Press "Enter" to skip to content

Vanhemman kuolema sairasloma

”Tämä on alku jollekin paremmalle”

Koska surua ei ole diagnosoitu sairaudeksi, lääkärit kirjoittavat sairaslomaa esimerkiksi ”akuutin stressireaktion” perusteella. Jossain työehtosopimuksissa voi olla myös maininta sairasloman myöntämisestä omaisen kuoleman perusteella. Lapsen tai puolison kuoleman jälkeen annettava sairasloma saattaa esimerkiksi olla pidempi kuin vanhemman kuoleman jälkeen. Yhteiskunnan tapa normittaa surun kestoa ja tunnustaa vain tiettyjen ihmisryhmien oikeus surra voi aiheuttaa suurta tuskaa.

Paikallissää

Niin, mitä mieltä olette, pitäisikö töistä saada sairaslomaa lähiomaisen kuolintapauksissa? Muistuu vain mieleen tässä tilanne omalta työpaikaltani taannoin, jossa työkaverini menetti äitinsä. Työkaveri oli itse vielä varsin nuori, ei kolmeakymmentä. Hän sitten yritti hakea sairaslomaa, kun töissä oli vaikea jaksaa, mutta vastaus työterveyshuollossa oli: «Ikävää, mutta suru ei ole sairautta» ja näin ollen ei sairaslomaa herunut. Otti sitten palkatonta vapaata.

Varhaisen välittämisen malli on osoittautunut hyväksi tavaksi lähestyä työntekijää. Siinä työntekijään otetaan esimerkiksi työterveyden puolelta yhteyttä siinä vaiheessa, kun sairaspoissaoloja on kertynyt tietty määrä. Tapa on yleistymässä, ja sillä pyritään ehkäisemään keski-iässä tapahtuvia työkyvyttömyyteen johtavia ongelmia.

Social links

Välillä kuolema on kuin Kummelista. Surijat käyttäytyvät niin oudosti, että elämä on välillä kuin sarja sketsiohjelman kohtauksia. Pappi saarnaa ateistille tuonpuoleisesta ja pyytää veisaamaan virsiä. Sopimaton nauruntyrskähdys keskeyttää hautajaiset. Tapauskovainen hurahtaa himouskovaiseksi. Kuoleman satuttua mitä tahansa voi tapahtua, mutta ajan mittaan kaikki palautuu kuitenkin normaaliksi.

Suosituimmat

"Työterveyslääkäreiden mukaan työntekijät jäävät pois töistä varsin pienistä syistä, kuten lemmikin kuoleman tai parisuhteen päättymisen vuoksi. Kissan kuolema oli työterveyslääkäreiden keskuudessa käsite, joka symboloi erityisesti nuorten työntekijöiden alhaista kynnystä hakea sairaslomaa. Pitkän työuran tehneet työterveyslääkärit pitivät mahdottomana ajatusta, että työntekijä olisi 1970-luvulla ilmoittautunut sairaaksi lemmikkieläimen kuoleman takia", Kuokkanen kirjoittaa.

Olen ainoana lapsena hoitanut hautajaiset (äitin mies.näissä kaverina) ym.asiat ja nyt ois perunkirja enää jäljellä. Olin läsnä vainajan laitossa, arkutuksessa jne. Haudannut äitini, pitänyt muistotilaisuuden, pitänyt koskettavan ja pitkän puheen siellä. Miksi minä en vieläkään käsitä, että äitiä ei ole?! Pelkkä ajatus siitä, että äiti on kuollut, kuollut! saa minut puistattamaan. Sitten se viimeinen elinpäivä alkanut taas pyörimään päässä.. Äitin hengitysvaukeudet jne. Nämä pyöri ku filminauha silloin viikon ajan ainakin kun äiti kuoli, yötä myöten.

Tilapäinen lyhytaikainen poissaolo

Harva on lukenut työehtosopimuksensa, saati sitten niin tarkkaan, että olisi painanut mieleensä sopimuksen sallimia syitä olla poissa töistä työnantajan kanssa sopimalla. Satunnaisesti on esimieskin saattanut ohjata alaisensa hakemaan sairauslomaa, kun vaikkapa työntekijän vaimo on joutunut sairaalaan ja lapsille ei järjesty hoitajaa. Joskus on vastaanotolle astellut avioeropäätöksen myötä kotoa muuttava mies pyytämään sairauslomaa muuttopäiväksi. Silloin tällöin on tarvetta pidempiinkin poissaoloihin.

Tehyn johtamiskoulun käynyt: Mentoroinnin parasta antia olivat kiireettömät keskustelut

Normaali suru ei ole tila vaan prosessi. Kuolemantapauksen jälkeen akuutissa surussa koetaan sokki, tuskaa, menetystä, syyllisyyttä, katumusta, ahdistuneisuutta, pelkoa, yksinäisyyttä, onnettomuuden tunnetta, masennusta, ylivoimaisuuden tunnetta. Omainen elää tunteiden vuoristorataa, mikä ennen kokemattomana voi terveissä surevissa herättää hämmennystä, pelkoa ja häpeää.

Kela muualla verkossa

Tukinetin palvelut löytyvät nyt teemakorteista, joissa kussakin mainitaan mm. mitä palvelutyyppiä kyseinen teema tarjoaa, mikä toimija kyseistä teemaa ylläpitää ja onko kyseinen teema kaikille avoin tai tietyille käyttäjille rajattu. Entisestä Tukinetistä on siirretty uuteen kaikki ryhmäkeskustelut: esimerkiksi Aikuisen elämää -keskusteluryhmä löytyy nyt Aikuisen elämää -nimisestä teemakortista. Entisen sivuston henkilökohtaiset Net-tukikeskustelut löytyvät nyt teemasta Mieli tukisuhde.

Tapahtumat

Haastattelemamme työterveyslääkärit olivat joltain osin eri mieltä lievien mielenterveysongelmien lisääntymisen syistä. Moni heistä koki, että vaikka työelämä on monilla mittareilla mitattuna parantunut viime vuosikymmeninä, työelämä on myös monimutkaistunut ja työn vaatimukset ovat koventuneet. Työelämän tahti on kiivastunut ja vaatimukset tavoitettavana olemisesta ovat lisääntyneet. Yhä useammat tekevät henkistä työtä, jota on vaikeaa jättää työpäivän päätteeksi työpaikalle. Kognitiivista prosessointia vaativa työ myös kuormittaa enemmän mieltä kuin kehoa.

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on huolehtia sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Sen tarkoituksena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan sekä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. Sosiaalipalvelut tukevat, neuvovat ja auttavat kuntalaisia erilaisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa tilanteissa.

”Kissan kuolema oli työterveyslääkäreiden keskuudessa käsite, joka symboloi erityisesti nuorten työntekijöiden alhaista kynnystä hakea sairaslomaa. Pitkän työuran tehneet työterveyslääkärit pitivät mahdottomana ajatusta, että työntekijä olisi 1970-luvulla ilmoittautunut sairaaksi lemmikkieläimen kuoleman takia”, Kuokkanen kirjoittaa.

Jokaisen pitää saada valita, missä kuolee

Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua perusteltua syytä, jos palkattava henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Enintään kahden viikon pituinen palvelussuhde ei kuitenkaan katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta. Sopimuksen tekemistä määräaikaisena ei estä se, että työnantajan työvoimatarve on 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla pysyvää.

Kuka voi ostaa Y-tunnuksella?

Mokkulan pienikin siirtäminen asunnon sisällä voi merkittävästi parantaa yhteyden laatua ja nopeutta. Ensimmäiseksi kannattaa kokeilla mokkulan siirtämistä ikkunan lähelle, missä verkko on usein voimakkaampi.  Jos tämä ei auta, DNA:n asiakaspalvelu osaa kertoa mistä suunnasta tukiasema lähettää langatonta signaalia. Sen jälkeen voit siirtää mokkulan ikkunalle, joka on kohti tukiasemaa. Jos tämäkään ei auta, voidaan mokkulaan kytkeä lisäantenni, jonka avulla yhteyden laatu ja nopeus paranee yleensä huomattavasti. Lisäantennista saat lisätietoa DNA:n asiakaspalvelusta.

Akuutin stressireaktion ja -häiriön hoito

Välittömästi trauman jälkeen tapahtuva yhden istunnon jälkipuinti ei ilmeisesti ehkäise traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) oireilua lapsilla ja nuorilla. Myöskään varhaiset psykologiset interventiot (1 kuukauden aikana) eivät ehkäise PTSD-häiriötä tai -oireita. Perheeseen kohdistuvat ja ikäspesifit vaiheittaiset varhaiset interventiot voivat vähentää traumaperäisiä ja dissosiatiivisia oireita.

Murupolku

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksetaan peruskuukausipalkkaa palkalliselta sairausjaksolta.Ilta-, yö- ja vuorotyölisät maksetaan sairausajan palkassa, jos niitä olisi kertynyt työntekijälle sairausjakson aikana. Palkallisen jakson alkaessa tai päättyessä kesken kuukauden noudatetaan palkanmaksussa osakuukauden palkan laskemista koskevaa määräystä (9.4 §).

Jokainen perhettä kohtaava vaikeus tuo mukanaan paljon kipua, pettymystä ja toivottomuuttakin. Vaikeudet muistuttavat siitä, että elämä ei ole ongelmatonta ja ennustettavissa. Vanhempina emme voi suojata lapsiamme ja nuoriamme kaikilta elämän kolhuilta. Lapsella ja nuorella on eväitä selvitä haastavasta tilanteesta, kun turvallinen ja luottavainen suhde vanhempiin säilyy vaikeuksienkin keskellä.