Press "Enter" to skip to content

Yhtiöjärjestys etuosto oikeus

Etuostolauseke on varsin yleinen ehto osakassopimuksissa. Tavanomaisesti sopimisen taustalla on halu kontrolloida osakeomistusta yhtiöjärjestyksen sallimaa tiukemmin. Etuostolausekkeen myötä yhtiön osakkeenomistajat myös yleensä tietävät, minkä arvoisia heidän osakkeensa ovat. Toisaalta etuosto-oikeus luo vakautta yhtiön omistuspohjaan, sillä osakkaat tietävät, että yhtiöstä irtaantuvan osakkeenomistajan tilalle ei saavu yhtiön toiminnan kannalta haitallista osakasta.

Hyvä kysymys: Kuka korvaa kosteusvaurion ja miten se voidaan todeta?

Perusero näiden lakien välillä on se, millaiseksi lunastuslauseke on kyseisenä ajankohtana täytynyt muotoilla, kenelle lunastusvaade osoitetaan ja millaisin ehdoin sekä kenelle lunastushinta maksetaan. Jos lunastuslauseke ei ole sen yhtiöjärjestykseen lisäämisajankohtana voimassa olleen lain mukainen, sitä ei lain mukaan tarvitse soveltaa lainkaan.

Lunastusmenettelystä ja etuosto-oikeuslausekkeista

Lunastushinta maksetaan yhtiön tilille määräajassa. Määräaika on lain mukaan kaksi viikkoa sen määräajan päättymisestä, jonka kuluessa lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Tätä voidaan lyhentää yhtiöjärjestyksessä esim. sitomalla määräajan alkaminen konkreettisen lunastusvaatimuksen esittämiseen. Yhtiön tulee huolehtia osakekirjan ja kauppahinnan luovuttamisesta eteenpäin. Osakekirjaan tulee tehdä asianmukaiset siirtomerkinnät.

Lisää aiheesta

– Lunastuslauseke on kaikissa taloyhtiöissä, joiden asuntojen omistajat ovat kirjanneet sen yhtiöjärjestykseen

– Kun tällaisesta talosta myydään asunto, kaupasta ilmoitetaan talon ilmoitustaululla

– Kaikilla talosta asunnon jo omistavilla on oikeus lunastaa asunto ostajalta kauppahintaan

– Mahdollinen käsiraha palautetaan ostajalle ja kauppa purkautuu

– Lunastusaika vaihtelee riippuen siitä, mitä yhtiöjärjestykseen on kirjattu

 

Maratonkokous tuotti kompromissin: saksalainen Ursula von der Leyen EU-komission puheenjohtajaksi – Suomi ei saanutkaan EKP:n johtajuutta

Kauppakadun tapauksessa kauppaa rajoittaa myös lunastuspykälä. Tietty säätiö voi ostaa niin halutessaan jo kertaalleen myydyn asunnon itselleen. Asunnon ostaja voi jäädä myös tyhjän päälle, jos lunastuspykälä mahdollistaa talossa jo asuvan osakkaan etuosto-oikeuden. Näissä tapauksissa voi syntyä ikäviä tilanteita.

Voit halutessasi tiedustella välittäjältä mahdollisuutta nähdä asunto vielä toistamiseen.  Jos ensimmäinen esittely pidettiin esim. aamupäivällä, voi olla hyvä ajatus sopia uusintaesittely iltapäivään, jotta näet asunnon sekä aamu- että iltapäivän erilaisissa valaistusolosuhteissa. Uusintaesittelyssä voit mahdollisesti tutustua tarkemmin myös esim. taloyhtiön varasto- ja muihin tiloihin.

Osakassopimus

Osakeyhtiölain säännökset yhtiön johtamisesta sekä osakkaiden asemasta ja päätöksenteosta on kirjoitettu pitkälti pitäen mielessä sellaisia osakeyhtiöitä, joilla on paljon osakkaita, jotka eivät osallistu yhtiön toimintaan muutoin kuin pääomapanoksella ja joissa liiketoiminnan johtaminen on eriytetty yksittäisestä osakkeenomistajasta riippumattomille ulkopuolisille johtajille.

Merkintäohjeet

Sijoitetun pääoman menettäminen. Tiedostathan, että pääosa startup-yrityksistä epäonnistuu, eikä saavuta tavoitteitaan suunnitellulla tavalla. On siis todennäköistä, ettet koskaan saa tuottoa sijoituksellesi, ja menetät sijoittamasi pääoman tai osan sitä. Mikäli Kohdeyritys epäonnistuu, kukaan ei palauta sinulle sijoitustasi. Älä siis sijoita enempää, kuin mitä olet valmis häviämään, ja hajauta riskiä hajauttamalla sijoitussalkkuasi.

Asunnon myyjille

Joidenkin taloyhtiöiden yhtiöjärjestykseen kuuluva lunastuspykälä antaa osakkaille etuosto-oikeuden määräajaksi myytävään osakkeeseen (asunto, autotalli…) Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupan solmimisen jälkeen osakkaita tiedotetaan tapahtuneesta kaupasta ja he saavat yhtiöjärjestyksessä määrätyn ajan (usein 2 vko – 30 pv) kuluessa lunastaa osakkeen itselleen samalla hinnalla, jolla kauppa solmittiin.

Osakassopimus on yrityksesi tärkein dokumentti. Se määrittää omistajien keskinäiset suhteet ja heidän suhteensa yhtiöön. Siinä sovitaan myös omistajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Osakassopimus toimii apuna yhtiön tulevaisuudentavoitteiden suunnittelussa. Jos tavoitteenasi on joku kaunis päivä myydä yrityksesi, niin sitä suuremmalla syyllä osakassopimukseen kannattaa panostaa. Moni yrittäjä tai sijoittaja on joutunut vaikeuksiin yritystään myydessään, kun käsissä on ollut puutteellisesti kirjoitettu osakassopimus.

Liiketoimintamuotoja Virossa ovat:

Rajavastuuyhtiön voi perustaa myös osuuspääomaa maksamatta eli osuuspääoman maksamisen voi siirtää eteenpäin, jos osuuspääoma ei ylitä 25.000 EUR ja perustajana on luonnollinen henkilö. Jos yrityksen varat eivät riitä velvoitteiden täyttämisen, osakas vastaa yrityksen velvoitteista maksamatta olevan osuuspääoman määrään saakka henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tällöin yritys ei voi maksaa osakkaille osinkoa eikä se voi nostaa eikä vähentää osuuspääomaa.

Asuntokaupat ostajan pankissa

Kun olet löytänyt sopivan asunnon, tutustu huolella sekä asuntoon että taloyhtiöön. Asuntokaupassa kannattaa aina muistaa, että kyseessä on osakekauppa. Sinä et siis varsinaisesti ole ostamassa asuntoa – seiniä, lattiaa ja kattoa – vaan taloyhtiön osakkeita. Tästä syystä isännöitsijätodistus, energiatodistus, taloyhtiön yhtiöjärjestys, tilinpäätös, toimintakertomus ja korjaussuunnitelma ovat äärimmäisen tärkeitä asiakirjoja, joihin sinun on syytä tutustua ajan kanssa.