Press "Enter" to skip to content

Vastavalmistuneen palkka

Oikeudenmukainen palkka sitouttaa työhön

Palkka on työsuhteeseen perustuva korvaus tehdystä työstä. Palkka voidaan maksaa rahassa, luontoisetuna tai muuna vastikkeena, jolla on taloudellista arvoa. Palkitsemisen kokonaisuus on johtamisen väline, jonka organisaatio määrittelee ja jota se käyttää henkilöstönsä palkitsemisessa organisaation strategian mukaisesti. Palkitsemisen kokonaisuus saattaa olla organisaatiossa kirjattu myös palkkapolitiikka-asiakirjaan.

Ei työkokemusta, palkka liki 4 000 euroa – näissä ammateissa saa heti hyvät ansiot

Vähimmäispalkkasuositukset taustalla on laaja juristeilla suunnattu työmarkkina- ja palkkatutkimus. Sen tiedot perustuvat lokakuun 2017 palkkatasoon. Tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan maaliskuun puolivälissä. Lokakuussa yksityissektorilla toimivien juristien alkupalkkojen mediaani oli 4 100 euroa. Palkkatilastojen lisäksi suositusta annettaessa huomioitiin myös vastavalmistuneiden juristien parantunut työtilanne. Korotusprosentti mukailee myös yleistä linjaa palkankorotuksissa.

Palkkatoive on vaikeaa asettaa oikealle tasolle

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Palkkaneuvonta

Hieman useampi kuin kaksi viidestä (41 %) oli kokenut työttömyyden jossain vaiheessa valmistumisensa jälkeen. Tästä joukosta puolet oli ollut työttömänä vähemmän kuin 12 viikkoa. Vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna vastavalmistuneiden tilanne pysyi tältä osin ennallaan. Vuonna 2011 puolestaan vain noin neljäsosa (27 %) vastavalmistuneista oli kokenut työttömyysjakson jossain vaiheessa valmistumisensa jälkeen – mediaanityöttömyysjakson ollessa samaiset 14 viikkoa.

Mikäli alalla on työ- tai virkaehtosopimus, jossa määritellään harjoittelijoiden tai opiskelijoiden työtehtävien palkkaus, noudatetaan kyseistä sopimusta. Työsuhde ja sen myötä palkka ovat aina suositeltavampi vaihtoehto kuin palkkiot, stipendit tai apurahat. Tällöin henkilölle kertyy työsuhteeseen perustuvat etuudet ja myös ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan oikeuttava työssäoloehto karttuu.

Uuden Suomen blogit

Suomessa ei ole vähimmäispalkkalakia. Palkan perustan muodostavat työehtosopimukset, joissa on määritelty kunkin alan vähimmäispalkat. Työehtosopimuksen mukaisia vähimmäispalkkoja ei saa alittaa. Sen sijaan voi maksaa korkeampaa palkkaa kuin työehtosopimus edellyttää. Yleissitoviksi julistettujen työehtosopimusten palkkamääräyksiä on sovellettava työntekijöihin, jotka ovat alalla toimivien järjestäytymättömien työnantajan palveluksessa.

Suurin osa arkkitehdeista toimii yrittäjänä omassa toimistossa. Työpaikkoja löytyy myös valtion sekä kuntien ja erilaisten rakennusalan yritysten palveluksesta. Arkkitehdit voivat työskennellä muun muassa rakennusten suunnittelijoina, kaavoittajina, rakennuttajina, eritysasiantuntijoina, visionääreinä, konseptisuunnittelijoina, opettajina sekä tutkijoina niin tieteen kuin taiteen kentällä.

Tilastokeskuksen palkkarakennetilastossa on huomioitu kokonaisansiot, joihin sisältyvät peruspalkan lisäksi kaikki palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut, mutta ei tulospalkkioita tai lomarahoja. Tilastossa on noin 1,6 miljoonan, yli viiden hengen yrityksissä työskentelevän kuukausipalkkaisen palkansaajan ansiotiedot. Tilastot on kerätty viime vuoden syys-, loka- tai marraskuulta.

Suomalainen sairaanhoitaja saa pienintä palkkaa sekä vastavalmistuneena että myöhemmin Pohjoismaisiin kollegoihinsa verrattuna (kuva 1). Suomessa sairaanhoitajan peruspalkka ilman lisiä on keskimäärin 2445e/kk. Suomessa sairaanhoitajan palkka ei nouse työkokemuksenkaan myötä muiden Pohjoismaiden sairaanhoitajien palkan tasolle. Kokenut sairaanhoitaja saa selvästi korkeampaa palkkaa vastavalmistuneeseen verrattuna Norjassa, Tanskassa ja Islannissa.

Lisää uusi kommentti

Suomalainen sairaanhoitaja ei kuro pohjoismaalaisia kollegoitaan kiinni missään uransa vaiheessa. Myöskään työkokemus ei näy palkassa samalla tavalla kuin muualla. Tämä herättää syystä närkästystä suomalaisissa sairaanhoitajissa. Moneen hoitoalan työpaikkaan haetaan lisä- ja täydennyskoulutettuja hoitajia, mutta lisäkouluttautuminen on järkevän palkkakehityksen näkökulmasta Suomessa usein turhaa.

Koulutukset ja valmennukset

Jos palkkatuki myönnetään 60 vuotta täyttäneen ja vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä työttömänä olleen henkilön palkkaamiseksi, on tukijakso enintään 24 kuukautta kerrallaan. Tuen määrä on ensimmäisten 12 kuukauden ajalta työttömyyden keston perusteella enintään 40 tai 50 % palkkauskustannuksista, tämän jälkeen enintään 30 % palkkauskustannuksista.

1. Rekrytoijalla ei ole kristallipalloa – avaa myös itsestäänselvyydet

Todistus kourassa, juhlat takana, elämä edessä – enää pitäisi löytää töitä. Työnhaku on vastavalmistuneelle hermoja raastava, mutta myös positiivisella tavalla kutkuttava välivaihe ja portti uudenlaiseen, työssäkäyvän arkeen. Vartijana uuden elämänvaiheen portilla odottelee rekrytoija. Kysyimme rekrytoijaltamme Suvi Väänäseltä, miten hän evästäisi ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta valmistunutta hakijaa työnhakuun.

Jäsenet

– Esimerkiksi äidinkielen aineopettajilla opetusvelvollisuus on 18 tuntia viikossa, kun taas liikunnanopettajien pitää pitää 24 tuntia. Tämä lähtee siitä, että palkkauksessa on otettu huomioon myös se työmäärä, jonka opettaja tekee luokan ulkopuolella. Äidinkielenopettajalla menee paljon aikaa aineiden korjaamiseen ja kirjallisuusesseiden arviointiin, kun taas liikunnanopettajalla on vähemmän luokan ulkopuolella tehtävää työtä, selittää OAJ:n ekonomisti Mika Väisänen.

Blogit

Palkka vaihtelee tietysti työnantajan mukaan. Yksityisellä sektorilla työskentelevien sähköinsinöörien palkkaus perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen ja voi siten vaihdella suuresti toimialan, työtehtävien sekä henkilön iän, koulutuksen ja työkokemuksen mukaan. Julkisella sektorilla noudatetaan virkaehtosopimuksen mukaisia palkkauksen määräytymisperusteita.

Hyvän palkan lisäksi insinööreille tarjotaan:

Virkaa tai toimea haettaessa kannattaa esittää palkkavaatimus. Oheisessa suosituksessa kunkin tehtävän alin palkka tarkoittaa tehtävään tulevan alkupalkkaa, joka ei sisällä työkokemus- tai muita lisiä, kuten ilta-, yö- ja viikonloppulisiä. Talentian palkkasuositukset tehdään käytännössä esiintyvien ”markkinahintojen” mukaan, joten suosituksen mukainen palkka on täysin mahdollista myös saada.