Press "Enter" to skip to content

Vuokralaisen velvollisuudet siivous

Loppusiivous ja tavanomainen kuluminen

Pääosin vuokrasuhteet sujuvat alusta loppuun ongelmitta. Useimmissa vuokrasuhteissa asunto kuluu ainoastaan tavanomaisesti, mistä vuokranantaja yleensä vastaa. Tilanteita, joissa asunnoissa on muu vaurio, esiintyy harvemmin. Silloinkin kun erimielisyyksiä ilmenee, pääsevät osapuolet yleensä yhteisymmärrykseen siitä, miten tilanteessa menetellään.

Asunnon hoito ja loppusiivous

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Vuokra-asunnon loppusiivous – muista ainakin nämä

Vuokra-asunnon loppusiivous kuuluu vuokralaisen vastuisiin. Asunto on jätettävä sellaiseen kuntoon, kuin vuokranantajan kanssa on vuokrasopimuksessa tai sen liitteissä sovittu. Uusi vuokralainen muuttaa asuntoon usein heti samana päivänä pois muuttaessasi, joten näitä neuvoja noudattamalla varmistat, että asunto jää siistiin kuntoon myös seuraavalle asukkaalle.

Vuokralaisen on hoidettava asuntoa huolellisesti. Osa huolellista hoitoa on asunnon säännöllinen siivoaminen sekä puhtaanapito. Vuokralaisen vastuulla on esimerkiksi ikkunoiden pesu, pakastimen sulatus sekä kylpyhuoneen lattiakaivon puhdistaminen. Mikäli asunnon säännöllisestä perussiivouksesta on huolehdittu vuokrasuhteen aikana, ei tällaisia siivoustoimenpiteitä tarvitse välttämättä tehdä vuokrasuhteen päättyessä. Vuokrasuhteen päättyessä esimerkiksi pinnat tulee kuitenkin pyyhkiä ja pesualtaat sekä wc-istuin pestä.

Tavanomaisen kulumisen ohjeistuksen mukaisesti vuokralaisen vastuulle kuuluvaan siivoukseen kuuluu muun muassa ikkunoiden pesu, uunin ja lieden puhtaanapito, liesituulettimien suodattimien puhdistaminen sekä kylpyhuoneen lattiakaivon puhdistaminen. Mikäli huoneistossa on pintoja, jotka edellyttävät esimerkiksi tietynlaisia hoitotoimenpiteitä, on vuokranantajan vuokrasuhteen alussa ohjeistettava vuokralaista kyseisten pintojen hoidossa.

On luonnollista, että normaalista asumisesta jää ajan kuluessa jonkinlaisia vähäisiä jälkiä asuntoon, esimerkiksi pieniä naarmuja lattiaan. Vuokralainen ei pääsääntöisesti ole vastuussa tällaisista tavanomaisen kulumisen aiheuttamista jäljistä. Tavanomaisen kulumisen arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa vuokrasuhteen kesto, asunnon ikä ja tehdyt remontit, asukkaiden lukumäärä sekä asunnossa käytetyt materiaalit.

Jos uudet parketti- tai laminaattilattiat ovat asumisen jäljiltä kovin naarmuiset tai lommoiset, on vuokralaisen korvattava niiden huolto tai vaihto. Vanhemmissa asunnoissa kuluminen saa näkyä. Sama koskee myös esimerkiksi tapetteja. Lemmikkien aiheuttamat naarmut on vuokralaisen korvattava, ja lemmikeistä kannattaakin olla vuokrasopimuksessa erityismaininta. Näin vuokrasuhteen päättyessä tiedetään, mistä vuokralainen on vastuussa.

Vuokrasuhteen päättyessä

Hyvään vuokratapaan kuuluu aina kirjallinen vuokrasopimus, jonka tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Osapuolina vuokrasopimuksessa ovat vuokranantaja ja vuokralainen. Vuokranantajana voi olla yksityishenkilö tai esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö. Vaikka suullinen vuokrasopimus on pätevä toistaiseksi voimassaolevana, on osapuolten vaikea jälkikäteen todentaa, mitä on sovittu suullisesti. Kirjallinen sopimus onkin aina paras vaihtoehto molemmille osapuolille.

Oikotie Asunnot suosittelee

Hyvä vuokrasopimus on tehty kirjallisesti ja on myös selkeä sekä yksiselitteinen. Laaja sopimusvapauden vuoksi vuokranantaja ja vuokralainen voivat melko vapaasti sopia vuokrasopimuksen ehdoista. Vuokranantajan on kuitenkin oltava tietoinen myös lain pakottavista säännöksistä eli niistä asioista, joista ei voida sopia toisin edes vuokrasopimuksessa. Myös vuokralaisen kannattaa tutustua lain pakottaviin säädöksiin, jotta hän huomaa ehdotetussa vuokrasopimuksessa mahdollisesti oleva lainvastaiset ehdot.

Vuokrasuhteen päättyminen

Vuokrasuhde päättyy tyypillisesti määräaikaisen sopimuksen loppumiseen tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomiseen. Vuokranantajana voit irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tuolloin irtisanomisaika on 3 kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden ja 6 kuukautta, jos suhde on kestänyt yli vuoden. Vuokralaisen irtisanomisaika sen sijaan on yksi kuukausi ja aika lasketaan aina sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

Hyvän vuokratavan mukaisesti vuokranantajan on luovutettava huoneisto vuokrasuhteen alussa tyhjänä ja siivottuna uudelle vuokralaiselle. Vuokranantajan velvollisuutena on tarkistaa, että asunto on kunnossa ja puhdas, jotta uusi asukas voi muuttaa rauhassa siistiin uuteen kotiin, muistuttaa Vuokralaiset ry tiedotteessaan.

M2-Kodeissa vakuutta ei useinkaan tarvitse maksaa, mutta se voidaan periä vuokralaiselta, jolla on maksuhäiriömerkintöjä. Korkeintaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava vakuus maksetaan ennen vuokrasopimuksen alkamista. Jos vuokranmaksu sujuu sovitusti, vakuus palautetaan asukkaalle kolmen vuoden asumisen jälkeen tai viimeistään poismuuton yhteydessä.

Poismuuttajan muistilista avuksesi

Vuokrasopimuksen solmimisvaiheessa jokainen vuokralainen maksaa vakuuden

kylpyhuone

JYYlle. Vakuus on asukkaan takuu vuokranantajalle siitä, että hän huolehtii velvollisuuksistaan ja hoitaa asuntoaan hyvin. Vakuus palautetaan vuokralaisen ilmoittamalle tilille vuokrasuhteen päättymisen jälkeen, mikäli vuokralainen on huolehtinut kaikista velvollisuuksistaan eikä asunnon kunnossa tai loppusiivouksessa ei ole tapahtunut laiminlyöntiä.

Saako vuokra-asunnossa pitää lemmikkieläimiä?

Tärkeät perustiedot sopimuksessa ovat vuokrasuhteen osapuolet ja heidän yhteystietonsa, vuokrauskohde, vuokrasuhteen alkaminen, vuokran määrä, mahdolliset vesimaksut ja muut maksut. Sopimuksessa tulee olla myös tieto siitä, onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sekä miten usein ja millä perusteilla vuokraa voidaan korottaa. Myös tieto vuokravakuuden suuruudesta on tärkeää. Sopimus tulee aina tehdä kirjallisena.

Toimita Huittisten Koti-ikkunaan asiaan kuuluva tosite vakuuden maksusta jo ennen avainten hakua tai viimeistään avainten luovutuksen yhteydessä. Emme voi luovuttaa asunnon avaimia ilman asianmukaista tositetta. Tositteeksi käy esimerkiksi tuloste vahvistetusta verkkopankkimaksusta tai pankin alkuperäinen vuokravakuustilin panttaussitoumus vuokrasopimukseesi kirjatusta vakuuden maksutavasta riippuen.

Vuokrasopimus on määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, jollei muuta ole sovittu tai sovita taikka muusta laista muuta johdu. Jos vuokrasuhteesta sovitaan useammin kuin kahdesti peräkkäin saman vuokralaisen kanssa enintään kolmen kuukauden määräajaksi, vuokrasopimus on määräaikaa koskevasta ehdosta huolimatta toistaiseksi voimassa oleva.