Press "Enter" to skip to content

Vindlast tabell

Vindlaster på bygninger

Hensikten med bladet er å vise hvordan man beregner dimensjonerende vindlaster. Bladet tar utgangspunkt i NS 3491-4 og gir eksempler på hvordan man kan anvende denne standarden. Bladet refererer bare til deler av NS 3491-4, og den prosjekterende vil derfor være avhengig av å bruke standarden i tillegg.

Transkript

7 Snølast Aktuelle normer Normer Beregningsregler for dimensjonerende snølast er gitt i europeisk standard NS-EN med nasjonalt tillegg som er svært lik den tidligere NS (I tillegg var det et eget byggdetaljblad, nr som omhandler snølast på glasstak, men dette gikk uti mars 2012.) Side 7

Byggnader med en eller flera sidor helt öppna eller med dominanta öpp-ningar i form av portar påverkas också av invändig vindlast. I de fall där takkonstruktionen inte är lufttät påverkas således också den yttre bekläd-naden av ett inre övertryck som ska kombineras med den utvändiga vindlasten.

Kolonnen «A» viser om og i tilfellet hvilke rettelsesblad (AC) eller endringsblad (A1, A2 osv.) som er utgitt til den enkelte standarden. I tabellen er det oppgitt de siste og gyldige versjonene. I noen tilfeller er rettelsesblad innarbeidet i standarden, mens de i andre distribueres separat. Alle rettelsesblad er gratis.

Vedlegg 1: Noen normer og publikasjoner.

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 20. desember 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriften erstatter forskrifter av 18. august 1994 for elektriske anlegg – forsyningsanlegg.

Tekniske egenskaper

«Guidelines for the planning and design of roof, wall and ceiling structures made of metal profiled sheets» (retningslinjer for planlegging og utforming av tak-, vegg- og himlingskonstruksjoner laget av profilerte plater av metall) utgitt av IFBS skal overholdes når elementene monteres.

Fråga: I SS-EN 1991-4 bilaga A finns en tabell (A.2) med lastkombinationer. I den saknar jag ett lastfall som är sannolikt och som ofta blir dimensionerande. Det ät vind som huvudlast (utan reduktion), kombinerat med inre undertryck och snölast. (I både lastfall WF och WE reduceras vindlasten med faktor 0.6) Jag saknar även ett lastfall med snölasten oreducerad.

Vindlast er den belastninga som ein bygningskonstruksjon vert utsett for i sterk vind. Ein skil mellom statisk vindlast (vindtrykk), der det ikkje skjer vekselverknad. Hvis snø- og vindlast motvirker hverandre, skal påkjenninger for hver av lastene. tabell nedan ger en inglasad balkong en bättre brandsäkerhet än vad som.

Park- og veilysmaster med fotplate. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.