Press "Enter" to skip to content

Vuokralaisen oikeudet remontti

Kun vuokranantaja on asunto-osakeyhtiö, on yhtiöllä omia vuokralaisiaan kohtaan samat ilmoitusvelvollisuudet kuin yksittäisellä vuokranantajalla. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lainmukaiset ilmoitusajat eivät sido asuntoosakeyhtiötä silloin, kun osakas toimii vuokranantajana. Asunto-osakeyhtiön tekemistä remonteista vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle välittömästi niistä tiedon saatuaan.

Lain mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä vuokratussa tilassa ilman vuokranantajan lupaa. Mikäli vuokralainen tekee muutos- tai korjaustöitä ilman vuokranantajan lupaa, voi vuokralaiselle syntyä vahingonkorvausvastuu. Taloyhtiön lupaa vaativiin korjaus- ja  muutostöihin on hankittava lupa myös taloyhtiöltä. Luvan hakemisesta on sovittava vuokranantajan kanssa.

Kiinteistön hyvä kunnossapito edellyttää, että rakennusta korjataan aika ajoin. Korjaustoimenpiteet voivat kestää muutamista päivistä kuukausiin ja ne voivat kohdistua rakennuksen ulkopuolisiin osiin kuten julkisivuremontissa, tai itse asuinhuoneistoihin kuten putkiremontissa. Taloyhtiön teettämistä remonteista aiheutuu usein asumishaittaa taloyhtiön asukkaille. Esimerkiksi julkisivuremontin aikana rakennus saattaa olla huputettu, jolloin ikkunoista ei näe ulos ja huoneiston ilmanvaihto heikkenee. Putkiremontin aikana taas koko asunto saattaa olla ainakin jonkin aikaa asuinkelvoton.

Tietämättömyys syynä

Alkuvuodesta sain yllättäen postiluukusta lappusen, jossa ilmoitettiin isännöitsijän sekä urakoitsijan toimesta kylpyhuoneen ja keittiön purkutöiden alkavan vajaan kolmen viikon kuluttua. En ollut tästä tietoinen, silloinen vuokraisäntäni ei ollut missään vaiheessa maininnut mitään kylppäriremontista. Varsinkin kun en juurikaan ole tekemisissä taloyhtiön muiden asukkaiden kanssa, en ollut mitenkään saanut edes muilta tietoa tällaisesta.

Se tarkoittaa, että remontin pitää aiheuttaa haittaa asumiselle. ”Lisäksi remontin pitää olla jonkin verran aikaa vievää. Jos asuntoon tullaan esimerkiksi uusimaan keittiön hana ja se vie aikaa viisi minuuttia, se ei ole asumiselle aiheutuva haitta. Mutta jos kylpyhuoneen lattiasta otetaan kaakelit pois ja en saa viikkoon käyttää vessaan, se on selkeästi haitta asumiselle.”

Asumisen helppous ja turvallisuus on vuokralaisen tärkein ja ensisijainen oikeus. Vuokranantaja vastaa asunnosta vastuunjakotaulukon mukaan osakkaalle kuuluvilta osin. Jos esimerkiksi asunnon jääkaappi hajoaa, siitä voi ilmoittaa vuokranantajalle, jolloin asuntoon toimitetaan uusi kodinkone rikkinäisen tilalle. Taloyhtiö vastaa puolestaan kiinteistöä koskevista asioista.

Varsinkin pidemmissä vuokrasuhteissa, tai kun asunto on nähnyt jo hieman elämää, vuokranantajalle voi jossakin vaiheessa tulla eteen vuokralaisen toive remontoida asuntoa. Kyseessä voi olla ehdotus hyvinkin pienestä pintaremontista esimerkiksi väliseinän kaatamiseen, joten vuokranantajan täytyykin olla hyvin perillä siitä, onko vuokralaisella oikeus remontoida asuntoa, ja mitä vuokralaisen remontoidessa kannattaa ottaa huomioon, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä sekä rypyistä vuokralaissuhteessa.

Paljonko maksat vuokraa?

Jos vuokranantaja on asunto-osakeyhtiö, on yhtiöllä omia vuokralaisiaan kohtaan samanlaiset ilmoitusvelvollisuudet kuin yksittäiselläkin vuokranantajalla. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetut lainmukaiset ilmoitusajat eivät kuitenkaan sido asunto-osakeyhtiötä silloin, kun osakas toimii vuokranantajana. Asunto-osakeyhtiön tekemistä remonteista vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle välittömästi niistä tiedon saatuaan. Ilmoituksessa tulee mainita yhteyshenkilö, remontin laajuus, aloitusajankohta sekä arvioitu kesto.

Kun kyseinen remontti alkaa nyt yllättäen noin 1 viikon varoajalla ja vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuuni sekä mahdollisuuteeni käyttää asuntoa ns. normaalin asumiseen eli päiväaikaiseen lepoon ja rauhaan – olenko oikeutettu saamaan alennusta vuokraani tai olenko oikeutettu purkamaan toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimukseni esimerkiksi heti ja muuttamaan uuteen asuntoon??

Vuokrakas.com oikopolut

Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka- tai työsuhteen perusteella vuokralle annettujen asuinhuoneistojen sellaisiin vuokrasuhteisiin, joihin sovelletaan valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräytymismenettelyä tai sitä vastaavaa järjestelmää, ei sovelleta tämän lain 7 luvun säännöksiä. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka-asunnoista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty.

Miten selvitä vuokralaisen kanssa putkiremontista

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Sisällysluettelo

Vuokranantajalla on monia oikeuksia sekä velvollisuuksia, jotka perustuvat sekä lakeihin että hyvään vuokratapaan. Tästä oppaasta löydät helposti tiedot omistamasi asunnon turvalliseen ulosvuokraukseen, kuten ohjeet vuokrasopimuksen laatimiseen sekä neuvoja vuokrattavan asunnon remonteista, avainten hallinnasta ja verotuksesta. Saat myös konkreettisia vinkkejä kannattavan ja luotettavan vuokrasuhteen luomiseen. Opas auttaa sinua niin aloittaessasi vuokrasuhdetta kuin ongelmatilanteissakin.

Vuokrasuhteen päättyessä

Hyvään vuokratapaan kuuluu aina kirjallinen vuokrasopimus, jonka tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Osapuolina vuokrasopimuksessa ovat vuokranantaja ja vuokralainen. Vuokranantajana voi olla yksityishenkilö tai esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö. Vaikka suullinen vuokrasopimus on pätevä toistaiseksi voimassaolevana, on osapuolten vaikea jälkikäteen todentaa, mitä on sovittu suullisesti. Kirjallinen sopimus onkin aina paras vaihtoehto molemmille osapuolille.

-Vuosikorjausmenot vähennetään vuokratuloista samana vuonna, kun ne on maksettu. Perusparannusmenot sen sijaan lisätään asunnon hankintahintaan, kun asunto myydään. Vuokranantajan vaatimuksesta ne voidaan vähentää myös tasapoistoina 10 vuoden aikana tai vaikutusaikanaan, jos perusparannuksen vaikutusaika on tätä lyhyempi. Remontin kustannukset jaetaan siten kymmeneen yhtä suureen osaan ja yksi osa vähennetään vuokratulosta vuosittain, sanoo lakimies Puolanto.

Vuokravakuus on yleensä 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa, joka maksetaan vuokrasopimusta tehtäessä. Vuokralaisella on oikeus saada se vuokrasuhteen päätyttyä takaisin, mikäli vuokria ei ole rästissä ja huoneiston kuluminen on normaalia. Huoneiston kunnon voi dokumentoida vuokrasopimusta tehtäessä vaikkapa valokuvin. Vuokravakuuden palautusajankohta kannattaa kirjata vuokrasopimukseen. Mikäli palautus viivästyy, voi palautettavalle summalle vaatia laillista (7%) viivästyskorkoa. Tarvittaessa vuokravakuutta voi hakea takaisin oikeusteitse.

Kostin vinkki

Mikäli muutos- ja korjaustyö voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin, on siitä lain mukaan ilmoitettava etukäteen yhtiölle. Tällaista työtä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön suostumusta. Joissain tapauksissa taloyhtiö voi asettaa muutoksille ehtoja. Jos muutostyö voi vahingoittaa rakennusta, aiheuttaa kohtuutonta haittaa muille osakkaille tai tuottaa asunto-osakeyhtiölle esimerkiksi taloudellista haittaa, hallitus voi kieltää muutostyön tekemisen.

Tulevat käsittelyt

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.