Press "Enter" to skip to content

Vannbåren varme regulering

Send bestilling

Med vannbåren gulvvarme får du et varmesystem som ikke er synlig, ikke høres og er et gunstig- og miljøvennlig alternativ til oppvarming. Vannbåren varme gir deg en jevn komfortabel varme, og den behagelige følelsen forsterkes ytterligere ved at gulvvarmesystemet gjør det enklere for deg å senke energiforbruket og kostnaden ved oppvarming. Med vannbåren gulvvarme kan du faktisk senke romtemperaturen med et par grader og allikevel beholde god komfort.

Advarer mot vannbåren gulvvarme

Det er spesielt en formulering i veiledningen som med et pennestrøk tar livet av miljøvennlige oppvarmingsløsninger i norske bygninger og binder forbrukerne til panelovner og strøm som eneste oppvarmingsløsning: «Energifleksible systemer må dekke minimum 50% av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014» (Veiledning til TEK 10 § 14-4).

Vannbåren gulvvarme og kjøling

Pålitelige og effektive gulvsystemer fra Uponor for oppvarming og kjøling garanterer bærekraftig og problemfri drift av bygningen din – med lave vedlikeholds- og energikostnader. Da tilførselstemperaturen på en gulvvarmefordeling er nærmere den nødvendige romtemperaturen sammenlignet med radiatorer, kan energibehovet reduseres med opptil 12%. Uponor-systemer er ideelt for bruk av fornybare energikilder. 

Regulator
En effektregulator styrer hvor mye effekt (strøm) som skal brukes for å varme opp gulvene dine. Effekten styres ut fra en skala fra 0-10 eller 0-100% og må manuelt stilles inn på ønsket effekt. Regulator benyttes primært når det ikke er ønskelig eller mulig å benytte en termostat med føler. Typiske bruksområder er vindfang, vaskerom, bad og rom hvor man ønsker fast gulvvarme.

Plantegningen er laget, romfordelingen er klar og du står foran bygging av ny bolig. Kanskje har du gjort det før, eller kanskje er det første gangen. Uansett er det mange avgjørelser som skal tas den nærmeste tiden. En av disse avgjørelsene er hvilke rom som skal varmes opp og hvilke som skal ha naturlig oppvarming fra rommene rundt. 

Øverst på den grønne sletta på Etterstad har OBOS bygget 38 leiligheter med passivhusstandard. Alle leilighetene har vannbåren gulvvarme og Aventa har levert komplett regulerings- og energimålesystem til prosjektet. Varmepumper sørger for 60 % av det totale varmebehovet i bygget, resten dekkes med elektrisitet.

Med vår nye AtHome-app kan du styre og overvåke gulvvarmesystemet og lekkasjebryteren via mobil, nettbrett eller datamaskin. Den har et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å styre og overvåke alle funksjoner, for eksempel øke eller redusere varmen eller slå av vannet med fjernstyring. Hvis det er noe som ikke stemmer, varsler appen deg ved hjelp av pushvarsler. Trygt og sikkert.

Create an account or sign in to comment

Når man ønsker å styre en varmekilde slik som en panelovn eller en frittstående ovn, varmevifte eller lignende, så er det flere måter man kan gjøre dette på. Alle av/på aktuatorer eller smartplugger kan settes opp med varmestyring som funksjonalitet. Når denne enheten er satt opp til å styre varme vil den automatisk begynne å skru av eller på varmekilden basert på informasjon fra sensorer i samme rom.