Press "Enter" to skip to content

Vuokratulon verotus 2018

Veronmaksajain Keskusliitto ry

Silloin kun on kyse vähennyskelpoisesta remontista saa vähentää materiaalikulut ja työstä maksetut korvaukset. Oman työn arvoa ei saa vähentää. Sen sijaan omat matkakulut remontoitavalle asunnolle ovat vähennyskelpoisia. Vuonna 2018 vähennyksen määrä omalla autolla on 0,25 euroa kilometriltä. Vuokralla olevan huoneiston remonttikuluista ei myönnetä kotitalousvähennystä.

Esimerkki: Aviopuolisot Sanna ja Pasi omistavat puoliksi osakehuoneiston, jonka he ovat vuokranneet Matti Meikäläiselle. Matti maksaa vuokraa 800 euroa kuukaudessa eli Sanna ja Pasi saavat vuokratuloja yhteensä 9 600 euroa vuodessa. Huoneiston hoitovastike on 130 euroa kuukaudessa eli yhteensä 1 560 euroa vuodessa. Muita vuokraustoimintaan kohdistuvia kuluja on yhteensä 180 euroa. Sannan pitää ilmoittaa veroilmoituksessa oma osuutensa vuokratuloista (4 800,00 euroa) ja niihin kohdistuvista kuluista (780,00 euroa ja 90,00 euroa). Myös Pasin pitää ilmoittaa samat tiedot.

Osaa kuluista voi vähentää rajoitetusti tai ei lainkaan

Vuokratulot voi verovuosittain ilmoittaa Veroilmoitus verkossa -palvelussa sen ollessa käytettävissä tai Verohallinnon lomakkeella 7H tai 7K riippuen siitä, vuokraatko osakehuoneistoa vai kiinteistöä. Tämän lomakkeen lisäksi vuokratulojen tai vuokraustoiminnan tappion kokonaismäärä ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella kohdassa 4. Pääomatulot ja luovutustappiot.

Vuokranantajan verotus – 8 huomiota veroilmoituksen täyttämiseen

Kannattaa pitää itse kirjaa kaikkien kohteiden tuloista ja menoista esimerkiksi Excelillä, jotta voit helpommin täyttää veroilmoituksen ja tarvittaessa myös esittää tiedot verottajalle. Jokaisen sijoituskohteen tulot ja menot on aina ilmoitettava erikseen, joten omat muistiinpanosi helpottavat huomattavasti veroilmoituksen tekemistä. Samalla pysyt itsekin paremmin kärryillä sijoitusasuntojesi toiminnasta. Jos et tällaista seurantaa ole vielä rakentanut, sen kokoaminen jälkikäteen voi olla hieman työlästä, mutta säästää varmasti aikaasi pitkällä tähtäimellä.

Pääomavastike voidaan vähentää verotuksessa vuokratuloista, jos se luetaan taloyhtiön kirjanpidossa yhtiölle tuloksi. Vähennyskelpoisuuteen ei vaikuta se, maksetaanko vastike kuukausittain pääomavastikkeena vai kerralla lainaosuussuorituksena. Yhtiön kirjanpidossa rahastoitu pääomavastike taas ei ole vähennyskelpoinen meno vuokratulosta. Rahastoitu pääomavastike lisätään osakkeen hankintamenoon ja otetaan huomioon vasta osakehuoneiston mahdollista luovutusvoittoa tai -tappiota laskettaessa.

(Lisätty 27.1.2019) Verottaja lähettää esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa. Jokaisen vuokratuloja saavan asuntosijoittajan kannattaa ehdottomasti tarkistaa esitäytetty veroilmoitus tarkasti, ettei helpoin verosuunnittelukeino eli vähennysten tekeminen jää hyödyntämättä. Kun korjaat ilmoitusta, deadline on nyt kolme eri päivää 7.5., 14.5. tai 21.5.2019, jonka näkee lopulta, kun esitäytetty veroilmoitus tulee näkyviin OmaVerossa.

Vuokratulo on yksityishenkilölle pääomatuloa, joten vuokranantajalla on velvollisuus maksaa vuokratulostaan pääomatuloveroa. Toisaalta vuokranantajalla on myös oikeus tehdä tulostaan vähennykset, jotka ovat aiheutuneet vuokratulon hankkimisesta sekä säilyttämisestä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi yhtiövastikkeita sekä korjauskuluja. Korjauskulujen osalta vähennysoikeus ei kuitenkaan ole täysin yksinkertaista. Verottaja tekee esimerkiksi erottelun sen välillä, tekeekö remonttia vuokranantaja itse vai taloyhtiö ja toisaalta myös

Vuokratulon verotus 2018

Pankki ilmoittaa asuntolainan määrän ja lainan korot verottajalle, mutta tiedot kannattaa silti tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta. Erityisesti kannattaa tarkistaa, että lainojen käyttötarkoitus on merkitty oikein. Esimerkiksi jos velan käyttötarkoituksesi on merkitty ”muu velka”, ei koroista saa vähennystä, vaikka kyseessä olisi vuokrattuun asuntoon kohdistuva velka.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Jos vähennykset ovat suuremmat kuin tulo, eli jos pääomatulo muodostuu vähennysten jälkeen alijäämäiseksi, verovelvollinen voi tehdä ansiotulojen veroista ns. alijäämähyvityksen. Siltä osin kuin alijäämää ei voida ottaa huomioon hyvityksenä, se vahvistetaan pääomatulon tappioksi. Tappio voidaan vähentää seuraavien vuosien pääomatulosta kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Sisällysluettelo

Uudistus ei vähentäisi valtion verotuloja vaan toimisi talouden piristysruiskeena. Jos säätiöiden olisi kannattavaa sijoittaa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin, saataisiin tätä kautta lisää rahoitusta suomalaisille kasvuyrityksille ja edelleen lisää työpaikkoja ja verotuloja. Uudistus voisi ohjata jopa satoja miljoonia euroja pääomaa kotimaisiin kasvuyrityksiin.

Verovapaita ovat esimerkiksi työmatkasta maksettu 42 euron suuruinen kokopäiväraha, 19 euron osapäiväraha ja 42 senttiä/km suuruinen kilometrikorvaus (vuonna 2018). Ulkomaan päivärahojen verotuskohtelu noudattaa valtion matkustussäännön mukaisia päivärahoja. Hotelli- ja majoituskorvaukset eivät ole veronalaisia.

Veronpalautukset käyttöön jo kesäksi

Veroilmoitusta voi täydentää ja korjata jatkossakin paperilla, mutta se ei selvästikään ole verottajan toive. Muutokset tehdään ensi vuonna jokainen erilliselle lomakkeelle eikä enää suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen. Lisäksi lomakkeet ja palautuskuori on hankittava itse ja lähetettävä Verohallintoon. Veroilmoituksen täytyy myös olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoitukseen merkittynä palautuspäivänä tai myöhästymisestä voi joutua maksamaan 50 euron lisämaksun. Postileiman päivämäärä ei enää riitä.

Kaikkia tulotietoja ei esitäytetyssä ilmoituksessa välttämättä ole, mutta silti ne pitää ilmoittaa verottajalle. Yhä useampi suomalainen on ruvennut asuntosijoittajaksi, ja Verohallinto muistuttikin äskettäin vuokratulojen usein puuttuvan esitäytetystä ilmoituksesta. Verokorttia tai ennakkoveroja varten ilmoitetut tiedot vuokratuloista eivät näy automaattisesti esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Muistathan, että Suomen Musiikintekijöiden jäsenenä sinulla on mahdollisuus tarvittaessa käyttää .

Edellisvuosien tapaan henkilöasiakkaat saavat esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa 2019. Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos veroilmoitusta täydennetään tai korjataan, ilmoitukset on palautettava joko 7.5., 14.5. tai 21.5.2019 mennessä.