Press "Enter" to skip to content

Vuokran eräpäivä

Yleistä

Hyvän vuokrasopimuksen tekemistä helpottavat käytettävissä olevat vuokrasopimuslomakkeet. Lomakkeita käytettäessä varmistetaan, että sopimuksessa tulevat huomioiduiksi kaikki välttämättömät asiat. Valmiita lomakkeita voi täydentää liitteillä, mikäli lomakkeissa ei ole riittävästi tilaa omille erikoisehdoille. Vuokraturvan palveluun kuuluu kaikkien vuokrasopimuksiin ja lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitaminen vuokranantajan puolesta.

Ellei toisin sovita vuokranmaksukausi on yksi kuukausi. Vuokranmaksu eräpäivän siirtää seuraavalle arkipäivälle mm. arkilauantai ja pyhäpäivä. Vuokra on maksettava myös siltä ajalta, jonka vuokralainen sopimuksen päättymisen jälkeen pitää huoneistoa hallinnassaan. Samoin vuokralainen on vastuussa vuokran maksamisesta, ellei tämän alivuokralainen poistu asunnosta päävuokrasuhteen päättyessä.

Maksu ajallaan ja oikeilla tiedoilla

Mikäli vuokranmaksusi viivästyy, lähetämme sinulle maksukehotuksen. Jos tiedät etukäteen, että maksu on viivästymässä, ota oitis yhteys SATOn Asiakaspalveluun. Maksukehotuksesta ja -suorituksen viivästymisestä johtuvat kulut veloitetaan normaalisti, mutta ilmoittamalla saatat välttää erääntyneen laskun siirtymisen oikeudelliseen perintään. Jos laiminlyöt vuokranmaksusi kahden kuukauden ajalta, jättää SATO käräjäoikeuteen haastehakemuksen.

Sopimuksen tekeminen

Jos vuokrasopimuksen ehdon soveltaminen olisi vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Jos ehto on sellainen, ettei sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

1) Lue vuokrasopimus huolella ennen allekirjoittamista.

Toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika vaihtelee. Jos sanot itse vuokrasopimuksen irti, irtisanomisaika on 1 kalenterikuukausi. Aika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin vuokranantaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Jos M2-Kodit irtisanoo, irtisanomisaika on 3 tai 6 kuukautta riippuen siitä, kauanko olet asunut kodissasi.

Vaikka ihannetilanteessa jokainen vuokralainen maksaa vuokransa ajallaan, yksi asuntosijoittajien yleisimmistä ongelmista on juuri maksamattomat vuokrat. Tällaisen tilanteen tullen asuntosijoittaja joutuu perimään vuokralaiselta rästiin jääneitä vuokria. Perinnällä siis viitataan toimiin, joilla yritetään saada velallinen maksamaan lasku, jota ei ole eräpäivään mennessä maksettu. Tässä artikkelissa käymme läpi mahdollisimman tarkkaan vuokran perintää ja siihen liittyviä olennaisia huomioita.

Milloin Maksamaton vuokra perintään?

Tarvittaessa maksamattomasta vuokrasta haetaan käräjäoikeudesta häätötuomio, jonka kulut maksaa vuokralainen. Päätös toimitetaan edelleen ulosottovirastolle häätöä ja saatavien perintää varten. Vuokranmaksun laiminlyönnin seurauksena on asunnon menetys. Lisäksi asukas tuomitaan maksamaan viivästynyt vuokra korkoineen sekä perimiskulut. Oikeuskäsittely aiheuttaa lisäksi häiriömerkinnän luottotietoihin.

Asumisen tuet ja Kela

Varaamiesi saunavuorojen ja autopaikkojen maksut tulee maksaa vuokran yhteydessä. Ellei näitä lisämaksuja ole merkitty laskulomakkeeseen, ne tulee lisätä itse. Palvelujen kuukausihinnat saa huoltoyhtiöstä varauksen yhteydessä. Muutokset varauksissa näkyvät vasta seuraavassa vuokranmaksuerittelyssä. OmaVAV-palvelussa muutoksilla korjattu lasku on tulostettavissa noin viikon kuluessa varauksesta tai varauksen peruutuksesta.

Vuokrasopimus  

Vuokrasopimuksessa yksilöidään vuokralainen ja vuokranantaja yhteystietoineen. Yhteystiedoista kannattaa mainita osoitteen lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sopimukseen kannattaa kirjata ne yhteystiedot, joita halutaan käytettävän vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa. Vuokralaisella pitää olla selvillä minne tai kenelle vikailmoitukset tehdään ja mihin voi toimittaa irtisanomisilmoituksen. Ulkomailla olevan vuokranantajan tavoittaminen ilman tarkkoja yhteystietoja on vaikeaa. Molempien osapuolten tulee pitää yhteystiedot ajantasalla, ja ilmoittaa mikäli ne muuttuvat.

Vuokranmaksun viivästyminen

Mikäli saatavaa ei maksumuistutuksesta huolimatta suoriteta, perintä jatkuu perintätoimistomme Svea Perinnän nimissä. Perintätoimiston käsiteltäväksi siirretyille veloille kertyy viivästyskorkoa ja muita kuluja. Huomaathan, että perinnästä aiheutuvat kulut voivat olla huomattavia. Maksamatta jääneet vuokrat voivat lisäksi johtaa asunnon hallintaoikeuden sekä luottotietojen menettämiseen, mistä voi tulevaisuudessa olla vakavaa haittaa. Vuokra kannattaakin maksaa aina viimeistään eräpäivänä!

Vapaana olevat asunnot, joihin ei ole hakemuksia jonossa, löytyvät asuntohaulla nettisivuiltamme www.ta.fi. Ne asunnot, joihin on jonossa hakemuksia, eivät tule nettiin. Kaikkiin asuntoihimme on koko ajan ns. jatkuva haku, eli niihin voi jättää hakemuksia jonoon. Tästä syystä on tärkeää jättää hakemus kiinnostavasta asunnosta. Nettisivuilta kohdeluetteloista löytyy kaikki meidän asunnot ja sieltä näkee myös, mikäli kohteessa on vapaana juuri sillä hetkellä asuntoja.

– Pankkien maksuvälitysliikenne toimii vain arkipäivinä. Mielestämme on luontevaa ajoittaa eräpäivämme siten, että asiakkaamme voivat hoitaa maksusuorituksensa reaaliaikaisesti. Emme kohdista eräpäiviä jouluaattoon, asiakkaillamme lienee silloin paljon muuta puuhaa, kertoo Elisa Oyj:n kehitysjohtaja Seppo Hautamäki.

Vuokranmaksupäivä ja maksutiedot ovat ilmoitettu vuokrasopimuksessa. Paperinen vuokranmaksulasku lähetetään ainoastaan silloin, jos korotamme vuokraasi. Muussa tapauksessa voit käyttää vuokrasopimuksessasi olevia maksutietoja. Käytä maksaessasi aina oikeaa viitettä, se nopeuttaa maksun käsittelyä ja ehkäisee virheitä ja tarkista myös, että maksamasi summa on oikein. Säilytä maksukuitit/tiliotteesi tositteena maksetusta vuokrasta.

Vuokrasopimus
Vakuusmaksu
Vuokra/käyttövastike
Asumistuki
Muuttotarkastus ja asunnon kunto
Muuttoilmoitus
Sähkösopimus
Veden laskutus
Järjestysmääräykset
Asukasdemokratia
Jätehuolto
Asunnon irtisanominen
Loppusiivous ja asunnon näyttö
Poismuuttajan muistilista
Vuokravakuuden palauttaminen
Kiinteistövakuutus ja kotivakuutus
Ohje vuokran maksuun
 

TYS:n asunnon vuokraan sisältyy sähkö, vesi, internet sekä neljä saunavuoroa kuukaudessa

Huoneenvuokralain mukaisesti vuokralaisen velvollisuus on hoitaa huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudella aiheuttaa huoneistolle. Tämän velvollisuuden laiminlyönnin johdosta syntyneet vahingot TYS veloittaa tämän korvausvastuuhinnaston mukaisesti. Asukkaan vastuulla on myös tutustua TYS:n ohjeisiin, tietämättömyys ei poista korvausvelvollisuutta.

Parikymppinen pariskunta muutti espoolaiseen vuokra-asuntoon ja alkuun kaikki sujui hyvin. Kun pariskunta erosi, toinen muutti pois asunnosta. Ensin vuokrat alkoivat olla myöhässä ja sitten niitä ei maksettu enää lainkaan. Perintätoimistolta vuokranantaja sai kuukausin odotuksen jälkeen korvausta kokonaiset viisi euroa.

Vuokranmaksu

Jos vuokranmaksu kuitenkin jostakin syystä tilapäisesti myöhästyy, maksaa asukas korkoja eräpäivästä maksupäivään asti. Kertyneet korot laskutetaan kolme kertaa vuodessa erillisellä laskulla ja aina vuokrasuhteen päättyessä. Maksukehotuksen yhteydessä laskutetaan myös perintäkulu 5 euroa. Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokra on toistuvasti myöhässä. 

Aiheita tänään:

Laskun eräännyttyä lähetetään alkuun muistutusviesti sähköpostilla, jonka mukana tulee tunnukset maksuhelposti.fi palveluun, jossa voi vielä suorittaa vuokran ilman huomautus- ja perintäkuluja. Mikäli sähköpostimuistutukseen ei ole reagoitu, niin lähettää Visma Duetto Oy maksuhuomautuksen, jossa on mukana lainmukainen (5) euron muistutuskulu, kun laskun erääntymisestä on kulunut 14 päivää.