Press "Enter" to skip to content

Y säätiö kesätyö

Jotta jokaisella olisi koti

Haemme kahta vuokrausneuvottelijaa Helsingin Hakaniemessä ja yhtä vuokrausneuvottelijaa Järvenpäässä sijaitseviin toimistoihimme. Tehtäviisi ”vunena” kuuluu asuntohakemusten ja niiden liitteiden käsittely, asuntojen tarjoaminen sekä asuntonäytöt ja asiakaspalvelu. Saat hyvän perehdytyksen tehtävään mukavilta kollegoiltasi.

Duunitorin Palkkavertailu

Y-säätiössä suhtaudutaan vakavasti heidän omistamissa asunnoissa tai niiden ympäristössä tapahtuviin järjestyshäiriöihin. Tieto ei kuitenkaan välttämättä kulje kovin nopeasti, sillä Y-säätiö ei pääosin vastaa suoraan asuntojensa vuokraamisesta. Säätiö kertoo verkkosivuillaan, että suurin osa asunnoista jälleenvuokrattu kuntien, seurakuntien tai muiden yhteiskumppanien, kuten sosiaali-, nuoriso- ja mielenterveysyhdistysten käyttöön.

ARA teki päätökset VVO-konsernin ja Y-Säätiön omistaman Kiinteistö Oy M2-Kodit välisessä kaupassa. ARAn tehtävä oli ostajan nimeäminen ja enimmäiskauppahinnan määrittäminen laissa yksilöidyin periaattein. Kauppa toteutettiin suorana kiinteistökauppana, joka on vakiintunut tapa tehdä kauppaa rajoituksenalaisista kohteista. ARAn vahvistama omien varojen indeksikorjattu luovutuskorvaus oli yhteensä 68 miljoonaa euroa.

Noin 60 työntekijää siirtyy Y-Säätiön leipiin. Kaupan jälkeen Y-Säätiö omistaa 16 300 asuntoa yli 50 paikkakunnalla. Siitä tulee suurin valtakunnallinen yleishyödyllinen vuokra-asuntojen omistaja. Sen tehtävä on edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ihmisille, joiden on vaikeaa löytää asuntoa.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta suunnittelee Varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin perustamista Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle. Professuurin alueena on varhaisvuosien ja esikouluvaiheen pedagogiikka, varhaiskasvatusikäisten lasten ympäristöpedagoginen taide- ja taitokasvatus sekä mobiilioppiminen. Tehtävään valittavalta edellytetään vahvaa osallistumista Turun yliopiston norssipäiväkodin varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan ja opettajankoulutuksen koulutusviennin kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Professuurin täyttö aloitetaan alkuvuodesta 2018.

1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä (mm. yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys tai säätiö), jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

Asunnottomien yön tapahtumissa halutaan nostaa esiin asunnottomat naiset. Suomessa oli vuonna 2018 yli 1 200 yksinelävää asunnotonta naista. Asunnottomien naisten todellisen määrän oletetaan olevan huomattavasti suurempi, sillä piiloasunnottomuus on yleistä erityisesti naisten keskuudessa. Asunnottomat naiset altistuvat monenlaiselle hyväksikäytölle, ja kokemukset väkivallasta ovat yleisiä. Perhe, lapset ja äitiys liittyvät monien naisten elämäntilanteeseen.

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

Sisällysluettelo

Saatat joutua uusimaan hakemuksesi ehkä useammankin kerran, sillä se on  yleensä voimassa tietyn ajan.  Varsinkin edulliset vuokra-asunnot ovat hyvin haluttuja.  Asunnonhaussa kannattaa olla tarmokas ja miettiä myös omaa vaatimustasoaan esimerkiksi asunnon koon tai sijainnin suhteen. Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla yleesäkin on hyvät liikenneyhteydet, mikä kannattaa muistaa miettiessään asuntokohteen toiveita.

”Tämä on alku jollekin paremmalle”

Koulutuksessa käsitellään ohjelman kannalta keskeisiä ryhmänohjaukseen liittyviä asioita, kuten vanhempien tukeminen ja kannustaminen, kotitehtävät, viikoittaiset puhelinsoitot, DVD-esimerkkien käyttö ryhmässä, roolileikkien ja harjoitteiden ohjaaminen, materiaalin käyttö ja perusperiaatteiden oivalluttaminen ryhmäläisiltä. Koulutus on vuorovaikutteinen ja sisältää paljon käytännön harjoitteita.

Vaikuttaville nuorten palveluille pysyvä rahoitus

”En tuntenut Perttu Häkkistä henkilökohtaisesti, mutta arvostin ja kunnioitin hänen ajatteluaan. Häkkinen ei arvottanut ihmisiä yhteiskunnallisen statuksen, poliittisten aatteiden tai koulutustason perusteella, vaan suhtautui kaikkiin tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Häkkinen jätti jälkeensä hengenperinnön, jota täytyy tukea myös tulevaisuudessa”, sanoo Jaakola, joka keksi idean säätiön perustamisesta.

Jyväskylän yliopistosäätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea Jyväskylän yliopiston toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö pitää esillä Jyväskylän yliopiston tavoitteita, tukee yliopiston toimintaa taloudellisesti sekä jakaa avustuksia ja apurahoja Jyväskylän yliopiston piirissä tehtävää tutkimus- ja opetustoimintaa varten. Tiivis yhteistyö on aina ollut tärkeää Jyväskylän yliopisosäätiölle ja Jyväskylän yliopistolle; Yliopistosäätiönä olemme kulkeneet pitkän matkaa yliopistomme rinnalla ja olemme ylpeitä tekemästämme työstä!

Tulivuorirusko syntyy kun vulkaaniset aerosolit sirottavat niihin vielä matalalta paistavan Auringon punaista valoa. Perinteisen tulivuoriruskon aerosolipartikkelit sijaitsevat stratosfäärissä yli 10 km korkeudella maanpinnasta. Tässä ilmakehän kerroksessa ei ole puhdistavaa sadetta, minkä vuoksi partikkelit voivat kulkeutua pitkiä matkoja aiheuttaen reitillään näyttäviä ilta- ja aamutaivaita.

Riittääkö karvalakki vai saisiko olla fiinimpi hattu?

Hakuaika Mikkelin kaupungin kesätöihin on 4.–28.2. Työsuhteet ovat pääosin kuukauden mittaisia. Kaupungin kesätöihin palkataan 15–22-vuotiaita mikkeliläisiä koululaisia ja opiskelijoita (peruskoululaisia, lukiolaisia ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoita) sekä 18–30-vuotiaita ammattikorkeakoululaisia ja yliopisto-opiskelijoita. Valinnat tehdään maalis–huhtikuun aikana. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista 6.5. alkavalla viikolla. 

Hyrrä on sekä lasten lelu että teknisissä sovelluksissa käytettävä laite. Kesäkuun työpajassa tutustutaan hyrrän toimintaan ja teknisiin sovellutuksiin. Pajassa askarrellaan oma hyrrä. Työpaja on noin tunnin mittainen ja työpajamaksu on 7€. Paja soveltuu n. 5-8 -vuotiaille. Lähtö työpajaan tapahtuu museon lipunmyynnistä. Mukaan mahtuu max. 20…

”Kun perustimme Ohjelmistoyrittäjät ry:n (nykyinen Ohjelmisto- ja e-business ry) vuonna 1989, ajatuksenamme oli luoda foorumi, jonka kautta loisimme yhteyden avainpelaajien välille. Toimialamme on kehittynyt voimakkaasti ja alalle on tullut valtava määrä uusia kasvuyrityksiä. Toivon, että jokainen ohjelmistoyrityksen johtoon kuuluva henkilö ja alalla toimiva yrittäjä liittyy mukaan yhdistyksen toimintaan ja antaa oman panoksensa ohjelmistoalan menestymiseksi.”

αξιολογικοι πινακες διευθυντων δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης δ αθηνας A man was seen by employees of a Virginia Beach restaurant digging through a trash can looking for something to eat and the business took action. Eleni Fotidou is the owner of Zorba’s, a Greek restaurant on Princess Anne Road in Virginia Beach. “I never want to see anyone like that,” says Fotidou. Last Friday, she and others were disturbed. “We didn’t quite realize what he was doing at first, but to take a better look at it at him,

Asunnonhaun mahdollistavia uusia järjestysnumeroja  viime vuonna kirjattiin 606 kpl. Hakijoiden määrien lisääntyminen nousu näkyi kaikilla KUUMA-kuntien ja  Helsingin seudun talotoimijoilla. Kerava pärjää  sijaintikisassa hyvin. Keravan kohteet ovat erittäin kysyttyjä, sillä muiden asumismuotojen tavoin asoasumisessakin sijainti vaikuttaa kysyntään merkittävästi. Myöskään asumiskustannukset huomioiden ei ole mikään ihme, että asoasuntojen suosio kasvaa.