Press "Enter" to skip to content

Vuokralaisen oikeudet vesivahinko

Myös vuokralainen saattaa toisinaan kohdistaa vaateita asunto-osakeyhtiötä tai vuokranantajaa kohtaan. Asunto-osakeyhtiöllä tai vuokranantajalla ei ole velvollisuutta järjestää vuokralaiselle esimerkiksi sijaisasuntoa korjausten ajaksi. Koska tuottamusta ei ole, kummallekaan taholle ei tapauksessamme synny myöskään vahingonkorvausvelvollisuutta sijaisasumisen kustannuksista. Pääsääntöisesti vakuutusyhtiö kuitenkin korvaa vuokralaiselle nämä kulut (olettaen, että vuokralaisella on voimassa oleva kotivakuutus).

Kosteusvauriot vuokrahuoneistossa – vastaako vuokralainen, vuokranantaja vai taloyhtiö?

Et tunnu ymmärtävän mitään. Tyttöystäväsi on ilmeisesti vuokralainen. Vuokralainen ilmoittaa asiasta vuokranantajalle ja isännöitsijälle. Vuokranantaja/osakkeen omistaja, taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä sopivat sitten keskenään mitä tehdään vai tehdäänkö mitään. Lue edelliset kommentit, neuvo tyttöystävääsi nostamaan kytkintä siitä vuokra-asunnosta ja käy useammin suihkussa sitten hänen luonaan.

Vuokralaisella on ilmoitusvelvollisuus

KKO toteaa perusteluissaan että, osakkeenomistaja ei siis ilman omaa tuottamustaan vastaa vuokralaisen huoneiston huolimattomalla käytöllä asunto-osakeyhtiölle aiheuttamasta vahingosta. Osakas ei vastaa vuokralaisen epäasiallisesta toiminnasta, josta hän ei ole tiennyt eikä voinut tietää tai jota hänen ei ole ollut mahdollista tavanomaisella huolellisella toiminnalla estää. Alkoholin vaikutuksen alaisena suihkuun nukahtaminen on juuri tällaista käytöstä.

Vuokranantajan osalta tärkein asia selkeästi on, että hän dokumentoi asiat hyvin. Jos edellinen vuokralainen on maininnut, joistain puutteesta ja sillä voi olla vaikutusta seuraavan vuokralaisen asumismukavuuteen, tulisi puute korjata ennen asunnon uudelleen vuokraamista. Tämän lisäksi erityisen tärkeää on, varsinkin pitkäkestoisissa haittatapauksissa, riittävin väliajoin tarkastaa ja dokumentoida, onko asunto tai osa sitä asuinkelvoton. Edellä mainitulla seikalla voi olla suurikin merkitys silloin kun vuokranalennuksen aikaa määritellään.

Kun taloyhtiössä tapahtuu vesivahinko, joudutaan automaattisesti hallituksessa miettimään, kuka vahingosta on vastuussa. Tavallisesti kysymys on osakkaan ja yhtiön välisistä vastuukysymyksistä, mutta jos asunnossa asuukin osakkaan vuokralainen, voi tilanne monimutkaistua. Miten siis vastuu jakautuu suhteessa taloyhtiöön osakkaaseen, jos vuokralainen aiheuttaa huolimattomuudellaan vesivahingon asunnossa?

”Asunnossani sattui vesivahinko, ja korjaus meni taloyhtiön vakuutuksen piikkiin. Remontti on nyt tehty, ja olen muuttanut takaisin asuntooni, mutta maalin katku pienessä asunnossa on edelleen hirvittävä. Onko minun mahdollista saada mitään korvauksia, jos joudun edelleen asumaan väliaikaisessa asunnossa? Mistä voin tietää, onko vahinko ylipäätään asianmukaisesti korjattu?”

– Vaikka sinulla olisi siellä jo vaurioitunut kylpyhuone tai sinulla on kylpyhuone, jossa olisi pitänyt jo kymmenen vuotta sitten korjata nämä rakenteet tai vedeneristeet, niin yhtiö ei voi siihen velvoittaa. Sinä osakkaana vastaat niistä ja päätät itse, milloin sinä sen korjauksen suoritat. Silloinhan tämä voi aiheuttaa aika laajaakin ongelmaa siellä yhtiössä. Tämä on se syy, miksi on lähdetty siitä, että taloyhtiö vastaa rakenteista ja myös vesieristeistä.

Olennaista vesivahingossa, kuten missä tahansa muussakin vahingossa, on se, kuka tai mikä vahingon on aiheuttanut. Tilanne on selkeä, jos esimerkiksi vuokralainen on nukahtanut suihkuun ja huolimattomuudellaan aiheuttanut mittavan vesivahingon. Toisaalta esimerkiksi tiskikoneen vuotaminen taas voi olla vuokralaisen, vuokranantajan tai jopa asentajan huolimattomuutta tai vialliseen laitteeseen liittyvää. Jos sijoitusasunnossasi sattuu vesivahinko, selvitä ensin tarkkaan, kuka tai mikä vahingon aiheutti, sillä se on merkittävä tekijä korjauslaskun maksamisen kannalta.

Tuoreimmat uutiset

Vastauksessa nostetaan esiin, että taloyhtiö ei pysty haasteessaan tarkalleen osoittamaan, mikä kosteusvaurion on aiheuttanut. Taloyhtiö spekuloi haastehakemuksessaan sillä, että kosteusvaurio johtuisi vastaajan aiheuttamasta kylpyhuoneen veden tulvimisesta, mutta ei esitä asialle todisteita. Vastauksen mukaan taloyhtiö ei edes väitä, että kosteusvaurio olisi aiheutunut vastaajan huolimattomuudesta.

Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus tehdä välittömästi sellainen korjaus- tai muutostyö tai hoitotoimenpide, jonka suorittamista ei voida siirtää vahinkoa aiheuttamatta. Välitön korjausoikeus on vuokranantajan kannalta välttämätön esimerkiksi silloin, kun rakennuksessa on tapahtunut vesivahinko. Vaikka osapuolet olisivat sopineet, että muutos- ja korjaustyöt ovat vuokralaisen vastuulla, vuokranantaja saa aina käyttää välitöntä korjausoikeuttaan. Tämä perustuu siihen, että kyseessä on vuokranantajan omaisuus ja sen säilyttäminen.

Astianpesukonevuoto on tyypillinen esimerkki käyttölaitteen eli kodinkoneen aiheuttamasta vahingosta.  Wc-istuimen rikkoutuminen taas on esimerkki vesikalusteesta johtuvasta vahingosta. Näistä wc-istuimen rikkoutuminen voi aiheuttaa nopeasti merkittävän vesivahingon, jos vettä ehtii vuotamaan runsaasti ennen pääsulun sulkemista. Erillisessä wc-tilassa ei välttämättä ole lattiakaivoa eikä vanhemmissa taloissa edes ovikynnystä, jolloin vesi tulvii asuntoon välittömästi.

Jos vuokralainen on vuokrasopimuksen nojalla vilpittömässä mielessä ottanut huoneiston hallintaansa, on muu sopimus, jolla sama huoneisto vuokrataan tai siihen muuten annetaan käyttöoikeus toiselle, vuokralaista kohtaan tehoton. Jos kuitenkin toisen vuokraoikeuden tai muun käyttöoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on voimassa kiinnitys, on kiinnityksen haltijalla etusija. Muissa tapauksissa etusija on aikaisemmin tehdyllä sopimuksella.

Lain mukaan huoneistossa käynneistä on sovittava etukäteen vuokralaisen kanssa. Käyntiajankohta tulee pyrkiä ilmoittamaan mahdollisimman täsmällisesti, jotta siitä aiheutuu vuokralaiselle mahdollisimman vähän haittaa. Poikkeuksena tästä ovat ainoastaan kiireelliset tilanteet, kuten vesivahinko tai tulipalo. Urakoitsijan kiire saada työ valmiiksi ei ole tällainen poikkeus. Käyntiajankohdaksi ilmoittaminen klo 8-16 välillä arkipäivisin ei ole riittävän täsmällinen.

Huoneenvuokrasuhteeseen liittyvät ongelmat johtuvat usein siitä, ettei sopimuksen osapuolilla ole riittävästi tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tämän oppaan tarkoituksena on selvittää sekä vuokralaiselle että vuokranantajalle huoneenvuokralainsäädännön sisältöä.

About the Author:

Korkeimman oikeuden mukaan arvioitaessa asunto-osakeyhtiölain mukaisen huolenpitovelvollisuuden rikkomista merkityksellistä on se, onko asunnon omistaja huolimattomalla menettelyllään myötävaikuttanut vahinkoon. Asunto-osakeyhtiö ei ole tapauksessa vedonnut mihinkään sellaiseen osakkeenomistajan menettelyyn tai laiminlyöntiin, joka olisi myötävaikuttanut vesivahingon syntymiseen. Asunnon omistaja ei ole voinut vaikuttaa vuokralaisensa vahingon aiheuttaneeseen menettelyyn eikä vuokranantajan voitu edellyttää kyenneen sitä estämään.

Hovioikeus katsoi esitetyn todistelun perusteella, ettei vuokranantaja ollut tietoinen viemärin huonosta kunnosta tai siitä, että viemäri vetäisi huonosti. Vuokranantajalla ei myöskään vuokralaisen käytöksen tai kenenkään yhteydenottojen perusteella syytä olettaa, että vuokralainen ei ollut huolehtinut kunnossapito- tai ilmoitusvelvollisuudestaan. Hovioikeus päätyi näillä perusteilla siihen ratkaisuun, että vuokranantaja ei ollut vastuussa asunto-osakeyhtiölle aiheutuneesta vahingosta myöskään siltä osin kuin viemärin tukkeutuminen on myötävaikuttanut vahinkoon.