Press "Enter" to skip to content

Vuosikorjaus

Mitä vuosikorjaus ja perusparannus tarkoittavat?

Esimerkki: Omakotitalo on ollut vuokralla koko vuoden. Hankintameno on edellisenä vuonna tehdyn poiston jälkeen 90 000 euroa. Rakennukseen tehdään perusparannus, jonka kustannukset ovat 10 000 euroa. Perusparannusmenot lisätään rakennuksen jäljellä olevaan hankintamenoon ja verovuoden poisto lasketaan 100 000 eurosta (90 000 e + 10 000 e = 100 000 e). Verovuoden vuokratulosta saa vähentää poistona 100 000 e x 4 % = 4 000 euroa. Seuraavalle vuodelle siirtyvä hankintameno on 96 000 euroa.

Onko kylpyhuoneremontti vuosikorjausta vai perusparannusta?

Omistamassani sijoitusasunnossa tehdään kylpyhuoneremontti. Asunto on vuokralla. Kylpyhuone remontoidaan vastamaan tämän päivän normaalia uudiskohteen tasoa. Asunnossa uusitaan vesieristykset ja laatoitukset, lattiaan tulee lattialämmitys, amme poistetaan, suihkun puoli rajataan suihkuseinällä, allas ja allaskaappi uusitaan, sekä sähköistys ja valaistus uusitaan. Kylpyhuoneen koko tai sijainti ei muutu.

Rakentaja.fi Keskustelut

-Vuosikorjausmenot vähennetään vuokratuloista samana vuonna, kun ne on maksettu. Perusparannusmenot sen sijaan lisätään asunnon hankintahintaan, kun asunto myydään. Vuokranantajan vaatimuksesta ne voidaan vähentää myös tasapoistoina 10 vuoden aikana tai vaikutusaikanaan, jos perusparannuksen vaikutusaika on tätä lyhyempi. Remontin kustannukset jaetaan siten kymmeneen yhtä suureen osaan ja yksi osa vähennetään vuokratulosta vuosittain, sanoo lakimies Puolanto.

Sijoitusasunnon remonttikulujen vähentäminen verotuksessa

Tappio on pääomatuloista tehtävää vähennystä. Mikäli muita pääomatuloja ei ole tai ne eivät ylitä tappion määrää, käytetään alijäämähyvitystä. Se tarkoittaa, että 30 prosenttia käyttämättömästä tappiosta vähennetään ansiotulojen verosta. Jos sitä ei voida vähentää esimerkiksi tulojen vähyyden vuoksi, vähentämättä jäävä alijäämähyvitys muuttuu pääomatulolajin tappioksi, joka vähennetään seuraavien vuosien pääomatuloista.

Asuntosijoittajan verovähennykset

Kun vuokra on enemmän kuin verottajan määrittämä verotusarvo voidaan verottajan käytännön mukaan kaikki vuokratulon hankkimiseen käytetyt kulut vähentää. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi asunnon vuokraamiseen liittyvät kulut (kuten välittäjänpalkkio), matkakustannukset asunnolle ja sijoituslainan korot. Myös osan remonteista saa vähentää verotuksessa. Seuraavassa kappaleessa tätä on avattu tarkemmin

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.

Riimisanakirja

«Aluehallintoviraston ja sitä kautta verohallinnon julkaisemien soveltamisohjeiden mukaan kun grynderi, eli perustajaurakoitsija joutuu takuuaikana korjaamaan virheitä, kuuluu työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus vielä urakkasopimuksen mukaan perustajaurakoitsijalle. Jos perustajaosakas joutuu vuosikorjausten jälkeen korjaamaan kymmenvuotisvastuuvirheitä, on ilmoitusvelvollisuus yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden tietojen osalta tällöin taloyhtiöllä», linjaa Realia Isännöinnin lakimies Matti Ruohonen.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Uuden asunnon virhe ei ole pelkästään fyysinen vika asunnossa tai rakennuksessa. Virheestä on kyse myös silloin, jos asunto ei vastaa ennen kauppaa saatuja tietoja tai tärkeän tiedon antaminen on laiminlyöty. Virhe saattaa olla myös asunnon ympäristöstä, esim. kaavoituksesta tai palveluista annetuissa tiedoissa. Jos myyjä on antanut selvästi virheellistä tietoa yhtiövastikkeen tai asuntoa koskevan yhtiölainan suuruudesta, katsotaan myös virheeksi.

Veronalaista pääomatuloa on, siten kuin siitä jäljempänä tarkemmin säädetään, omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloa on muun ohessa korkotulo, osinkotulo siten kuin 33 a–33 d §:ssä säädetään, vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto, metsätalouden pääomatulo, maa-aineksista saadut tulot ja luovutusvoitto. Pääomatuloa on myös jaettavan yritystulon, yhtymän osakkaan tulo-osuuden sekä porotalouden tulon pääomatulo-osuus.

Vasta rakennetussa asunnossa ilmenee joskus muuton yhteydessä tai sen jälkeen rakennusvirheitä. Niiden korjaaminen kuuluu asunnon myyjän eli uuden asunnon kyseessä ollen yleensä asunnon rakennuttaneen grunderin vastuulle. Yleensä viat kerrotaan myyjälle vuositarkastuksen yhteydessä ja samalla sovitaan korjauksille aikataulu.

Artikkelien selaus

Isossa kuvassa remonttivaraa huoneistolle laskemme siten, että se kattaa sekä huoneistoon että yhtiöön tulevat remontit. Edellä mainitun tekstin esimerkissä remonttivara oli 20 000 euroa, josta tiedossa oleva linjasaneeraus oli noin 14 000 euroa. Eli esimerkissämme tuo 6 000 euroa oli varattu muille yhtiön pienemmille remonteille ja alla oleville asioille seuraavan n. 10 vuoden ajaksi.

Asunto-osakeyhtiössä voidaan kirjata kiinteistön kunnostamiseen ja huoltamiseen liittyviä menoja joko taseeseen tai tuloslaskelmaan. Korjausmenojen kirjaamiseen vaikuttaa se, onko kyseessä kiinteistön alkuperäistä parempaan varustetasoon tähtäävä korjaus vai onko kyseessä huolto- tai kunnostustoimi. Valinta siitä, käsitelläänkö kerätyt varat rahastoimalla ne omien pääomien lisäykseksi vai tuloutetaanko ne tuloslaskelmaan, on osittain riippuvainen menon käsittelystä.

TOTEUTA KANSSAMME UNELMIESI KOTI

Tulossa oleva kohde on vasta suunnitteilla, ei vielä ennakkomarkkinoinnissa eikä myynnissä. Kohteesta ei ole asuntojen hintoja eikä lopullisia suunnitelmia. Voit jo tässä vaiheessa ilmoittaa kiinnostuksesi ja ilmoittautua asiakaslistalle. Näin varmistat, että saat lisätietoa heti, kun kohteen hinnoittelu ja suunnittelu etenee. Ja tietenkin saat ilmoituksen heti, kun ennakkomarkkinointi alkaa
ja asunnot ovat virallisesti varattavissa.

Kiinnostaako asuntosijoittaminen? Vaikuttavatko sijoitusasunnon verovähennykset ja niitä koskevat monet säädökset sekavilta? Nappaa tästä talteen rahanarvoinen sijoitusasunnon verovähennykset -muistilista, arkistoi talteen kaikki kuitit ja tositteet. Sitten vain vaikkapa OmaVero-palveluun sijoitusasunnon kuluja ilmoittamaan! Tähän kannattaa todella käyttää hieman aikaa ja energiaa, sillä sitä kautta säästät verotuksessa sievoisen summan – ja parannat huomattavasti myös asuntosijoituksesi tuottoa!

(Lisätty 27.1.2019) Verottaja lähettää esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa. Jokaisen vuokratuloja saavan asuntosijoittajan kannattaa ehdottomasti tarkistaa esitäytetty veroilmoitus tarkasti, ettei helpoin verosuunnittelukeino eli vähennysten tekeminen jää hyödyntämättä. Kun korjaat ilmoitusta, deadline on nyt kolme eri päivää 7.5., 14.5. tai 21.5.2019, jonka näkee lopulta, kun esitäytetty veroilmoitus tulee näkyviin OmaVerossa.

Hankintaklinikan tavoitteena oli kehittää menettely ja sopimusjärjestelyt, joiden avulla saadaan uudistettua Vantaan kaupungin korjausrakennustoiminnan ohjausmalli ja resursointi, luoda vuosikorjaus- ja perusparannustöille palvelutuotannon sopimusrakenne sekä siirtää erillisellä sopimuksella Vantaan kaupungin korjausrakennushenkilöstöä yhdelle tai useammalle palvelutuottajalle.