Press "Enter" to skip to content

Varainsiirtovero 2019

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Verovelvollinen varainsiirtoverosta on ostaja. Kiinteistön kaupassa vastuu koskee myös aikaisemmista luovutuksista määräytyvää maksamatta jätettyä veroa. 1.1.2017 alkaen uusien säännösten mukaan vastuu ulottuu luovutuksiin, jotka on tehty lainhuutohakemuksen tekemistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos viimeinen luovutus on tapahtunut ennen 1.1.2017, vastuu aikaisemmista luovutuksista suoritettavista veroista on kuitenkin 10 vuotta. Edelleen luovutus katkaisee viivästyskorotuksen kertymisen.

Mistä varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa?  

Esimerkki: Sanna ostaa asunto-osakkeen, jonka myyntihinta on 60 000 euroa. Osakkeisiin kohdistuva yhtiölaina on 20 000 euroa. Asunnon myynti-ilmoituksessa velaton hinta on siis 80 000 euroa. Varainsiirtovero lasketaan 80 000 eurosta. Varainsiirtovero on 2 % x 80 000 euroa = 1 600 euroa. Sillä ei ole merkitystä, maksaako Sanna yhtiölainan pois kaupanteon hetkellä vai pikku hiljaa osana yhtiövastiketta.

Olet täällä

Kun teet myöhemmin kaupat, joiden jälkeen omistat kyseisestä ensiasunnosta vähintään puolet, et maksa jälkimmäisestä kaupasta varainsiirtoveroa, koska tällöin kaikki varainsiirtoverovapauden ehdot täyttyvät kohdallasi. Lisäksi voit hakea aiemmasta osuudesta maksamasi varainsiirtoveron takaisin. Saat verottajalta tähän erillisen varainsiirtoveron palautushakemuksen. Hakemus on lain mukaan tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun verovapauden edellytykset ovat täyttyneet. 

Varainsiirtoveroilmoituksen voi lähettää myös postitse. Voit ladata varainsiirtoveroilmoituksen Verohallinnon sivuilta. Tarvitset täytetyn lomakkeen mukaan kuitin varainsiirtoveron maksusta, kopion allekirjoitetusta kauppakirjasta sekä kuitin viimeisen erän maksusta tai Bonavan lähettämästä muuttokirjeestä. Verohallinto auttaa kaikissa varainsiirtoveroilmoitusta koskevissa kysymyksissä.

Hyvän Välitystavan päivä 2.10.2019

”Kaikki tutkimukset viittaavat siihen, että varainsiirtoveron poisto lisää tehtyjen asuntokauppojen määrää ja parantaa työvoiman liikkuvuutta. Se parantaa myös asuntomarkkinoiden toimivuutta: ihmiset muuttavat herkemmin asuntoon, joka sopii heille paremmin. Tästä on vakuuttavaa näyttöä. Ekonomisteilla ei ole mitään erimielisyyttä siitä, etteikö tämä olisi järkevä uudistus.”

Verohallinto on antanut 24.9.2012 oheisen tiedotteen varainsiirtoveron laskentaperusteesta siirtolapuutarhakaupoissa. Verohallinto muuttaa verotuskäytäntöään siten, että siirtolapuutarhamökkejä luovutettaessa varainsiirtovero maksetaan rakennuksen arvosta. Tätä kantaa sovelletaan takautuvasti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2010:57 antopäivästä eli 4.10.2010 lähtien. Tämän ennakkopäätöksen mukaan vuokraoikeudelle voi myös määrätä arvoa, eikä siitä osasta mene varainsiirtoveroa.

Haku

Viime päivinä neuvontaan on tullut tiedusteluja koskien hallitustyöskentelyä loma-aikana. Kesäisin myös taloyhtiön hallitus lomailee ja kokoontuu vain tarvittaessa. Hallitukselta voidaan kuitenkin toisinaan vaatia nopeaa päätöksentekoa jonkin yksittäisen asian osalta. Miten asiassa tulisi toimia, jos suurin osa hallituksen jäsenistä on ulkomailla tai mökkeilemässä, eikä hallitusta saada nopeasti kutsuttua koolle päättämään asiasta?

Sähköistä ilmoittamista on laajennettu myös uudiskohteiden varainsiirtoverosta ilmoittamiseen. Vastaanottokuittaus sisältää ilmoituksella ilmoitetut tiedot sekä ilmoituksen vastaanottoajan ja -numeron. Tulostettu vastaanottokuittaus on todistus sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen lähettämisestä Verohallintoon. Sen esittämällä ostaja saa merkinnän osakeluetteloon, eikä erillistä leimaa verotoimistosta tarvita.

Voit tarkistaa joko isännöitsijältä tai Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta, onko taloyhtiösi osakeluettelo jo siirretty huoneistotietojärjestelmään. Jokaisen taloyhtiön on tehtävä osakeluettelon siirto aikavälillä 1.5.2019 – 31.12.2022 ja ilmoitettava siirrosta osakkaille. Tämän jälkeen taloyhtiön omistajatietoja ylläpidetään Maanmittauslaitoksessa. Jos taloyhtiösi ei ole siirtänyt osakeluetteloaan, on sinun ilmoitettava omistajan vaihdoksesta nykyiseen tapaan taloyhtiön isännöitsijälle ja Verohallintoon.

Tämä verovapaus asettaa erilaisia katsomuksia omaavien ihmisten yhteisöt keskenään eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi Adventtikirkko tai islam-seurakunta voivat ostaa kiinteistön verovapaasti, toisella tavalla rekisteröityneet Lähetyshiippakunta ja Pelastusarmeija maksavat veron. Muut kuin uskonnolliset järjestöt, esimerkiksi vapaa-ajattelijoiden yhdistykset, maksavat veron aina.

Asunnon hankinnasta aiheutuneiden kulujen vähennyskelpoisuus riippuu siitä, onko kysymys osakehuoneistosta vai kiinteistöstä. Osakehuoneiston hankintahinta ei ole miltään osin vähennyskelpoinen vuokratulon verotuksessa. Asunnon hankintahinta huomioidaan vasta myyntitilanteessa, jolloin luovutusvoittoa laskettaessa luovutushinnasta vähennetään hankintameno. Osakehuoneiston ollessa kysymyksessä myöskään hankinnan yhteydessä maksettu varainsiirtovero ei ole vuokratuloista vähennyskelpoinen, vaan se lisätään asunnon hankintahintaan.

Varainsiirtoveron maksaminen on tärkeä osa asunnon, kiinteistön ja asunto-osakkeen ostamista. Tämä vero tulee maksaa omatoimisesti, joten muista ottaa tämä huomioon. Huomaa, että varainsiirtovero pitää maksaa kaikista ostetyista rakennelmista tai asunnoista, tonteista ja maa-alueista. Voit aina pyytää apua tai neuvoja verovirastosta, jos et ole varma, kuinka toimia.

Varainsiirtoveroa on suoritettava arvopaperin luovutuksesta. Näin ollen asunto-osakkeen luovutuksesta on lähtökohtaisesti maksettava varainsiirtoveroa. Varainsiirtoveron maksaa luovutuksensaaja, eli asunto-osakkeen ostaja. Varainsiirtoveron perimiseen on velvollinen luovutuksen, eli kaupan välittänyt kiinteistönvälittäjä. Tästä seuraa, että mikäli asunto-osakkeen kaupassa ei käytetä kiinteistönvälittäjää, on ostajan muistettava maksaa varainsiirtovero ja tehtävä varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vastikkeettomia saantoja koskevan yksityisoikeudellisen ja vero-oikeudellisen sääntelyn. Opiskelija osaa soveltaa perintö- ja lahjaverolain säännöksiä käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee varainsiirtoverotusta koskevan sääntelyn ja osaa soveltaa varainsiirtoverolain säännöksiä käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee perintö- ja lahjaverotuksen ja varainsiirtoverotuksen kansainväliset liittymät.

Yleistietoa

Asumisoikeusasunto kannattaa valita, koska se on riskitön ja turvallinen asumismuoto. Kun haluat muuttaa, sinun ei tarvitse huolehtia asunnon myymisestä ja saat maksamasi asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Asumisoikeusasunto on vuokra-asuntoa pysyvämpi, koska talon omistaja ei voi irtisanoa asumisoikeussopimusta, mikäli asukas maksaa laskut ja käyttäytyy asiallisesti. 

Tällä sivustolla oleva materiaali on laadittu vain informatiivisessa tarkoituksessa, eikä siinä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu ohjeeksi tai neuvoksi. Sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut julkaisupäivänä, emmekä anna mitään takuuta aineiston oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta tai täydellisyydestä. Mikäli tarvitset neuvoja verotuksen suhteen, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä paikalliseen verotoimistoon.