Press "Enter" to skip to content

Vuokralaisen tiedot lomake

Asuntosijoittajan aineistopankki

Asunnon vuokraaminen on asia minkä kanssa jokainen vuokranantaja on tekemisissä. Asunnon vuokraamiseen liittyy erilaisia vaiheita, joten olemme koonneet tälle sivulle tukun asiakirjoja, joita asuntosijoittaja tarvitsee sijoitusasunnon vuokraamisessa ja vuokrasuhteen eri vaiheissa aina silloin tällöin. Lisäksi tältä sivulta löytyy vuokratuottolaskuri. Kaikki materiaalit ovat vapaasti käytössäsi, voit ladata asiakirjat omalle koneellesi tai käyttää tarvittaessa suoraan tältä sivulta.

Lost Password

Mahdollista on kysyä myös vuokrasuhteesta vastuullisina olevien henkilöiden tulot. Ohjeen mukaisesti sallittua on kysyä myös palkkakuittia tai todistusta esimerkiksi eläkkeen tai ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen määrästä, jolla pyritään varmistumaan vuokralaisen maksukyvystä. Ohjeen mukaisesti nämä palkkatodistukset olisi kuitenkin mahdollista pyytää vuokralaiselta vasta lopullisen päätöksenteon tueksi, jolla käytännössä varmennettaisiin se, että vuokralaisehdokkaan ilmoittamat palkkatiedot pitävät paikkansa.

Asuntohakemus – Selvitä kenelle asunnon vuokraat

Vuokralaisia löytyy laidasta laitaan. Jos valitset vuokralaiseksi ensimmäisen vastaantulijan, voi se osoittautua kalliiksi ja stressaavaksi kokemukseksi. Siksi suosittelemme, että vuokranantajana pyydät vuokra-asunnon hakijoita täyttämään itsestään lyhyen lomakkeen, jolla saa hakijasta selville oleellisimmat asiat. Se ei takaa onnistumista, mutta pienentää epäonnistumisen riskiä. Saat ilmaisen asuntohakemuksen liittymällä postituslistallemme. Klikkaa alla olevasta linkistä ja saat lisätiedot sekä pääset lataamaan asuntohakemuksen.

Vuokrasuhteen päättyessä

Hyvään vuokratapaan kuuluu aina kirjallinen vuokrasopimus, jonka tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Osapuolina vuokrasopimuksessa ovat vuokranantaja ja vuokralainen. Vuokranantajana voi olla yksityishenkilö tai esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö. Vaikka suullinen vuokrasopimus on pätevä toistaiseksi voimassaolevana, on osapuolten vaikea jälkikäteen todentaa, mitä on sovittu suullisesti. Kirjallinen sopimus onkin aina paras vaihtoehto molemmille osapuolille.

Sisällysluettelo

Vuokranantajalla on monia oikeuksia sekä velvollisuuksia, jotka perustuvat sekä lakeihin että hyvään vuokratapaan. Tästä oppaasta löydät helposti tiedot omistamasi asunnon turvalliseen ulosvuokraukseen, kuten ohjeet vuokrasopimuksen laatimiseen sekä neuvoja vuokrattavan asunnon remonteista, avainten hallinnasta ja verotuksesta. Saat myös konkreettisia vinkkejä kannattavan ja luotettavan vuokrasuhteen luomiseen. Opas auttaa sinua niin aloittaessasi vuokrasuhdetta kuin ongelmatilanteissakin.

Vuokrasopimus  

Vuokrasopimuksessa yksilöidään vuokralainen ja vuokranantaja yhteystietoineen. Yhteystiedoista kannattaa mainita osoitteen lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sopimukseen kannattaa kirjata ne yhteystiedot, joita halutaan käytettävän vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa. Vuokralaisella pitää olla selvillä minne tai kenelle vikailmoitukset tehdään ja mihin voi toimittaa irtisanomisilmoituksen. Ulkomailla olevan vuokranantajan tavoittaminen ilman tarkkoja yhteystietoja on vaikeaa. Molempien osapuolten tulee pitää yhteystiedot ajantasalla, ja ilmoittaa mikäli ne muuttuvat.

Mitä tulisi huomioida ennen vuokrasopimuksen laatimista?

Ennen sopimusta on tärkeää varmistua myös siitä, ettei osapuolten näkemykset vuokrattavan kohteen kunnosta poikkea toisistaan. Esimerkiksi asuntoa vuokrattaessa on syytä kirjata yhteisesti ylös, mikäli asunnossa on sellaisia jälkiä, jotka eivät kuulu tavanomaisen kulumisen piiriin. Tällöin ei tule vuokrasuhteen päättyessä erimielisyyttä siitä, ovatko kyseiset jäljet vuokralaisen aiheuttamia.

Henkilötiedot saamme ensisijaisesti hakulomakkeelta (internet -lomake tai paperinen lomake) ja sen liitteistä eli asukkaalta tai tulevalta asukkaalta itseltään. Lisäksi käsittelemme vuokrasuhteessa kertyviä tietoja, jotka saamme yhteistyökumppaneilta kuten huoltoyhtiöltä (esimerkiksi vikailmoitukset). Tietoja päivitetään myös esimerkiksi vuokravalvonnassa tapahtumien ja/tai asiakkaan ilmoituksen perusteella.

Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukasi, ellei toisin ole vuokrasopimuksella sovittu. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanomisilmoitus on jätetty. Esim. Irtisanomisilmoitus jätetään 26.9, tällöin irtisanomisaika alkaa syyskuun 30.9 ja sopimus päättyy kuukauden irtisanomisajalla 31.10. Vuokrasopimusta ei voida irtisanoa päättymään kesken kuukauden.

Eläintenpitäjärekisterin sähköisen asioinnin (epr.ruokavirasto.fi) kautta ilmoitetaan myös haaskaruokintapaikat ja eläinsuojelulain 24 § mukaiset ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan seura- ja harrastuseläinten pidon ilmoitukset. Jos ilmoitat nämä lomakkeina, ne toimitetaan kunnaneläinlääkärille (haaskaruokinta) ja aluehallintovirastoon (ammattimainen eläintenpito).

Lomake lähetetty

Tein tämän ohjeen tavallisia asuntosijoittajia ja vuokranantajia varten, joilla ei ole diplomi-insinööritason pelkotiloja vaan kenties ihan normaaleja muuttuneeseen käytäntöön liittyviä epäselvyyksiä ja pohdintaa aiheuttavia kohtia ilmoituksen tekemisessä. Ohje ei edellytä minkäänlaisia atk-gurun taitoja. Itse en ole atk-guru eli kaikki tässä mainitut asiat on täysin mahdollista oppia, mikäli haluaa tehostaa omaa ajankäyttöään ja vapauttaa sitä johonkin parempaan kuin veroilmoituksen kanssa takkuamiseen.

Huoneistokortti täytetään aina huoneistoon muutettaessa. Pyydämme teitä tarkistamaan huoneistonne kunnon ja merkitsemään havaitsemanne viat ja puutteet tälle lomakkeelle. Pyydämme palauttamaan lomakkeen myös siinä tapauksessa, että huoneisto on mielestänne kunnossa. Lomaketta käytetään apuna myös huoneiston lähtötarkastusta tehtäessä. Lomake on palautettava viikon kuluessa muutosta suoraan toimistolle tai oheista sähköistä lomaketta käyttäen.

Sähkön myynti- ja siirtosopimus

Kun kiinteistön omistajuus muuttuu, tulee sähkö-, vesi- ja kaukolämpöliittymien siirtämisestä ilmoittaa meille dokumentilla, josta löytyvät sekä uuden että vanhan omistajan allekirjoitukset sekä yksilöidyt tiedot kiinteistöstä. Saat asiakaspalvelustamme lomakkeen liittymien siirtoa varten. Voit myös tulostaa sen näiltä sivuilta. Mikäli kiinteistön myynti on hoidettu kiinteistönvälittäjän kanssa, myös hän osaa neuvoa liittymien siirtoon liittyvissä asioissa.

Vuokrasopimus

5. Irtisanomisilmoitus toimitetaan sähköpostilla ja vastaanottaja kuittaa sen vastaanotetuksi. Mikäli vuokrasopimuksessa on useampia vuokralaisia, on irtisanomisilmoitus annettava tiedoksi jokaiselle vuokralaiselle erikseen. Poikkeuksena ovat aviopuolisot, joiden yhdessä tai toisen heistä vuokraamaa yhteisenä kotina käytettävää huoneistoa koskeva irtisanomisilmoitus saadaan lain mukaan toimittaa jommallekummalle puolisoista. Poikkeussäännös ei koske avopuolisoita.