Press "Enter" to skip to content

Varainsiirtovero historia

Lähteet

Asunto-osakeyhtiön ja muun kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutuksessa vero on 2,0 prosenttia vastikkeesta. Vastikkeeseen luetaan myös osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus, eli vero maksetaan velattomasta hinnasta. Rakentamisaikana tai sitä aiemmin vastikkeeseen luetaan osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön kaikista lainoista, jotka yhtiöllä on kohteen valmistumishetkellä tai omistusoikeuden siirtymishetkellä, jos se tapahtuu ennen valmistumista ja käyttöönottoa.

Luetuimmat

Asuntokaupan varainsiirtoveron keventäminen on keino pienentää työmarkkinoiden alueellista kohtaanto-ongelmaa. Nythän työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät vastaa toisiaan sen vuoksi, että avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat ovat sijoittuneet eri alueille. Asuntokaupan varainsiirtovero vähentää omistusasumisen asumismuodokseen valinneiden perheiden muuttamista sinne, missä sopivaa työtä on tarjolla.

Kumppanimme

Veroa ei ole suoritettava kiinteistön saannosta tai sen osasta, joka perustuu lahjaan, perintöön, testamenttiin tai yhteisomistussuhteen purkamiseen. Osituksen yhteydessä tapahtuvasta kiinteistön saannosta on suoritettava veroa siltä osin kuin vastikkeena on käytetty muuta kuin jaettavana olevaa varallisuutta, ei kuitenkaan siltä osin kuin vastikkeena on käytetty elatusavun kertamaksua.

Verovelvollinen varainsiirtoverosta on ostaja. Kiinteistön kaupassa vastuu koskee myös aikaisemmista luovutuksista määräytyvää maksamatta jätettyä veroa. 1.1.2017 alkaen uusien säännösten mukaan vastuu ulottuu luovutuksiin, jotka on tehty lainhuutohakemuksen tekemistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos viimeinen luovutus on tapahtunut ennen 1.1.2017, vastuu aikaisemmista luovutuksista suoritettavista veroista on kuitenkin 10 vuotta. Edelleen luovutus katkaisee viivästyskorotuksen kertymisen.

Tuskin on olemassa turhempaa ja haitallisempaa veroa kuin varainsiirtovero.

Jos Tampereella asuntojen hinnat nousevat yhtäkkiä kovan kysynnän vuoksi, on hintojen nousu rakennusliikkeille merkki siitä, että Tampere on hyvä paikka investoida asuntotuotantoon. Jos kullan hinta pomppaa yhtäkkiä korkeuksiin dollarin ja euron kovan inflaation vuoksi, on hinnannousu merkki kaivosyhtiöille siitä, että kullan tuotantoon kannattaa investoida. Jos koodarien palkat nousevat reippaasti Helsingissä, kertoo se työntekijöille millaista osaamista kannattaa hankkia.

Varainsiirtovero vähentää muuttoja sekä maakuntien sisällä että maakuntien välillä, selviää uudesta tutkimuksesta. Veron takia kotitaloudet asuvat tilanteeseensa sopimattomissa asunnoissa. Veron kielteiset vaikutukset saattavat heijastua myös työmarkkinoiden toimintaan. VATT:n ja Helsingin kaupunginkanslian tutkimus tuottaa uutta tietoa asuntokauppojen varainsiirtoveron vaikutuksista Suomessa.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Moottorikelkkailureitit

Moottorikelkkareitti kulkee Kolin kansallispuiston ulkopuolella Ahmovaarasta Kolin kylän kautta Pieliselle sivuten Kolin Satamaa ja Hiekkasaaria. Kolin kansallispuistossa on moottorikelkkailu kielletty, myös kansallispuistoon kuuluvissa saarissa. Kolin satamassa ja Rinnetuvalla moottorikelkat voi pysäköidä jäälle. Moottorikelkkareitti jatkuu edelleen Kolilta Juukaan ja Nurmekseen, Lieksaan sekä Enoon ja Joensuuhun.

Vaikutus muuttamiseen

Asumisoikeusasunto kannattaa valita, koska se on riskitön ja turvallinen asumismuoto. Kun haluat muuttaa, sinun ei tarvitse huolehtia asunnon myymisestä ja saat maksamasi asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Asumisoikeusasunto on vuokra-asuntoa pysyvämpi, koska talon omistaja ei voi irtisanoa asumisoikeussopimusta, mikäli asukas maksaa laskut ja käyttäytyy asiallisesti. 

Verohallinto on antanut 24.9.2012 oheisen tiedotteen varainsiirtoveron laskentaperusteesta siirtolapuutarhakaupoissa. Verohallinto muuttaa verotuskäytäntöään siten, että siirtolapuutarhamökkejä luovutettaessa varainsiirtovero maksetaan rakennuksen arvosta. Tätä kantaa sovelletaan takautuvasti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2010:57 antopäivästä eli 4.10.2010 lähtien. Tämän ennakkopäätöksen mukaan vuokraoikeudelle voi myös määrätä arvoa, eikä siitä osasta mene varainsiirtoveroa.

Laskutusosoitteet

Varainsiirtoveron huonoihin puoliin kuuluu, että se lukitsee ihmisiä asumaan väärin sijaitseviin ja väärän kokoisiin asuntoihin. Vaikka vero on omakotitaloissa (kiinteistö) korkeampi kuin asunto-osakkeissa, se syrjii erityisesti kaupunkien kerrostaloasunnoissa asuvia, koska nämä muuttavat huomattavan tiheästi omakotiasuiin verrattuna.  Asunto-osakkeissa varainsiirtovero on kaksi prosenttia myyntihinnasta.

Oikeudet ja velvollisuudet

Kauppa luovutustapana sopii lähisukulaistenkin kesken hyvin tilanteisiin, joissa luopujat tarvitsevat metsätilasta rahaa (esimerkiksi asunnon hankintaan) tai tilanteisiin, joissa tavoitteena on saada metsävähennyspohjaa uusille omistajille. Jos metsätila on runsaspuustoinen ja sillä on lähivuosina hyvät hakkuumahdollisuudet, voi uusi omistaja hyödyntää metsävähennystä omassa verotuksessaan myymällä puuta. Samoin kauppa on usein sopiva omistajanvaihdostapa tilanteissa, joissa perheen metsiä ei jaeta kaikille lapsille, vaan ne siirtyvät vain yhdelle lapselle.

Oppositiopuolue SDP on kysellyt kokoomukselta tiukkasanaisesti, kuinka puolueen esittämän varainsiirtoveron poiston aiheuttama verotulojen menetys korvattaisiin. Varainsiirtovero tuottaa vuosittain 860 miljoonaa euroa, josta 85 prosenttia eli noin 730 miljoonaa kertyy asunto- ja kiinteistökaupoista. Menetetyt verotulot pitäisi ottaa jostain muualta, koska dynaamisiin vaikutuksiin ei voi luottaa.

Navigointivalikko

Asunnon ostaminen on yleensä elämän suurin ostos, ainakin jos kyseessä on ensimmäinen oma asunto. Oman uuden asunnon ostaminen on hyvin usein myös yksi parhaista hankinnoista koko elämän aikana, sillä pitkällä tähtäimellä omassa uudessa asunnossa asuminen on edullisempaa kuin vuokralla asuminen. Oma asunto kartuttaa aina omaa varallisuuttasi.

Mökin omistajan ja yhdistyksen välinen vuokrasopimus

Verohallinto on antanut 24.9.2012 oheisen tiedotteen varainsiirtoveron laskentaperusteesta siirtolapuutarhakaupoissa(liite). Verohallinto muuttaa verotuskäytäntöään siten, että siirtolapuutarhamökkejä luovutettaessa varainsiirtovero maksetaan ainoastaan rakennuksen arvosta. Tätä kantaa sovelletaan takautuvasti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2010:57 antopäivästä eli 4.10.2010 lähtien.

Verokortit ovat uudistuneet kuluvalle vuodelle. Verokortteja on nyt vain yksi, ja palkkakausikohtaiset tulorajat ja sivutuloverokortti ovat poistuneet. Työnantajalle ei tarvitse enää antaa alkuperäistä verokorttia, vaan kopion esittäminen riittää. Myös verokortin ulkonäkö on hieman muuttunut. Vuoden 2019 verokortti tulee voimaan helmikuun alussa (1.2.2019).

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.