Press "Enter" to skip to content

Vastuunjakotaulukko 2019

– Vastuunjakotaulukot on uusittu, koska Kiinteistöliitto on halunnut laajentaa Vastuunjakotaulukkoa kattamaan tuoretta teknistä kehitystä rakennuskannassamme. Samassa yhteydessä on ollut järkevä tehdä tiettyjen kunnossapitovastuiden osalta tarkastuksia. Lisäksi Vastuunjakotaulukkoon on lisätty tuhoeläimet ja niiden hävittämisvastuut, kertoo Suomen Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli.

Header menu FI

Realia Isännöinnin taloyhtiön vastuunjakotaulukko kertoo, mitkä taloyhtiön kiinteistön ja huoneistojen osat ovat taloyhtiön ja mitkä osakkaan vastuulla. Vastuunjakotaulukossa esitetyt tulkinnat perustuvat asunto-osakeyhtiölakiin. On hyvä huomioida, että yhtiöjärjestyksen määräykset eivät mitätöi vahingonkorvausvastuuta – mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksella, aiheuttaja on aina velvollinen korvaamaan vahingon.

Mitä muutos tarkoittaa?

Jo aiemmin Isännöintiliitto ja monet kiinteistöjuristit ovat noudattaneet vastuunjaosta tulkintaa, jossa taloyhtiöllä on laajempi vastuu kunnossapidosta. Kiinteistöliiton tulkintamuutos on siis samassa linjassa alan muiden toimijoiden kanssa. Myös moni taloyhtiö on jo aiemmin noudattanut vastuunjakoa, jossa yhtiö hoitaa kunnossapitoa keskimääräistä laajemmin eli huolehtii myös perusjärjestelmiin liittyvistä huoltotoimista.

Remonteista ilmoitettava aina etukäteen

Vesilukkojen ja lattiakaivojen puhdistus kuuluu osakkaalle, mutta korjaus ja uusiminen taloyhtiölle. Samalla logiikalla jakautuu vastuu myös mm. ilmanvaihtolaitteiden ja hormien kohdalla: siinä missä ilmanvaihdon perussäätö, ilmanvaihtokanavat ja hormien puhdistus kuuluvat taloyhtiölle, osakas vastaa poistopuhaltimesta, liesituulettimesta ja poistoventtiilien puhdistamisesta. Samoin ilmanvaihdon suodattimien puhdistus ja uusiminen kuuluu osakkaalle. Sitä vastoin poistoventtiilien korjaus ja uusiminen on taloyhtiön vastuulla.

Muut tämän kirjan ostaneet ovat ostaneet myös

Vastuunjako taloyhtiön kunnossapidosta määritellään asunto-osakeyhtiölaissa. Lain mukaan taloyhtiö vastaa rakennuksen ja osakehuoneiston rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä, joita ovat lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä järjestelmiin kiinteästi kuuluvista laitteista. Osakas vastaa hallitsemansa huoneiston sisäosista. Lain mukaisesta vastuunjaosta voidaan poiketa yhtiöjärjestysmääräyksin.

Ota yhteyttä

SOK toimii Verkkopalveluiden palveluntarjoajana. Mikäli käyttäjä tilaa tuotteita tai palveluita Verkkopalveluista, käyttäjä on sopimussuhteessa erillisten myyntiehtojen mukaan ilmoitettuun S-Ryhmään kuuluvaan osuuskauppaan. Kuitissa ja myyntitapahtumassa ilmoitettu S-Ryhmään kuuluva Osuuskauppa vastaa kaikista tuotteista ja palveluista. SOK ei vastaa Verkkopalveluiden kautta toimitettavista palveluista tai tuotteista, vaan SOK vastaa Verkkopalveluiden alustasta.

Menu

Pääsääntö on, että taloyhtiön vastuulla ovat rakennus, osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet sekä erilaiset perusjärjestelmät (lämmitys, sähkö, tiedonsiirto, kaasu, vesi, viemäri, ilmanvaihto- yms.). Yhtiön vastuulla ovat myös esimerkiksi huoneistojen ulko-ovet ja ulommat ikkunat sekä ulkopinnat. Vastaavasti osakkeenomistajan vastuulla ovat osakehuoneiston sisäosat ja sisäpinnat sekä sisemmät ovet ja ikkunat.

Kiinteistöliitto

Vastuunjakotaulukot ovat uudistuneet. Taulukkoja on laajennettu kattamaan rakennuskannan teknistä kehitystä sekä yleistyneitä ilmiöitä, kuten tuhoeläinten torjuntaan liittyvän vastuunjaon. Samassa yhteydessä on päädytty tekemään muutama tarkistus aiempiin linjauksiin. Esimerkiksi ilmanvaihdon suodattimen vaihtovastuu on siirretty yhtiölle. Samoin tukkeutuneen pesualtaan hajulukon puhdistusvastuu on siirretty yhtiölle.

Yhtiökokous voi kuitenkin päättää osakkeenomistajalle kuuluvan kunnossapitotyön suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos työ liittyy yhtiön kunnossapito- tai uudistustyöhön tai työ on yhtiön kannalta muuten taloudellisesti tarkoituksenmukainen eikä se loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta. Yhtiön oikeudesta teettää osakkeenomistajan vastuulla oleva kunnossapitotyö ja osakkeenomistajan oikeudesta teettää yhtiön vastuulla oleva kunnossapitotyö säädetään lisäksi 4 ja 5 §:ssä.

Julkiset tiedotteet (internet)

Seuraavat ohjeet perustuvat asunto-osakeyhtiölain 4 lukuun. Pääsääntönä voidaan pitää, että osakas vastaa hallitsemansa huoneiston sisäosista ja yhtiö rakennuksesta ja kiinteistöstä, kuten lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi- ja viemärijärjestelmistä. Tähän lukeutuu kuitenkin muutamia poikkeuksia. Tapaukset, joissa osakas on parantanut yhtiön vastuuseen kuuluvia järjestelmiä perustasoa paremmaksi (esim. asentanut lattialämmityksen), kuuluvat osakkaan vastuulle.

Mitä uudistus käytännössä muuttaa?

Kiinteistöliitto päivittää parhaillaan klassikkoa eli Vastuunjakotaulukkoa. Vastuunjakotaulukko on Kiinteistöliiton lakiasiantuntijoiden tulkinta asunto-osakeyhtiölain mukaisesta kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkaan kesken. Uusimisessa Vastuunjakotaulukko saatettiin ajan tasalle teknisen kehityksen kanssa, tehtiin joitakin tarkistuksia kunnossapitovastuisiin sekä lisättiin tuhoeläimet ja niiden hävittämisvastuut.