Press "Enter" to skip to content

Vuokrasopimuksen ennenaikainen irtisanominen

Voiko vuokrasopimuksen irtisanoa ennenaikaisesti?

Asuinhuoneistojen vuokrasopimuksissa sovitaan varsin usein, että sopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan esimerkiksi vuoden kuluttua sen allekirjoittamisesta. Tällaista sopimusehtoa voidaan käyttää, mikäli ei haluta tehdä määräaikaista sopimusta, mutta halutaan kuitenkin, että vuokrasuhde kestää vähintään tietyn ajan. Juridisesti kyseessä on siis toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, ei määräaikainen sopimus.

Määräaikainen vuokrasopimus on sitova ja sitä ei pääsääntöisesti voi irtisanoa. Tuomioistuin voi kuitenkin oikeuttaa vuokralaisen tai vuokranantajan irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen erityisellä perusteella. Mikäli tällainen peruste on olemassa, suositellaan vuokralaista ja vuokranantajaa ensisijaisesti sopimaan tilanteen ratkaisemisesta. Asian vieminen tuomioistuimeen on tarpeen vasta, jos asiassa ei ole löydetty ratkaisua sopimalla.

Lakineuvojamme vastaa

Jos vuokralaisen kanne irtisanomisen julistamisesta tehottomaksi hyväksytään, vuokrasuhde jatkuu entisin ehdoin, jollei tuomioistuin vuokralaisen tai vuokranantajan vaatimuksesta toisin päätä. Jos kanne hylätään, tuomioistuimen on päätöksessään mainittava, milloin vuokrasuhde irtisanomisen johdosta päättyy, ja velvoitettava vuokralainen muuttamaan vuokrasuhteen päätyttyä.

Jos vuokralainen on vuokrasopimuksen nojalla vilpittömässä mielessä ottanut huoneiston hallintaansa, on muu sopimus, jolla sama huoneisto vuokrataan tai siihen muuten annetaan käyttöoikeus toiselle, vuokralaista kohtaan tehoton. Jos kuitenkin toisen vuokraoikeuden tai muun käyttöoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on voimassa kiinnitys, on kiinnityksen haltijalla etusija. Muissa tapauksissa etusija on aikaisemmin tehdyllä sopimuksella.

Tapauksessa perhe oli muuttanut toiselle paikkakunnalle vakinaisen työn vuoksi ja vuokrannut asuinhuoneistoksi rivitaloasunnon toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin vuokranantaja irtisanoi vuokrasopimuksen käyttäen neljän ja puolen kuukauden irtisanomisaikaa. Vuokranantajan tapauksessa noudattama irtisanomisaika oli laissa säädettyä ja vuokrasopimuksen mukaan noudatettavaa irtisanomisaikaa pidempi. Vuokranantaja irtisanoi sopimuksen jatkaakseen omistamansa vuokra-asunnon myyntiä.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Ehkä se yleisin tapa päättää vuokrasuhde on irtisanominen. Tuolloin vuokrasuhde ei pääty heti, vaan tietyn laissa määritetyn irtisanomisajan jälkeen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että irtisanomisen ehdot ovat erilaiset toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ja määräaikaisen sopimuksen välillä. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa sekä vuokranantaja että vuokralainen tietyin ehdoin, kun taas määräaikaista sopimusta ei lähtökohtaisesti voi irtisanoa kumpikaan osapuoli.

Oikotie Asunnot suosittelee

Mahdollisten vuokralaisen aiheuttamien vahinkojen tai vuokranmaksun laiminlyönnin varalle sovitaan usein vuokravakuudesta. Vuokravakuus voidaan esim. tallettaa uudelle pankkitilille, joka sitten pantataan vuokranantajalle. Vakuus voi olla muutakin omaisuutta kuin rahaa, mutta tällöin kannattaa miettiä tarkkaan, onko vakuudella vuokranantajalle mitään arvoa ja toisaalta, onko se liian arvokas annettavaksi vuokralaisen kannalta.

Lähetä meille palautetta

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

AHVL – Asuinhuoneenvuokralaki

Vuokrasopimus on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, jollei muuta ole sovittu tai sovita taikka muusta laista muuta johdu. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sen voimassaoloajan umpeuduttua. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus ja myös määräaikainen vuokrasopimus päättyvät tämän lain nojalla sopimuksen irtisanomisen, purkamisen tai lakkaamisen johdosta taikka sopimalla sen päättymisestä.

Vuok­ran voi so­pia si­do­tuk­si in­dek­siin, esi­mer­kik­si ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­siin, jol­loin vuok­raa voi ko­rot­taa ker­ran vuo­des­sa, mi­kä­li in­dek­sin pis­te­lu­ku on kas­va­nut. Vuok­ran voi­daan so­pia seu­raa­van myös omis­ta­jan mak­sa­maa hoi­to­vas­ti­ket­ta si­ten, et­tä hoi­to­vas­tik­keen nous­tes­sa myös vuok­ran mää­rä nou­see.

Taas kesän lähestyessä useat vuokra-asunnot vaihtavat haltijaansa. Opiskelijat etsivät ensiasuntojaan opiskelupaikkakunnilta tai muuten vaihtelunhaluiset ihmiset muuttavat isompien tilojen tai parempien sijaintien perässä. Vuokralla asuminen on hyvä asumisen vaihtoehto. Silti myös tähän asumismuotoon liittyy oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka on hyvä olla tiedossa vuokrasopimusta allekirjoitettaessa. Vuokrasuhdetta sääntelee laki asuinhuoneiston vuokrauksesta.

Belkin Smooth TriFold Cover with Stand for Samsung Galaxy Tab 3 10.1

Vuokrasopimuksen tekeminen on tärkeä osa asuntosijoittamista. Hyvä vuokrasopimus on reilu sekä vuokranantajalle että vuokalaiselle. Valitettavan usein vuokralaista pidetään välttämättömänä pahana eikä asiakkaana, joka maksaa pois sijoituslainojasi, tuo kuukausittaista kassavirtaa ja mahdollistaa vaurastumisesi. Järkevillä ehdoilla laadittu vuokrasopimus auttaa sinua pitämään kiinni pitkistä asiakassuhteista!

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan toistaiseksi voimassa olevat sopimukset ovat voimassa niin kauan, kunnes jompi kumpi sopimuksen osapuolista irtisanoo sen. Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa on yleensä vaihteleva irtisanomisaika, mutta se saa olla korkeintaan 30 päivän tai yhden kuukauden mittainen. Toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia ovat esimerkiksi lehtien kestotilaukset.

Vuokranantajan vaihtuminen

Miten toimia tässä tilanteessa? Vuokrasin asuntoni sukulais tytölleni. Vuokrasopimus sovittiin toistaiseksi voimassa olevaksi, ja ensimmäinen irtisanomis päivä 1.3.2018. Sukulaistyttö maksoi heti muutettuaan kolmen kuukauden vuokrat etukäteen, omasta halustaan.
kaikki tuntui sujuvan hyvin. kunnes kolmen viikon päästä muutosta tyttö ilmoitti teksiviestillä irtisanovansa sopimuksen ja vaativansa maksamiaan vuokria takaisin.. Miten nyt toimia?

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen vuokralaiselle on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksessa on lisäksi mainittava irtisanomisen peruste. Irtisanomisilmoituksesta käy myös sellainen haaste, jossa vuokrasuhde vaaditaan päättymään.