Press "Enter" to skip to content

Vuokralaisen oikeudet

Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet – lue vastaukset yleisimpiin kysymyksiin

Asumisen helppous ja turvallisuus on vuokralaisen tärkein ja ensisijainen oikeus. Vuokranantaja vastaa asunnosta vastuunjakotaulukon mukaan osakkaalle kuuluvilta osin. Jos esimerkiksi asunnon jääkaappi hajoaa, siitä voi ilmoittaa vuokranantajalle, jolloin asuntoon toimitetaan uusi kodinkone rikkinäisen tilalle. Taloyhtiö vastaa puolestaan kiinteistöä koskevista asioista.

Jollei huoneisto ole valmis tai vapaa silloin, kun vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa, ja viivästyksestä on vuokralaiselle olennaista haittaa, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus jo ennen kuin hänen on määrä saada huoneisto hallintaansa, jos on ilmeistä, että huoneiston hallintaan saaminen tulee edellä mainitulla tavalla viivästymään.

Oikotie Asunnot suosittelee

Hyvä vuokrasopimus on tehty kirjallisesti ja on myös selkeä sekä yksiselitteinen. Laaja sopimusvapauden vuoksi vuokranantaja ja vuokralainen voivat melko vapaasti sopia vuokrasopimuksen ehdoista. Vuokranantajan on kuitenkin oltava tietoinen myös lain pakottavista säännöksistä eli niistä asioista, joista ei voida sopia toisin edes vuokrasopimuksessa. Myös vuokralaisen kannattaa tutustua lain pakottaviin säädöksiin, jotta hän huomaa ehdotetussa vuokrasopimuksessa mahdollisesti oleva lainvastaiset ehdot.

Vuokrasuhteen päättyessä

Hyvään vuokratapaan kuuluu aina kirjallinen vuokrasopimus, jonka tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Osapuolina vuokrasopimuksessa ovat vuokranantaja ja vuokralainen. Vuokranantajana voi olla yksityishenkilö tai esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö. Vaikka suullinen vuokrasopimus on pätevä toistaiseksi voimassaolevana, on osapuolten vaikea jälkikäteen todentaa, mitä on sovittu suullisesti. Kirjallinen sopimus onkin aina paras vaihtoehto molemmille osapuolille.

Tärkein asia, joka vuokralaisen tulee muistaa, on maksaa vuokra viimeistään sopimuksessa määriteltynä päivänä. Sopimuksessa on määritelty myös vuokran suuruus ja sen korotusperusteet. Yleensä vuokraa voidaan korottaa ainoastaan sopimuksen korotusehtojen perusteella tai jos vuokralainen suostuu korotukseen. Jos asuntoon tehdään peruskorjausta tai muuta suurempaa asunnon tasoa kohottavaa remonttia, voi myös tämä nostaa vuokraa.

653/1987

Vuokralaisen on hoidettava asuntoa huolellisesti. Osa huolellista hoitoa on asunnon säännöllinen siivoaminen sekä puhtaanapito. Vuokralaisen vastuulla on esimerkiksi ikkunoiden pesu, pakastimen sulatus sekä kylpyhuoneen lattiakaivon puhdistaminen. Mikäli asunnon säännöllisestä perussiivouksesta on huolehdittu vuokrasuhteen aikana, ei tällaisia siivoustoimenpiteitä tarvitse välttämättä tehdä vuokrasuhteen päättyessä. Vuokrasuhteen päättyessä esimerkiksi pinnat tulee kuitenkin pyyhkiä ja pesualtaat sekä wc-istuin pestä.

Kaikki reklamaatiot ja havainnot kannattaa aina tehdä kirjallisena, jotta tarvittaessa vuokralainen voi todistaa, mistä lähtien hänelle on koitunut haittaa ja mistä lähtien hänellä on oikeus mahdolliseen vuokranalennukseen, vuokrasta vapautumiseen tai muihin vahingonkorvauksiin.

Laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta on useita pakottavia säännöksiä, joista ei voida sopia toisin vuokralaisen vahingoksi. Kiinteistöliitto Uusimaan lakimiesAnne Vatanen listasi MTV Lifestylen haastattelussa ehtoja, jotka ovat Suomessa laittomia asuinhuoneistojen vuokrasopimuksissa. Suuri osa näistä ehdoista on luonteeltaan sellaisia, että niillä pyritään kaventamaan vuokralaiselle Suomen laissa asetettuja oikeuksia.

Useimmissa taloyhtiöissä on asukkaina sekä osakkeenomistajia että osakkeenomistajien tai taloyhtiön vuokralaisia. Valitettavan usein vuokralainen kuitenkin koetaan taloyhtiössä ulkopuolisena sekä häiritsevänä asukkaana ja vuokranantajaosakas riistävänä kapitalistina. Onneksi näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole, vaan vuokralainen ja vuokranantaja ovat yleensä aivan tavallisia ihmisiä.

Vuokranantajan on pidettävä huoneisto vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa. Jollei huoneisto ole valmis tai vapaa silloin, kun vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa, ja viivästyksestä on vuokralaiselle olennaista haittaa, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus jo ennen kuin hänen on määrä saada huoneisto hallintaansa, jos on ilmeistä, että huoneiston hallintaan saaminen tulee edellä mainitulla tavalla viivästymään.

Yksi neuvonnassa toistuvista kysymyksistä on vuokranantajan oikeus päästä vuokraamaansa huoneistoon. Lain mukaan huoneistoon pääsyyn on oikeus silloin, kun se on tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon valvomiseksi tai kun huoneisto on tarkoitus myydä tai uudelleen vuokrata. Asiasta tulee kuitenkin sopia vuokranantajan ja vuokralaisen kesken. Vuokranantajalla ei ole oikeutta mennä vuokraamaansa huoneistoon hallussaan olevilla vara-avaimilla ellei vuokralainen ole tähän lupaa antanut.

Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet: asukkaan opas

Kertokaa kokemuksia tilanteesta missä olette asuneet vuokralla ja asunto on tullut myyntiin?  Pitääkö vuokralaisen suostua antamaan esim.avaimet kiinteistövälittäjälle ja pitääkö vuokralaisen suostua esittelemään asuntoa kaikille halukkaille. Onko vuokralaisen pakko antaa kuvata huonekalut? Onko vuokranantaja velvollinen hommamaan tarvittaessa vuokralaiselle samanlaisen asunnon? Kiitos kaikista kokemuksistanne asiaan liittyen.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista kannattaa vuokralaisen ja vuokranantajan tehdä vuokrattavaan asuntoon katselmus. Katselmuksesta on hyvä tehdä muistio, jossa todetaan huoneiston kunto vuokraushetkellä ja kirjataan mahdolliset rikkoutumiset ja puutteet. Muistiosta jää oma kappale kummallekin osapuolelle. Muiston avulla voidaan vuokrasuhteen päättyessä todentaa asunnon kunto vuokraushetkellä. Näin ollen vuokralainen ei joudu vastuuseen aikaisempien vuokralaisten aiheuttamasta vahingosta.

Jotkut vuokranantajat turvautuvat allekirjoittamaan 11 kuukauden vuokran välttääkseen vuoden sopimuksen, jotta LAU:ta ei voida soveltaa sopimuksessa, mikä tarkoittaa sitä, että sopimus on kausiluonteinen. Tavoitteena on, että vuokralaisella ei ole oikeutta olla enintään kolmea vuotta talossa. Salvadorin toimisto muistuttaa kuitenkin, että vaikka vuokra-asuntoa pidettäisiinkin kausiluonteisina, on oltava syy, joka oikeuttaa väliaikaisen luonteen, kuten työ, tilapäinen siirto, tutkimus jne., Sekä jokin muu vuokralaisen asuinpaikka, kuin tämän vuokraama kiinteistö.

Jos vuokrahuoneiston omistus- tai hallintaoikeus luovutetaan vapaaehtoisesti toiselle tai omistusoikeus siirtyy esimerkiksi testamentin tai perinnönjaon nojalla, vuokrasuhde sitoo huoneiston uutta omistajaa mikäli jokin seuraavista kolmesta edellytyksestä täyttyy: