Press "Enter" to skip to content

Yhtiöjärjestyksen muutos taloyhtiö

Yhtiöjärjestys: Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Kun on päätetty muuttaa yhtiöjärjestys kokonaan pöytäkirjan liitteen mukaiseksi, liitä ilmoitukseen yhtiökokouksen pöytäkirja. Myös uusi yhtiöjärjestys joko liitetään ilmoitukseen tai sen tiedot annetaan YTJ-palvelussa (ilmoittamisen tavasta riippuen, katso kohta Miten ilmoitat netissä).

Asunto-osakeyhtiölaki uudistui – täytyykö yhtiöjärjestys päivittää?

Nykyisen lain mukaan yhtiökokous voidaan aina pitää kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Näin ollen yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti olevaa lyhyempää määräaikaa ei enää sovelleta. Sinänsä on edelleen sallittua määrätä kevät- ja syysyhtiökokouksesta, joista jälkimmäisen ajankohdan voi edellä mainitun estämättä määrätä vapaasti.

0 kommenttia

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on lähtökohtaisesti tehtävä 2/3 määräenemmistöllä, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä tiukemmin. Jos yhtiöjärjestyksessä on asunto-osakeyhtiölakia tiukempi määräys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tulee tätä määräystä noudattaa. Joissain tilanteissa yhtiöjärjestyksen muuttaminen saattaa määräenemmistön lisäksi vaatia osakkaiden suostumuksia. Osakkaiden suostumus tarvitaan esimerkiksi silloin, kun yhtiöjärjestykseen lisätään lunastuslauseke.

Keskustele tämän viikkoisesta kysymyksestä!

Yhtiöjärjestysmääräysten kirjoitusasu on tärkeä, jotta määräys saa sen sisällön, jonka laatija on sille tarkoittanut. Määräyksen sanamuodon tulisi lisäksi olla sellainen, että sitä lukiessa määräys on ymmärrettävä ja sitä sovelletaan tarkoituksenmukaisesti. Epäselvä yhtiöjärjestysmääräys aiheuttaa tulkintaongelmia ja voi pahimmillaan johtaa riitoihin, joita ratkotaan tuomioistuinta myöten.

Taloyhtiön yhtiöjärjestystä oli muutettu: 30 000 euron remontti meni maksukyvyttömän lapsiperheen piikkiin

Yhtiöjärjestyksen muutos on tehtävä ensin PRH:n kaupparekisterissä sähköisesti. Tiedot siirtyvät kaupparekisteristä MML:n osakeluettelon siirtopalveluun, jossa taloyhtiön on vielä täydennettävä yhtiöjärjestyksen mukaisten osakeryhmien omistajatiedot ja hyväksyttävä osakeluettelo siirrettäväksi huoneistotietojärjestelmään. Osakeryhmiä ja huoneistoja koskevia tietoja ei voi enää muuttaa. 

Oulussa on kymmeniä kahviloita, mutta mikä on niistä paras? Äänestä omaa suosikkiasi

Kunnossapitovastuu: Noudatetaanko yhtiössä asunto-osakeyhtiölain mukaista kunnossapitovastuun jakoa vai onko siihen tehty poikkeuksia? Kaikki lain olettamasta poikkeavat vastuunjaot ja käytännöt tulee olla kirjattu yhtiöjärjestykseen, jotta ne velvoittavat kaikkia osakkaita. Turun seudulla poikkeavia kunnossapitovastuupykäliä ja -käytäntöjä löytyy usein esimerkiksi vanhoista puutaloyhtiöistä.

Kaikki, mitä sinun pitää tietää taloyhtiön yhtiöjärjestyksestä

Yhtiöjärjestys on yhtiön sisäinen laki, joka määrittelee kaikki asunto-osakeyhtiön sisäiset säännöt. Se on lakisääteinen asiakirja, jonka minimivaatimukset on esitetty asunto-osakeyhtiölaissa. Laki ei rajoita yhtiöjärjestyksen sisältöä, joten siinä voidaan määrätä kaikista taloyhtiön tärkeinä pitämistä asioista. Määräysten on kuitenkin oltava hyvän tavan mukaisia.

Kiinteistöliitto

Asunto-osakeyhtiöissä riidellään usein kunnossapitovastuun jaosta. Yhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuusta säädetään AOYL:n 4 luvun 2 ja 3 §:ssä. Myös yhtiöjärjestyksessä voi olla asiaa koskevia määräyksiä. Rakennuksen ja muiden yhtiön tilojen kunnossapitovastuu jaetaan asunto-osakeyhtiölain edellä mainittujen säännösten mukaan, jollei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksen määräys menee siis kunnossapitovastuun jaon osalta lain edelle.

Asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys luovat perustan taloyhtiön toiminnalle

Asunto-osakeyhtiölaki määrittää yksityiskohtaisesti esimerkiksi korjaus- ja muutostöihin liittyviä seikkoja ja sitä, kuka asunto-osakeyhtiössä saa tehdä päätöksiä. Tärkein periaate laissa kuitenkin on yhdenvertaisuus – se takaa, ettei yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä saa toimia niin, että yksi osakas hyötyy toisten kustannuksella. Laki määrittää rajat enemmistövallan ja vähemmistöä suojaavien säännösten välillä. Asunto-osakeyhtiölaki ei kuitenkaan edellytä sitä, että osakkaiden tulisi olla kaikista päätöksistä samaa mieltä tai saada niistä samankaltaista etua.

Suomen mestari Lotta Harala toipui todella synkästä tilanteesta kuukaudessa kilpailukuntoon, mutta yksi asia vaivaa yhä – seuraavan kisan ajankohta on täysi mysteeri

– Vaikeuksia voi tulla, mikäli talossa on paljon sekä vakituisesti asuvia että lyhytaikaisesti majoittuvia. Suuresta ongelmasta ei ole kyse, Airbnb-toimintaan liittyvien ongelmien vouksi meihin ollaan yhteyksissa harvakseltaan, kertoo Hienonen.