Press "Enter" to skip to content

Valtakirja kiinteistön myyntiin malli

Viva on nopea!

Käytössämme on alan paras myyntikonsepti. Huolellinen perehtyminen, oikea hinnan määrittäminen ja korkealaatuiset myyntimateriaalit ovat vasta lähtökohta. Tehokas markkinointi ja myyntipainotteiset esittelyt, joilla tavoitetaan oikeat ostajat ja saadaan hyvät tarjoukset on osaamisen kulmakivi. Tiivis yhteydenpito asiakkaan kanssa ja huolellisesti hoidetut paperityöt sinetöivät onnistuneen lopputuloksen.

Artikkelien selaus

Tietosuojaseloste ohjaa tapaa, jolla Draivi Media Oy (“Draivi Media” tai “Me”) käsittelee henkilökohtaista tietoa, jota se kerää käyttäjiltään (“käyttäjä” tai “Sinä”). Tietoa saadaan Draivi Media Oy:n tuottaman palvelun kautta, joka toimittaa lainahakemusliidejä lainanvälittäjälle sekä Lainakamu.fi:n sivujen kautta (sekä verkkosivu että itse välityspalvelu nimellä “Lainakamu.fi”).

Lataa esisopimuspohja

Asuntokauppojen hoitaminen on iso asia, joten sinun kannattaa ottaa siihen ammattilainen kumppaniksesi. Kiinteistönvälittäjä on hyvä kutsua käymään heti, kun alat suunnitella asunnon vaihtoa. Pitkä kokemus, vankka ammattitaito ja paikallisten asuntomarkkinoiden laaja tuntemus antavat hyvän asiantuntemuksen asunnon hinnan luotettavaan arvioimiseen. Kun hinta-arvio tehdään oikein, suunnitelmat uuden kodin rahoittamisesta onnistuvat ja aikataulu pitää.

Maksuttomia asiakirjamalleja

Tarvitsetko avioehtosopimuspohjan vai testamentin vai kenties molemmat? Ei huolta, molemmat asiakirjat löytyvät ohjeineen asiakirjojemme joukosta. Avioehtosopimus sisältää myös sopimuksen rekisteröintiohjeet ja testamentti tärkeää tietoa testamentin muotomääräyksistä, joita tulee huolellisesti noudattaa. Jos haluat lahjoittaa omaisuutta, on oikeustoimesta hyvä laatia kirjallinen lahjakirja. Myös kauppakirjasta on aina hyvä laatia kirjallinen asiakirja. Lahjakirja ja kauppakirja löytyvät asiakirjamalleista.

Satunnainen kysymys

Olemme koonneet avuksesi ohjeita asunnon myyntiin vaihe vaiheelta. Jos kohtaat jossain vaiheessa ongelmia tai myynti ei suju, voit aina kääntyä asiantuntijan puoleen. Palan avulla myyt asuntosi itse ja me autamme siinä kohdassa, missä eniten apua tarvitset. Sinun ei siis tarvitse palkata kiinteistönvälittäjää hoitamaan koko myyntiprosessia, vaan voit ottaa ammattilaisen tueksesi tiettyyn kohtaan, esimerkiksi hoitamaan kauppaan liittyvät asiakirjat. Maksat vain siitä, mitä käytät.

Muutoshistoria

Kuolinpesässä voivat olla osakkaina eloon jäänyt puoliso, perilliset sekä yleistestamentinsaajat. Useimmiten leski on kuolinpesän osakas avio-oikeuden perusteella. Tällöin leski ei ole perillinen eikä peri vainajan omaisuutta. Avio-oikeuteen perustuva kuolinpesän osakkuus päättyy, kun lesken ja kuolinpesän välillä on toimitettu jäämistöositus. Vain tilanteessa, jossa vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä, on eloon jäänyt puoliso vainajan lakimääräinen perillinen.

Asuntokaupan tekeminen

Kun myyt asuntosi, voit tehdä sen itse tai käyttää kiinteistönvälittäjää. Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistövälittäjään, mutta asuntokaupan voi hyvin hoitaa itsekin. Pienellä vaivannäöllä asunto-osakkeen myynti on suhteellisen yksinkertaista, mutta kiinteistön, kuten omakotitalon myynnissä tarvitaan enemmän asiakirjoja ja osaamista. Tästä oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä etenkin asunnon myymiseen itse.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

2 Digipäivä 1 Sähköinen valtakirja Palvelussa voi tehdä sähköisen valtakirjan: Kiinteistön kiinnittämiseen Sähköisen panttikirjan siirtämiseen Kiinteistön myymiseen Kiinteistön lahjoittamiseen Kiinteistön ostamiseen tai lahjan vastaanottamiseen Ja lisäksi yleisvaltakirjan kiinteistöasioiden hoitamiseen

Jos jompikumpi osapuoli ei pääse sovittuun julkisen kauppakirjan allekirjoitustilaisuuteen, hän voi lähettää valtuuttamansa henkilön. Mikä tahansa vapaamuotoinen valtakirja ei kelpaa, vaan valtuutetun on esitettävä tietyn kaavan mukainen espanjalainen valtakirja. Muotoseikkojen asiantuntemusta kannattaa tässä kunnioittaa, sillä julkisen notaarin puheille ei ole asiaa puutteellisin eväin.

Uusimmat Blogit

Avioliitossa oleva puoliso ei voi ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai myydä asuntoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Näin ollen yhteisenä kotina käytetyn asunnon myyntiin tarvitaan aviopuolison suostumus, vaikka myyjä omistaisi asunnon kokonaan yksin. Isännöitsijän tai hallituksen tehdessä osakeluettelomerkintää uuden omistajan nimiin tulee ennen merkinnän tekemistä tarkistaa, että asunnon myyntiin on aviopuolison suostumus.

Ilmoita vahingosta

”Se on ikuisuuskysymys. Asuntomarkkinoiden kannalta hyviä ajankohtia on pitkin vuotta: heti loppiaisen jälkeen kun ihmiset haluavat aloittaa uuden vuoden uudessa kodissa, keväällä kun aurinko alkaa paistaa ja pihat kuoriutuvat lumen alta ja syksyllä kun lapset siirtyvät uuteen kouluun tai tarhaan. Myös loppukesä on hyvää aikaa myymiselle etenkin omakotitaloissa, kun piha on parhaimmillaan. Keskikesälläkään kiinteistökauppa ei hiljene, sillä joillekin kesäloma voi olla ainoa hetki, kun on aikaa asunnon metsästykseen.”

Näitä muut lukevat nyt

”Kun vanhuksella ei selvästi enää ole mitään mahdollisuuksia hoitaa pankkiasioitaan, alkaa olla virallisen prosessin paikka. Tuolloin haetaan virallista edunvalvojaa. Tässäkin tilanteessa se voi olla joku lähisukulaisista. Jos sellaista ei löydy, se voi olla myös yleinen edunvalvoja eli viranomainen. Näin vältytään myös mahdollisilta riidoilta, joita omaisten välille voi tulla”, Lampinen-Kinnari toteaa.

Kysy meiltä, me neuvomme!

Suurin osa myytävistä asunnoista Suomessa myydään perinteisellä tavalla: myyjä asettaa pyyntihinnan ja ostaja antaa oman vastatarjouksensa. Osa asunnoista, etenkin yksiöt ja muut pienemmät asunnot, on niin sanottuja tarjouskauppakohteita. Tarjouskaupassa asunnolle annetaan pohjahinta, josta ostajaehdokkaat lähtevät korottamaan tarjousta. Paras tarjous voittaa. Lopullinen myyntihinta saattaa olla huomattavan korkea lähtöhintaan nähden. Myytävien kohteiden ilmoituksissa kerrotaan, onko kyseessä tarjouskauppakohde. 

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kiinteistökaupan on voinut tehdä sähköisesti 1.11.2013 lähtien Maanmittauslaitoksen tarjoamassa ja lakiin perustuvassa Kiinteistökaupan verkkopalvelussa. Myyjä tai kiinteistönvälittäjä valmistelee kauppakirjan, jota ostaja voi palvelussa omalta osaltaan muokata. Palvelussa osapuoli voi myös tehdä esisopimuksen tai antaa valtakirjan asioiden hoitamiseen. Kun ehdoista ollaan yhtä mieltä, osapuolet hyväksyvät kauppakirjan ja lain-huutohakemus lähtee automaattisesti vireille.

Seuraavat asiat täytyy olla selvästi esitettynä valtakirjassa:

Esimerkiksi taloyhtiössä pian alkava LVIS-, julkisivu-, ikkuna- tai kattoremontti tai asunnon kylpyhuoneen- tai keittiön remonttitarve alentavat pyyntihintaa. Hintaa nostavia seikkoja voivat olla lähialueille tulevat uudet työpaikat, palvelut tai entistä paremmat liikenneyhteydet. Perustele hintapyyntöä myös ostajalle erityisesti näillä asioilla.

Kiinteistön kauppa ja lainhuuto
Uuden lain myötä kiinteistön kauppakirja voidaan tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Sähköisessä järjestelmässä ei käytetä kaupanvahvistajaa, vaan järjestelmä valvoo, että kauppakirjan sisältö vastaa lain vaatimuksia. Sisältövaatimukset ovat samat kuin tähänkin saakka (luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä vastike).