Press "Enter" to skip to content

Vuokraoikeuden lunastus

Päävalikko

Vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopijapuolten allekirjoitettava. Kun vuokrasopimus koskee 71 §:ssä tarkoitettua maatalousmaata tai kun tehdään 72 §:ssä tarkoitettua muuta maanvuokraa koskeva sopimus, saadaan vuokrasta kuitenkin sopia suullisesti, jos vuokra-aika on enintään kaksi vuotta, sekä viimeksi mainitun vuokran ollessa kysymyksessä silloinkin, kun sopimus on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi.

Kiinteistön vuokraoikeuden murto-osan lunastus

Vuokraoikeus pysyy voimassa, jollei kiinteistön omistaja ilmoita vuokramiehelle vuokrasopimuksen lakkaamisesta kolmen kuukauden kuluessa saannosta tai saannonmoitetta koskevan tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta tai, mikäli hänellä ei silloin ollut tietoa vuokrasopimuksesta, saman ajan kuluessa siitä tiedon saatuaan. Ilmoituksella on sama vaikutus kuin irtisanomisella.

Päävalikko

Sen sijaan ohjeellisen tonttijaon alueella ”rima” lunastuksen edellytysten toteutumiseksi lienee hieman korkeammalla kuin sitovan tonttijaon alueella. Selvää on, että jos rakennusluvan saamisen edellytyksenä on puuttuvan rakennuspaikan osan hankkiminen, voidaan lunastusoikeus myöntää. Kaikki muu onkin sitten harkinnanvaraista. KmL:n nykyisen sanamuodon perusteella vaikuttaa, että lunastusoikeus tulisi saada helpommin kuin KaavJL:n aikaan. 

Rakennus vuokratontilla

Tontin vuokraaja on rakentanut vuokraamalleen tontille talon, jossa asuu. Nyt tontti on ulosmitattu omistajalta ja myyty uudelle omistajalle. Onko vuokraajalla mitään oikeuksia rakennuksiin? Vuokra-aikaa on jäljellä 6 vuotta.Saamamme ohjeen mukaan uudella omistajalla on oikeus häätää vuokratontilla asuva vuokraaja ilman minkäänlaista irtisanomisaikaa, onko tämä todellakin mahdollista?

Asiakaspalvelu

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.

Vuokraoikeuden kirjaaminen ja kiinnityksen hakeminen kaupungin hyväksi

Tontin varausmaksu on 500 euroa, joka hyvitetään joko kauppahinnasta tai vuokrasta. Varausmaksu tulee olla suoritettuna viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä varauksen jättöpäivästä Riihimäen kaupungin pankkitilillä. Luovutuskirja allekirjoitetaan, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Asiakas voi valita haluaako allekirjoittaa kauppakirjan/vuokrasopimuksen sähköisesti tai paperiversiona.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Sopimussakko: Mikäli tontinsaaja ei ole määräajassa suorittanut rakennustyötä, hän on velvollinen suorittamaan kunnalle sopimussakkoa, joka on määritetty kauppakirjassa tai vuokrasopimuksessa. Edellämainittu sopimussakko peritään myös, mikäli tontinsaaja luovuttaa rakentamattoman tontin kolmannelle osapuolelle sellaisilla ehdoilla, joita kunta ei ole hyväksynyt.

Ohjeen tavoite

Jos kiinteistö on useamman kerran luovutettu ennen kuin lainhuutoa tai kirjaamista haetaan, ostajan on suoritettava vero viivästyskorotuksineen myös niistä aikaisemmista luovutuksista, jotka on tehty lainhuuto- tai kirjaamishakemusta edeltäneiden 10 vuoden aikana (Varainsiirtoverolaki (VSVL) 9 §). Jos kiinteistö on ostettu pakkohuutokaupalla (käsittää myös ulosottolaissa tarkoitetun vapaan myynnin), aikaisemmista luovutuksista ei ole kuitenkaan suoritettava veroa.

Navigation menu

Jollei yhtiöjärjestyksessä ole muuta määrätty, kaikki samalla siirrolla siirtyvät osakkeet on lunastettava kerralla. Esimerkiksi samalla kaupalla myyty asunto-osake ja autopaikkaosake on lunastettava kerralla. Kaikki osakkeet on lunastettava kerralla myös silloin, kun kaupan kohteena ovat useamman huoneiston osakkeet. Toisaalta KKO:n vuonna 2017 antamassa ratkaisussa lunastus­oikeutta ei voitu käyttää, koska yhden asunnon osakkeista oli myyty vain määräosuudet ja myyjä oli jättänyt itselleen omistusoikeuden kolmannekseen asunnosta.

Yleistietoa

Asumisoikeusasunto kannattaa valita, koska se on riskitön ja turvallinen asumismuoto. Kun haluat muuttaa, sinun ei tarvitse huolehtia asunnon myymisestä ja saat maksamasi asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Asumisoikeusasunto on vuokra-asuntoa pysyvämpi, koska talon omistaja ei voi irtisanoa asumisoikeussopimusta, mikäli asukas maksaa laskut ja käyttäytyy asiallisesti. 

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

Kiinteistökaupan esisopimus on tehtävä maakaaren mukaisesti kirjallisesti ja sopimus on kaupanvahvistajan allekirjoituksellaan vahvistettava. Sopimuksessa on lisäksi mainittava se päivä, jona kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä, sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Kauppahinta ja muu vastike voidaan kuitenkin jättää myöhemmin sovittaviksi esisopimuksessa mainittujen perusteiden mukaisesti. Jollei esisopimuksen voimassaoloaikaa ole määrätty, se on voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä.

Asuintalon tontilla on väliä – ostajan syytä tietää vuokratontin omistaja ja lunastusehdot

Toijalan Junkkarista vuokrattiin vuonna 2006 noin 1700 neliön tontti. Vuokra perustui myyntihintaan, joka oli kahdeksan euron neliö. Tänä vuonna vuokralaiset tiedustelivat tontin lunastushintaa, ja kaupunginhallitus päätti kesäkuussa neliöhinnaksi 15 euroa tämän vuoden loppuun saakka ja 20 euroa ensi vuoden ajalle.