mahdollisuus käyttää etuosto-oikeutta ja ostaa auto itselleen tai palauttaa se leasingyritykselle. Jos ajoneuvon markkina-arvo on leasingkauden päättyessä sen jäännösarvoa suurempi, on vuokralaisella mahdollisuus ansaita rahaa ja käyttää sitä esimerkiksi seuraavan leasing-sopimuksen ennakkomaksuna.

Usein osakeyhtiön isoimmat riidat liittyvät osakkeenomistajien keskinäisiin erimielisyyksiin tilanteessa, jossa osakassopimusta ei ole. Sopimuksen keskeistä merkitystä kuvaa hyvin sekin, että pankit ovat alkaneet edellyttää osakassopimuksen solmimista antaessaan lainaa toimintansa aloittaville yrityksille.