Press "Enter" to skip to content

Varainsiirtoveroilmoitus

Ilmoitus paperilomakkeella – muista liitteet

Sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen käyttö laajenee omatoimisiin kauppoihin eli kauppoihin, jotka tapahtuvat ilman kiinteistövälittäjää. Osakeluettelomerkintää pyytävällä ostajalla voi siis olla uudennäköinen todistus varainsiirtoveron maksusta mukanaan, kun hän tulee merkintää pyytämään. Kiinteistövälittäjän välittämien kohteiden kaupoissa sähköinen varainsiirtoveroilmoitus on tosin ollut käytössä jo vuodesta 2010 lähtien.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Myyntihintaa ei voi maksaa kaupanteon yhteydessä kerralla, vaan rakennushankkeen etenemisen mukaan. Kaupan teossa maksetaan yleensä n. 10% kauppahinnasta, loppuosa kauppahinnasta maksetaan rakentamisen aikana n. 6-7 erässä. Koko kauppasumma tulee olla maksettuna ennen kohteen valmistumista. Jokaisen kohteen osalta tehdään maksuerätaulukko, jonka mukaan maksaminen etenee. Kauppakirjaan on merkitty maksuerät ja niiden eräpäivät.

Perinnönjako, testamentti, ositus ja lahja

Isännöitsijälle on toimitettava varainsiirtoveroilmoitus, joka on edellytyksenä omistuksesi merkitsemiselle osakeluetteloon. Paperisessa varainsiirtoveroilmoituksessa tulee olla Verohallinnon leima tai sen tulee olla kiinteistövälittäjän allekirjoittama. Sähköisesti tehdyssä varainsiirtoveroilmoituksessa tulee näkyä Verohallinnon vastaanottokuittaus. Myös ensiasunnon ostajan on tehtävä varainsiirtoveroilmoitus

Kokonaisuudessaan tammi–kesäkuussa on ennakkotietojen valossa tehty 27 281 vanhan osakeasunnon kauppaa, kun viime vuonna vastaavana aikana tiedossa oli 27 673 tehtyä kauppaa. Kauppojen lukumäärä tarkentuu seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosi­neljänneksen julkaisun yhteydessä toukokuussa.  

Osakkeiden uusi omistaja voi käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan taloyhtiössä, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai hän on esittänyt luotettavan selvityksen omistusoikeudestaan. Osakkeiden uuden omistajan tulee itse huolehtia tarvittavien asiapapereiden toimittamisesta isännöitsijätoimistoon sekä pyytää merkintää osakesiirrosta taloyhtiön osakeluetteloon.

Sähköinen varainsiirtoveroilmoitus on ollut käytössä kiinteistövälittäjän välityksin tapahtuvissa kaupoissa vuodesta 2010 lähtien. Nyt sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen käyttö laajenee myös omatoimisiin kauppoihin eli kauppoihin, jotka tapahtuvat ilman kiinteistövälittäjää. Sähköistä ilmoittamista on laajennettu myös uudiskohteiden varainsiirtoverosta ilmoittamiseen.

Veroa ei ole suoritettava kiinteistön saannosta tai sen osasta, joka perustuu lahjaan, perintöön, testamenttiin tai yhteisomistussuhteen purkamiseen. Osituksen yhteydessä tapahtuvasta kiinteistön saannosta on suoritettava veroa siltä osin kuin vastikkeena on käytetty muuta kuin jaettavana olevaa varallisuutta, ei kuitenkaan siltä osin kuin vastikkeena on käytetty elatusavun kertamaksua.

Asunto-osakkeesta on suoritettava varainsiirtoveroa 2 % velattomasta kauppahinnasta. Varainsiirtoveroa maksetaan vuoden 2013 jälkeen myös kauppahinnan lisäksi luovutettuihin osakkeisiin kohdistuvasta osuudesta yhtiön lainoista. Yhtiölainalla tarkoitetaan yleisesti ottaen sellaista luovutettuihin osakkeisiin kohdistuvaa osuutta yhtiön lainoista, joka osakkaalla on oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle kerralla tai erissä lainaosuutena tai pääomavastikkeena. Oikeus tai velvollisuus perustuu yleensä yhtiöjärjestyksen määräykseen ja/tai yhtiökokouksen tai hallituksen päätökseen.

Marraskuusta 2019 alkaen yhteisöt voivat tehdä varainsiirtoveroilmoituksen ainoastaan sähköisesti OmaVerossa. Henkilöasiakas, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat antaa varainsiirtoveroilmoituksen joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Myös kiinteistön kaupasta on annettava varainsiirtoveroilmoitus marraskuusta alkaen. Aiemmin riitti, että kiinteistön ostaja esitti kuitin varainsiirtoveron maksusta hakiessaan kiinteistölle lainhuutoa Maanmittauslaitokselta.

Tällä sivustolla oleva materiaali on laadittu vain informatiivisessa tarkoituksessa, eikä siinä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu ohjeeksi tai neuvoksi. Sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut julkaisupäivänä, emmekä anna mitään takuuta aineiston oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta tai täydellisyydestä. Mikäli tarvitset neuvoja verotuksen suhteen, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä paikalliseen verotoimistoon.

Sähköistä ilmoittamista on laajennettu myös uudiskohteiden varainsiirtoverosta ilmoittamiseen. Vastaanottokuittaus sisältää ilmoituksella ilmoitetut tiedot sekä ilmoituksen vastaanottoajan ja -numeron. Tulostettu vastaanottokuittaus on todistus sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen lähettämisestä Verohallintoon. Sen esittämällä ostaja saa merkinnän osakeluetteloon, eikä erillistä leimaa verotoimistosta tarvita.

Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutuksista vero on suoritettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Veron suorittaminen on edellytyksenä sille, että luovutuksensaaja voidaan merkitä mainittujen osakkeiden haltijaksi asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon. Muista arvopapereista varainsiirtovero on suoritettava jo luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä, jos luovutus tapahtuu arvopaperikauppiaan tai kiinteistönvälittäjän välityksin tai jos arvopaperi myydään pakkohuutokaupalla.

Kuinka paljon on varainsiirtovero?

Kiinteistöjen ja rakennusten luovutuksessa varainsiirtovero on 4 %. Kiinteistöjen verokantaan kuuluvat esimerkiksi tontti ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset (esim. omakotitalo), maa-alue ja sillä mahdollisesti sijaitseva kesämökki tai pelkkä rakennus tai rakennelma. Myös määräalat ja määräosat lasketaan kiinteistöjen verokantaan.

Varainsiirtoveroksi kutsutaan veroa, joka maksetaan Suomessa kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin hankkimisen yhteydessä. Varainsiirtoveron maksaa yleensä ostaja, ja veron määrä riippuu siitä, mitä ollaan ostamassa: Asunto-osakekaupassa varainsiirtovero on 2 % asunnon velattomasta hinnasta, ja kiinteistökaupassa varainsiirtoveron määrä puolestaan on 4 % kiinteistön kauppahinnasta. Varainsiirtovero maksetaan Verohallinnon tilille erillisten maksuohjeiden mukaisesti.

Kaupan jälkeen

Myyjä vastaa kauppakirjan laatimisesta ja hankkii tarvittavat todistukset. Myyjä laatii hyvissä ajoin ennen sovittua kaupantekopäivää kauppakirjaluonnoksen karttoineen ja lähettää tämän ostajalle tutustuttavaksi. Kauppakirjan allekirjoittavat samanaikaisesti sekä myyjä että ostaja tai valtakirjalla heidän asiamiehensä. Läsnä on lisäksi julkinen kaupanvahvistaja, joka vahvistaa kaupan allekirjoitustilaisuudessa.

Kyseinen osakeyhtiö on sen verran uusi, että en joutunut tekemään mitään erikoisempaa arvonmääritystä tai työllistämään asiantuntijoita, mutta byrokratia ja sopimukset ovat suunnilleen samat kaikissa kaupoissa. Tärkeimmät asiakirjat ovat kauppakirja ja osakassopimus. Lisäksi yrityskaupan jälkeen joutuu pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen, jos uusi osakas valitaan yhtiön hallituksen jäseneksi. Tästä pitää tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Lisäksi uuden osakkaan pitää lähettää varainsiirtoveroilmoitus Verohallintoon ja maksaa varainsiirtovero.

Recent Posts

Asunnon ostaja saa lähetetystä ilmoituksesta vastaanottokuittauksen, joka sisältää ilmoituksella ilmoitetut tiedot sekä ilmoituksen vastaanottoajan ja -numeron. Tulostettu vastaanottokuittaus on todistus sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen lähettämisestä Verohallintoon. Ostaja saa omistuksensa merkityksi osakeluetteloon esittämällä vastaanottokuittauksella varustetun varainsiirtoveroilmoituksen asuntoyhteisölle.