Press "Enter" to skip to content

Verdenskart

Striden om verdenskartet: Hvordan skal verden se ut?

Striden om verdenskartet: Hvordan skal verden se ut?

Nielsen kaller tiltaket i Boston for en god idé. På hans eget institutt ved RUC bruker de Mercator-projeksjonen. Om den bør byttes ut med Gall-Peters-projeksjonen, synes han er vanskelig å avgjøre.

Lag selv verdenskartet ditt og andre flotte motiver

Lag selv verdenskartet ditt og andre flotte motiver

På verdenskartet kan du finne alle land, kontinent, hav, sjø, og hvor mange dobbeltklikk kartet kan du zoome inn eller ut. Landet er hjem for mer enn 7 milliarder mennesker lever i rundt 196 land over hele verden.

-item__title\

\r\n -item__title_link\» href=\»\»>\r\n » width=»400″>

-item__title\»>\r\n -item__title_link\» href=\»\»>\r\n

Verdenskart skaper våre inntrykk av størrelsen og formen på forskjellige land. Basert på slike verdenskart vet vi at Russland og Kina er store, Norge og Chile er lange og Nederland er lite. Men på de fleste verdenskart, atlas og på Google Maps er ikke størrelsen og formen på landene helt lik den faktiske størrelsen og formen på landene. Det er faktisk ikke mulig å lage et flatt kart som bevarer alle de faktiske egenskapene til landene i verden.

Verdenskartet hvis du og jeg hadde noe å si

Verdenskartet hvis du og jeg hadde noe å si

Grensesnittet til tjenesten er temmelig lett å forstå seg på: i venstre hjørne finner vi to søkefelt, der et av dem brukes til å finne spesielle navn eller kategorier (du kan for eksempel søke etter alle hoteller i New York-området, eller en spesiell restaurant i Philadelphia), mens det andre feltet brukes til å finne geografiske steder.

Over 2000 spikere og utallige timer gikk med da Wenche lagde dette. Resultatet fortjener en kikk!

Over 2000 spikere og utallige timer gikk med da Wenche lagde dette. Resultatet fortjener en kikk!

Denne tålmodighetsprøven av et DIY-prosjekt er det Wenche Sorken som står bak, og i løpet av den kort tiden det har ligget ute har det fått mye oppmerksomhet. Grunnen er nok ganske åpenbar, for dette verdenskartet er rett og slett satt sammen av tynn hekletråd og over 2000 spiker!

Kristen sivilisasjon skjulte seg blant hedenske barbarer

Kristen sivilisasjon skjulte seg blant hedenske barbarer

På 1900-tallet hadde geografer for lengst avskrevet Thule som en myte. Men i Tyskland mente det såkalte Thule-selskapet, som var tett forbundet med nazipartiet, at riket hadde eksi­stert. Her levde superrasen arierne, som tyskerne nedstammet fra.

Opplev den eneste totale solformørkelsen i 2020

Opplev den eneste totale solformørkelsen i 2020

Metoden gjorde at kompassretningene alltid er rette linjer – men den innebar også at landmassene ikke fikk det riktige arealet i forhold til hverandre. Nå har et amerikansk-australsk forskerteam skapt et nytt verdenskart som de kaller «Equal Earth», som gir kontinenter korrekt innbyrdes størrelse.

Sint, prinsippfast, men formmessig sprikende: Da den nye filmen kom til forbundsrepublikken

I Tyskland er det nå knyttet stor usikkerhet rundt framtida til de statlige støtteordningene som tyske og internasjonale filmproduksjoner som The Reader hittil har nytt godt av. Usikkerheten om offentlig støtte og finanskrisen gjør at mange nå frykter at denne gode perioden er over.