Press "Enter" to skip to content

Varainsiirtovero poistuu

Paikallissää

Ei tämä «persaukinen» valtio voi mistään luopua mistä on sille vähänkin tuloja.Mutta P.Lipponen korotti varainsiirtoveroa ja laittoi verovapaan asunnonvaihdon rajaksi 2 vuotta ennen riitti vuosi omassa käytössä.Esim. Alkon monopoli on määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja uskontokin määrää aukioloajat eikä vapaa kilpailu ole valtion mielestä sallittua/mahdollista vaikka kilpailu/ EU säännöt edellyttää ihan muuta.

Varainsiirtoveron kritiikkiä

Etenkin paljon omistusasunnosta toiseen muuttavat perheet ja henkilöt hyötyisivät varainsiirtoveron poistamisesta ja sen aiheuttaman loven paikkaamisesta oman asunnon myyntivoiton verovapauden rajaamisella ja kiinteistöverotuksen korotuksella. Näin sanovat Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus ja johtava tutkija Tuukka Saarimaa Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (VATT).

1 Kiinteistökaupat

Ohjeen lukuun 2.5 on tehty varainsiirtoverolain 24 §:n 2 momentin muuttamiseen perustuva täsmennys. Ohjeen lukuun 11.4 on lisätty vuonna 2019 varainsiirtoveron palautukselle maksettava korkoprosentti. Lisäksi ohjeen lukuja 10 ja 12 on päivitetty, koska tietojen luovutuksista ja ennakkoratkaisuasioista perittävät maksut ovat muuttuneet 1.1.2019 alkaen.

Sähköpotkulaudat saapuvat Turkuun, vuokrattavia menopelejä aluksi noin 200

Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi siten, ettei varainsiirtoveroa tarvitse maksaa tuloverolain mukaisessa toimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa toimintaa jatkamaan osakeyhtiön. Verovapaus koskisi sekä kiinteää omaisuutta että arvopaperiomaisuutta. Varojen ja velkojen tulee siirtyä sellaisenaan osakeyhtiöön. Myöskään omistussuhteet eivät saa muuttua.

Taloudessa on kyse resurssien allokaatiosta eli kohdentumisesta. Markkinataloudessa kaikki resurssit ja tuotannontekijät ohjautuvat koko ajan uudelleen sinne missä ne tuottavat parhaiten. Näitä resursseja ovat raaka-aineet, työ, osaaminen, konekanta, tuotekehityspanokset ja rakennukset. Vain maaomaisuus on ja pysyy.

Toimintamuodon muutoksen tulee täyttää tuloverolain 24 §:n edellytykset, jotta siirtyvään omaisuuteen sisältyvät kiinteistöt ja arvopaperit saadaan siirtymään perustettavaan osakeyhtiöön varainsiirtoverovapaina. Verohallinto tutkii verovapauden edellytykset vasta tuloverotuksen yhteydessä. Verovapaus koskee vain 1.1.2018 tai sen jälkeen tehtyjä apporttiluovutuksia perustettavaan osakeyhtiöön.

25 helmi Varainsiirtovero on muinaisjäänne

Veron poiston myötä työn perässä siirtyminen helpottuisi, kun asunnon saisi myytyä helpommin ja uuden ostettua paremmin. Uuden työn perässä muutetaan usein, sillä siitä saatava palkka on usein parempi. Suuremmasta palkasta maksetaan enemmän veroja. Varainsiirtoveron jättämä aukko valtiontalouteen paikkautuisi moninkertaisesti pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä piristyneen taloudellisen toimeliaisuuden vuoksi niin suorien kuin epäsuorien verokertymien myötä. Jotta tämän logiikan voi ymmärtää, täytyy osata katsoa minimissään noin metrin verran varpaista eteenpäin.

Varainsiirtovero poistuu, jos toiminimiyrittäjä tai maa- ja metsätalousyrittäjä ryhtyy harjoittamaan toimintaa osakeyhtiönä ja kiinteää omaisuutta tai arvopapereita siirtyy siinä yhteydessä perustettavalla osakeyhtiölle. Verovapaus ei laajene tilanteisiin, joissa toiminimiyrityksen tai maa- ja metsätalousyrittäjän omaisuutta siirretään henkilöyhtiölle (Ay tai Ky) yritysmuodon muutoksessa. Lakia sovelletaan 1.1.2018 tai sen jälkeen tapahtuviin luovutuksiin.

Tweets

Varainsiirtovero poistuu, jos toiminimiyrittäjä tai maa- ja metsätalousyrittäjä ryhtyy harjoittamaan toimintaa osakeyhtiönä ja kiinteää omaisuutta tai arvopapereita siirtyy siinä yhteydessä perustettavalla osakeyhtiölle. Verovapaus ei laajene tilanteisiin, joissa toiminimiyrityksen tai maa- ja metsätalousyrittäjän omaisuutta siirretään henkilöyhtiölle (Ay tai Ky) yritysmuodon muutoksessa. Lakia sovelletaan 1.1.2018 tai sen jälkeen tapahtuviin luovutuksiin.

Verovelvollinen varainsiirtoverosta on ostaja. Kiinteistön kaupassa vastuu koskee myös aikaisemmista luovutuksista määräytyvää maksamatta jätettyä veroa. 1.1.2017 alkaen uusien säännösten mukaan vastuu ulottuu luovutuksiin, jotka on tehty lainhuutohakemuksen tekemistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos viimeinen luovutus on tapahtunut ennen 1.1.2017, vastuu aikaisemmista luovutuksista suoritettavista veroista on kuitenkin 10 vuotta. Edelleen luovutus katkaisee viivästyskorotuksen kertymisen.

Taloushallinnon ammattilaisen työ on muuttunut entistä vaativammaksi ja haasteellisemmaksi. Kansallisten muutosten ja EU-säädösten viidakossa mietityttävät yhä monimutkaisimmiksi ja tulkinnanvaraisimmiksi käyvät kirjanpito- ja veroasiat. Kirjoittaja on poiminut yksittäisiä Taloushallintoliiton piirissä heränneitä kirjanpitokysymyksiä ja laatinut niihin vastauksia, joista on varmasti hyötyä useille taloushallinnon ammattilaisille.

Kotikulma

Asumisoikeusasunto kannattaa valita, koska se on riskitön ja turvallinen asumismuoto. Kun haluat muuttaa, sinun ei tarvitse huolehtia asunnon myymisestä ja saat maksamasi asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Asumisoikeusasunto on vuokra-asuntoa pysyvämpi, koska talon omistaja ei voi irtisanoa asumisoikeussopimusta, mikäli asukas maksaa laskut ja käyttäytyy asiallisesti. 

Navi:rakennepuu

Koulutuksen katsotaan tapahtuvan työnantajan intressissä, kun työnantaja päättää kustantaa työntekijälle koulutusta, joka olisi hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa. Työtehtävien vaihtumisella työnantajan tai konsernin sisällä ei siten olisi vaikutusta koulutuksen verovapauteen.

Voit muokata evästeiden käyttöä koskevia asetuksia suoraan evästeilmoituksesta tai selainasetuksistasi. Voit muokata niiden evästeiden käyttöä, jotka eivät ole verkko- tai mobiilipalvelun toiminnan kannalta välttämättömiä napsauttamalla evästeilmoituksesta löytyvää painiketta, evästekategorian vieressä. Tämän avulla voit hallita minkälaisia evästeitä haluat verkko- tai mobiilipalvelun käyttävän.

Asuntokauppojen hoitaminen on iso asia, joten sinun kannattaa ottaa siihen ammattilainen kumppaniksesi. Kiinteistönvälittäjä on hyvä kutsua käymään heti, kun alat suunnitella asunnon vaihtoa. Pitkä kokemus, vankka ammattitaito ja paikallisten asuntomarkkinoiden laaja tuntemus antavat hyvän asiantuntemuksen asunnon hinnan luotettavaan arvioimiseen. Kun hinta-arvio tehdään oikein, suunnitelmat uuden kodin rahoittamisesta onnistuvat ja aikataulu pitää.

Varainsiirtovero poistuu, jos toiminimiyrittäjä tai maa- ja metsätalousyrittäjä ryhtyy harjoittamaan toimintaa osakeyhtiönä ja kiinteää omaisuutta tai arvopapereita siirtyy siinä yhteydessä perustettavalla osakeyhtiölle. Verovapaus ei laajene tilanteisiin, joissa toiminimiyrityksen tai maa- ja metsätalousyrittäjän omaisuutta siirretään henkilöyhtiölle (Ay tai Ky) yritysmuodon muutoksessa. Lakia sovelletaan 1.1.2018 tai sen jälkeen tapahtuviin luovutuksiin.

Asuminen

Alkuvuodesta 2019 Helsingin kaupungin asuntopalveluiden jakamat uudet järjestysnumerot pyörivät noin 255 000:n tienoilla. Yleisesti vapautuvasta asunnosta lähetetään tarjous viidellekymmenelle pienimmän järjestysnumeron ilmoittaneelle hakijalle, joiden hakukriteerit vastaavat haettavan asunnon tietoja. Koska osalla hakijoista numero on haettu jo parikymmentä vuotta sitten, voi kestää pitkäkin aika, että aivan uudella numerolla saa asuntotarjouksen. Lähellä keskustaa sijaitsevat asunnot ovat tähän mennessä menneet alle 30 000:n numeroilla.