Press "Enter" to skip to content

Vuokralaisen irtisanominen asunto omaan käyttöön lomake

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen käytännössä

Yleisimmin käytetty toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy pääsääntöisesti vuokralaisen irtisanomiseen. Vuokrasopimuksen irtisanominen tulee antaa tiedoksi todistettavaksi eli se on tehtävä kirjallisesti. Siinä missä vuokranantajalla on oltava irtisanomisperuste, vuokralaisen ei sitä tarvitse vuokrasopimuksen irtisanomisen yhteydessä ilmoittaa.

Puolison suostumus vuokrasopimuksen irtisanomiseen

Jos vuokralaisen kanne irtisanomisen julistamisesta tehottomaksi hyväksytään, vuokrasuhde jatkuu entisin ehdoin, jollei tuomioistuin vuokralaisen tai vuokranantajan vaatimuksesta toisin päätä. Jos kanne hylätään, tuomioistuimen on päätöksessään mainittava, milloin vuokrasuhde irtisanomisen johdosta päättyy, ja velvoitettava vuokralainen muuttamaan vuokrasuhteen päätyttyä.

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purku

Vuokrasopimuksessa voi olla kielletty lemmikkieläimet ja vuokralainen ottaa koiran. Välttämättä kysymys ei ole purkuperusteesta, mutta irtisanomisperusteesta voi olla kysymys. Jos sopimuksessa on kielletty lemmikkieläimet allergiasyistä (selkeä peruste), vuokralaisen ottama lemmikki voisi olla peruste purkaa sopimus. Vähintään kahden kuukauden vuokrarästi on purkuperuste, mutta jatkuvat pienet viivästykset eivät välttämättä oikeuta purkamaan sopimusta – sen sijaan ne voivat olla irtisanomisperuste.

_2. VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN: VUOKRANANTAJAN TEKEMÄ

Lain mukaan vuokranantajan on mahdollista irtisanoa toistaiseksi voimassaoleva asuinhuoneiston vuokrasopimus aina kun siihen on perusteltu syy, Hyväntavanvastaisten syiden perusteella irtisanomista ei kuitenkaan saa koskaan tehdä. Hyvän tavan vastaista on esim. irtisanoa vuokrasopimus siksi, että saisi huoneistosta käypää vuokratasoa korkeamman vuokran. Tällä suojataan vuokralaisia vuokranantajien ahneudelta.

Vuokrasuhde voidaan päättää pääasiassa vain kolmella tavalla. Sopimus joko irtisanotaan, puretaan tai tehdään yhteinen sopimus vuokrasopimuksen päättämisestä. On siis erotettava toisistaan sopimuksen irtisanominen ja purkaminen. Lähtökohtaisesti vain toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa. Määräaikainen vuokrasopimus sen sijaan sitoo lähtökohtaisesti sopimuksessa mainitun määräajan loppuun. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen on mahdollista vain laissa säädetyin edellytyksin.

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus ja tiedoksiantaminen

”Vuokranantaja ja vuokralainen pääsevät pitkälle jo pelkästään keskustelemalla asiasta keskenään. Vuokranantajalle on usein tärkeintä varmistaa vuokranmaksun jatkuvuus. Jos asuntoon löytyy helposti uusi vuokralainen, sopimuksen ennenaikaiselle päättämiselle ei ole välttämättä mitään estettä”, toteaa Suomen Vuokranantajien neuvontalakimies Olga Lehtonen.

Maksamattoman vuokran perintä irtisanomisen jälkeen

Hyvään vuokratapaan kuuluu aina kirjallinen vuokrasopimus, jonka tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Osapuolina vuokrasopimuksessa ovat vuokranantaja ja vuokralainen. Vuokranantajana voi olla yksityishenkilö tai esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö. Vaikka suullinen vuokrasopimus on pätevä toistaiseksi voimassaolevana, on osapuolten vaikea jälkikäteen todentaa, mitä on sovittu suullisesti. Kirjallinen sopimus onkin aina paras vaihtoehto molemmille osapuolille.

Vuokrasopimus – määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva?

Jos vuokrasopimuksen ehdon soveltaminen olisi vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Jos ehto on sellainen, ettei sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Kesäkuusta 2018 alkaen tehtyihin toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin sisältyy yleensä ehto sopimuksen ensimmäisestä mahdollisesta irtisanomisajan alkamisajankohdasta, jonka mukaan sitoudut asumaan asunnossa vähintään kuusi kuukautta. Jos haluat irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään sitä ennen, laskutamme sopimussakkona yhden kuukauden vuokraa vastaavan summan sopimuksesi päätyttyä.

Olemme suunnitelleet avuksesi muuttajan muistilistan, joka helpottaa muuttoasi. Seuraathan kohta kohdalta, että kaikki asiat ovat järjestyksessä. Muuton lisäksi muissa elämänmuutoksissasi, esimerkiksi jos perheeseesi syntyy lapsi tai jos sukunimesi muuttuu, otathan yhteyttä postiin, maistraattiin ja huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiösi yhteystiedot löydät kiinteistösi ilmoitustaululta tai YH Kotien Asukassivuilta.

Lataa vuokrasopimuspohja ilmaiseksi

Suosittelemme lataamaan samalla tiedoston, jossa on lisätietoa, vinkkejä ja valmiiksi kirjoitettuja vaihtoehtoisia pykäliä, joita vuokrasopimukseen voi ottaa mukaan koskien esim. lemmikkieläimiä ja maksusitoumusta/henkilötakausta. Tiedosto helpottaa vuokrasopimuksen tekemistä, koska jokainen asunnonvuokraustapaus on hieman erilainen emmekä itse usko siihen, että on olemassa vain yksi oikea tapa tehdä täysin luotettava ja ammattitaitoinen vuokrasopimus.

Vuokralaisen kuoltua on kuolinpesä vastuussa vuokrista ja asunnosta. Kuolin tapauksissa sopimus voidaan päättää seuraavaan kuun vaihteeseen.  Sopimuksen päättymisen edellytyksenä on asunnon luovutus vuokranantajan hallintaan. Pesänhoitajan tulee toimittaa kuolin- tai virkatodistus sekä sukuselvitys sekä irtisanoa kirjallisesti asunto. Mikäli perillisiä on useampia, voivat he valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan vuokrasopimukseen liittyviä asioita valtakirjalla.

Sinun tulee irtisanoa vuokrasopimuksesi kirjallisesti. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Voit irtisanoa sopimuksesi päättymään joko kuukauden 15. tai viimeinen päivä. Jos irtisanot vuokrasopimuksesi kuukauden 1.-15. päivä, sopimukseksi päättyy aikaisintaan seuraavan kuukauden 15. päivä. Päättymispäiväksi voidaan määrittää myös myöhäisempi ajankohta. Irtisanomisilmoituksen tulee olla perillä asiakaspalvelussamme viimeistään 15. päivä.

Vuokrasuhteen irtisanominen sähköisesti

Jos omistat auton, tee autopaikkasopimus heti vuokrasopimuksen teon yhteydessä. Autopaikan vuokra maksetaan muun vuokran yhteydessä samalla laskulla. Lämmitystolpasta saatavaa sähköä käytetään vain auton moottorin lämmittämiseen. Sisätilan lämmittimiä ei saa käyttää. Lämmittimen käyttö saattaa polttaa ryhmäsulakkeen, jolloin useita autopaikkoja jää ilman sähköä. Virta tulee lämmityspistorasiaan ulkotermostaatin tai pistorasian kellolaitteen ohjaamana. Huolehdi siitä, ettei johtoja jää sähkötolpista roikkumaan.

Vuokra-asunnon irtisanominen

5. Irtisanomisilmoitus toimitetaan sähköpostilla ja vastaanottaja kuittaa sen vastaanotetuksi. Mikäli vuokrasopimuksessa on useampia vuokralaisia, on irtisanomisilmoitus annettava tiedoksi jokaiselle vuokralaiselle erikseen. Poikkeuksena ovat aviopuolisot, joiden yhdessä tai toisen heistä vuokraamaa yhteisenä kotina käytettävää huoneistoa koskeva irtisanomisilmoitus saadaan lain mukaan toimittaa jommallekummalle puolisoista. Poikkeussäännös ei koske avopuolisoita.

Pääkaupunkiseudulla sijaitsevien huoneistojen irtisanomisilmoitukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asunnot(ät)keva.fi ja liitä allekirjoitettu irtisanomislomake viestin liitteeksi. Irtisanomisilmoituksen voi lähettää myös postitse osoitteella Keva, kiinteistöyksikkö, 00087 KEVA tai tuoda suoraan Kevan toimistoon osoitteeseen Unioninkatu 43. Kuoreen merkintä “Vuokrasopimuksen irtisanominen”.

Vuokrasopimus

Vuokra määräytyy vuokratalojen hoitokulujen ja tasattujen pääomamenojen mukaan sekä vuokrataso määritetään jyvitetyille huoneistoneiliöille. Normaalilla hyvällä asumisella, säästeliäällä kulutuksella ja vapaaehtoisilla talonmiestöillä jokainen voi vaikuttaa vuokratasoonsa. Vuokran tarkistamisesta ja sen ajankohdasta ilmoitetaan kirjallisesti, aravarajoitusten alaisissa vuokrataloissa 2 kuukautta ja vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.