Press "Enter" to skip to content

Valtakirja asunnon myyntiin malli

Viva on nopea!

Käytössämme on alan paras myyntikonsepti. Huolellinen perehtyminen, oikea hinnan määrittäminen ja korkealaatuiset myyntimateriaalit ovat vasta lähtökohta. Tehokas markkinointi ja myyntipainotteiset esittelyt, joilla tavoitetaan oikeat ostajat ja saadaan hyvät tarjoukset on osaamisen kulmakivi. Tiivis yhteydenpito asiakkaan kanssa ja huolellisesti hoidetut paperityöt sinetöivät onnistuneen lopputuloksen.

Kauppakirjat ja lahjoitukset

Valtakirja asunnon myyntiä varten. Asunto-osakkeiden myyminen toisen puolesta voidaan tehdä valtakirjalla. Asunnon omistaja eli myyjä valtuuttaa toisen henkilön puolestaan, jolloin valtuutetulla annetaan valtakirja asunnon myyntiä varten. Tässä valtakirjassa valtuuttaja voi määrätä valtuutuksen kestosta ja myynnin ehdoista. Kyseessä ei ole avoin valtakirja, vaan tiettyyn toimenpiteeseen ja mahdollisesti rajatuksi ajaksi tarkoitettu valtakirja, jossa avoimen valtuutuksen sijasta voidaan määritellä valtuutuksen reunaehdot, joiden puitteissa valtuutetun on toimittava.

Valtuutettu antaa valtakirjan nähtäväksi asuntokaupan toiselle osapuolelle osoittaakseen kelpoisuutensa. Valtakirjan sijasta valtuuttaja voi myös antaa valtuutuksen suullisesti asunto-osakkeiden kaupassa. Myyjä voi esimerkiksi ilmoittaa suoraan ostajalle, että hän on tehnyt myyntivaltuutuksen valtuuttamansa edustajan kanssa, ja että tämä toimii hänen sijastaan asunnon myyjänä. Kirjallisen valtuutuksen tekeminen on kuitenkin erittäin suositeltavaa.

Ostoskori

Tarvitsetko avioehtosopimuspohjan vai testamentin vai kenties molemmat? Ei huolta, molemmat asiakirjat löytyvät ohjeineen asiakirjojemme joukosta. Avioehtosopimus sisältää myös sopimuksen rekisteröintiohjeet ja testamentti tärkeää tietoa testamentin muotomääräyksistä, joita tulee huolellisesti noudattaa. Jos haluat lahjoittaa omaisuutta, on oikeustoimesta hyvä laatia kirjallinen lahjakirja. Myös kauppakirjasta on aina hyvä laatia kirjallinen asiakirja. Lahjakirja ja kauppakirja löytyvät asiakirjamalleista.

Asunnon myyminen

Kun myyt asuntosi, voit tehdä sen itse tai käyttää kiinteistönvälittäjää. Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistövälittäjään, mutta asuntokaupan voi hyvin hoitaa itsekin. Pienellä vaivannäöllä asunto-osakkeen myynti on suhteellisen yksinkertaista, mutta kiinteistön, kuten omakotitalon myynnissä tarvitaan enemmän asiakirjoja ja osaamista. Tästä oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä etenkin asunnon myymiseen itse.

Huomioi, että tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Lainakamu.fi:n käyttöä ja sinun henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä Draivi Media Oy:n ja lainanvälittäjän toimesta. Ennen kuin käytät pankkien ja muiden luotonantajien palveluja lainanhaussa kehotamme sinua tutustumaan heidän omaan tietosuojaselosteeseensa, sillä se saattaa erota meidän selosteestamme.

Miksi valita meidät?

Kuolinpesässä voivat olla osakkaina eloon jäänyt puoliso, perilliset sekä yleistestamentinsaajat. Useimmiten leski on kuolinpesän osakas avio-oikeuden perusteella. Tällöin leski ei ole perillinen eikä peri vainajan omaisuutta. Avio-oikeuteen perustuva kuolinpesän osakkuus päättyy, kun lesken ja kuolinpesän välillä on toimitettu jäämistöositus. Vain tilanteessa, jossa vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä, on eloon jäänyt puoliso vainajan lakimääräinen perillinen.

Post navigation

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Kuolinpesässä päätökset on tehtävä yhdessä ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden on oltava halukkaita myymään asunto. Tämä kannattaa selvittää ennen asunnon myyntiin laittamista. Myös kiinteistönvälittäjän kanssa tehtävään toimeksiantosopimuksen tarvitaan kaikkien osakkaiden allekirjoitus. Jos kuolinpesän osakkaita on paljon, turvallisinta on hankkia kaikilta osakkailta etukäteen valtakirja asunnon myyntiin.

Avioliitossa oleva puoliso ei voi ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai myydä asuntoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Näin ollen yhteisenä kotina käytetyn asunnon myyntiin tarvitaan aviopuolison suostumus, vaikka myyjä omistaisi asunnon kokonaan yksin. Isännöitsijän tai hallituksen tehdessä osakeluettelomerkintää uuden omistajan nimiin tulee ennen merkinnän tekemistä tarkistaa, että asunnon myyntiin on aviopuolison suostumus.

Kun myyjä on hyväksynyt ostotarjouksen, laaditaan yleensä yksityinen esikauppasopimus, joka allekirjoitetaan ennen varsinaisen julkisen kauppakirjan allekirjoitusta. Sopimuksessa määrätään kaupan ehdot, kuten kaupan kohde, hinta, maksutapa ja aikataulu. Usein sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä maksetaan käsiraha kaupan varmistamiseksi. Suosittelemme käyttämään asiantuntijan apua ennen sopimuksen allekirjoitusta.

Jos jompikumpi osapuoli ei pääse sovittuun julkisen kauppakirjan allekirjoitustilaisuuteen, hän voi lähettää valtuuttamansa henkilön. Mikä tahansa vapaamuotoinen valtakirja ei kelpaa, vaan valtuutetun on esitettävä tietyn kaavan mukainen espanjalainen valtakirja. Muotoseikkojen asiantuntemusta kannattaa tässä kunnioittaa, sillä julkisen notaarin puheille ei ole asiaa puutteellisin eväin.

Ilmoita vahingosta

Jos harkinnassa on oman asunnon myynti, eikä muista/tiedä kaikkia asioita mitä asuntolainasopimuksessa on määritelty, kannattaa ensin ottaa yhteyttä omaan pankkiin (jos lainaa ei ole vielä maksettu kokonaan pois) ja kysyä pankin kanta asunnon myymiseen. Jos asunto ei ole lainan panttina ja muutenkaan pankilla ei ole asunnon myymisen kanssa mitään tekemistä, voidaan alkaa valmistella asunnon myyntiä.

Tältä sivulta voit tulostaa tarvitsemiasi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lomakkeita. Täytettyäsi lomakkeen voit palauttaa ne joko lapsesi hoitopaikkaan, varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalle tai Kiteen kaupungin asiointipisteisiin. Kiteen kaupungissa on käytössä sähköisinä lomakkeina myös varhaiskasvatukseen hakeminen, esiopetukseen ilmoittautuminen ja varhaiskasvatuksen tuloselvitys. Linkki näihin palveluihin löytyy tämän sivun sivupalkista oikealta.

Voiko kahden vuorokauden ikäisen allekirjoitetun puukaupan purkaa?

Jos yksi osakas omistaa 50 % metsäyhtymästä ja loput omistaa 3 sisarusta, onko tällä suurimman osan omistavalla osakkaalla oikeus myydä puuta yhteiseltä tontilta ilman muiden lupaa? Yhteistä omaisuutta koskevat päätökset tehdään yhdessä. Ainoastaan toimenpide, joka ei siedä viivytystä, voidaan tehdä ilman kaikkien osakkaiden suostumusta. Tällainen kiireellinen toimenpide on esimerkiksi puiden korjuu myrskytuhon jäljiltä. Kaikissa muissa…

Edunvalvontavaltuutuslaissa sijaisista käytetään nimityksiä toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu. Toissijainen valtuutettu on sijainen valtuutettuni pysyviä esteellisyystilanteita varten, eli esimerkiksi puolisoni kuolemaa varten. Varavaltuutettua tarvitaan, jos puolisoni on tilapäisesti esteellinen hoitamaan asioitani. Tilapäinen esteellisyys voi johtua esimerkiksi sairaudesta tai eturistiriidasta.

1. Miten alkuun ja mitä papereita tarvitaan?

Yhtiöjärjestys on Suomen lain ja tarkemmin asunto-osakeyhtiölain mukaan asuntoyhtiöille pakollinen asiakirja ja siitä selviää muun muassa yhtiövastikkeen määräytymisperiaatteet, yhtiön eri rakennusten sijainti ja käyttötarkoitukset sekä yhtiön rakennusten sijainti. Tämän asiakirjan saat asunto-osakeyhtiösi isännöitsijältä omistajana. Jos et ole osakkeenomistaja, saat yhtiöjärjestyksen patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä.

Ολα τα αρθρα μας στο email σας!

ανανεωση ασφαλιστικης ικανοτητας ικα για ανεργους Μέχρι πρόσφατα όταν άκουγα για τη Μασσαλία, μου ερχόταν στο μυαλό, εκτός από την περίφημη μπουγιαμπέσα, ένα υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον και η εγκληματική δραστηριότητα της γνωστής French Connection. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως. Η πόλη έχει μεταμορφωθεί με ένα γενναίο «λίφτινγκ», συνέπεια μιας σοβαρής κρατικής επένδυσης στην διαμόρφωση του λιμανιού και της παλιάς πόλης, την βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την προώθηση των τεχνών.

TUDI LinkedIn-ryhmä

Isännöitsijäntodistuksesta tulee selville mm. yhtiön taloudellinen tila, lunastuslausekkeen käyttö ja tiedot osakehuoneistoista (mm. omistaja, rästissä olevat vastikkeet sekä pinta-ala). Todistusta käytetään huoneiston kaupantekotilanteessa sekä esimerkiksi pankkia varten. Asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus todistukseen on osakehuoneiston osakkeiden omistajalla, osakehuoneiston osakkeita panttauksen nojalla hallussaan pitävä ja välitysliike, jolla on myynti- tai vuokratoimeksianto.