Press "Enter" to skip to content

Väliaikainen vuokrasopimus

Väliaikainen luovuttaminen

Vuokralainen saa enintään kahdeksi vuodeksi luovuttaa koko asuinhuoneiston toisen käytettäväksi, jos vuokralainen työnsä, opintojensa, sairauden tai muun sellaisen syyn takia oleskelee toisella paikkakunnalla eikä vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa luovutusta. Jos siis vuokralainen lähtee esimerkiksi opiskelijavaihtoon tai kesätöihin toiselle paikkakunnalle, voi hän vuokrata asunnon siksi ajaksi toiselle henkilölle. Vuokralaisen tulee ilmoittaa tällaisesta luovutuksesta kirjallisesti vuokranantajalle

Edelleenluovutus

Vuokrasuhteen aikana voi syntyä tilanne, jossa vuokralainen haluaa luovuttaa osan huoneistoa tai koko huoneiston edelleen. Syynä tähän voi olla esimerkiksi vuokralaisen muutto uudelle paikkakunnalle työn perässä, opiskelijavaihto tai tarve jakaa vuokrauksesta syntyviä kustannuksia. Tällöin tilanteesta riippuen kyseeseen voi tulla alivuokraus, jälleenvuokraus, väliaikainen luovutus tai vuokraoikeuden siirto.

Vuokrasopimuksen aikana

Vuokralaisen päävelvoite puolestaan on sovitun vuokran maksaminen sovittuna aikana. Toinen päävelvoite on hoitaa huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan mahdollisesti aiheuttaa. Hän vastaa myös esim. vieraittensa aiheuttamista vahingoista.

Main navigation

Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka- tai työsuhteen perusteella vuokralle annettujen asuinhuoneistojen sellaisiin vuokrasuhteisiin, joihin sovelletaan valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräytymismenettelyä tai sitä vastaavaa järjestelmää, ei sovelleta tämän lain 7 luvun säännöksiä. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka-asunnoista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty.

Huoneiston alivuokraus ja jälleenvuokraus

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Airbnb on huoneiston lyhytaikaista vuokrausta, jossa luovutetaan koko huoneisto tai sen osa toisen käytettäväksi. Lyhytaikainen vuokraus voi olla osakkeenomistajan tai vuokralaisen harjoittamaa vuokraustoimintaa.  Vuokralaisen vuokratessa huoneistoa airbnb:n kautta tulee vuokralaisen huolehtia siitä, että vuokralaisella on vuokranantajan lupa jälleenvuokraukseen. Alivuokraus airbnb:n kautta on sallittua eikä sitä voida kieltää vuokrasopimuksessa.

Vuokra-asunto on vuokranantajaa kuulematta käytettävissä yhteisenä asuntona puolison ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa. Huoneistoa saa käyttää myös omien tai puolison lähisukulaisten kanssa, jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä vuokranantajalle. Vuokrahuoneiston saa myös alivuokrata tai muutoin luovuttaa siitä enintään puolet toisen asumiskäyttöön, jos ei huomattavaa haittaa vuokranantajalle aiheudu.

Asuinhuoneiston edelleenvuokraus ei ole mahdollista, sillä tällaista vuokrauksen muotoa ei Suomen laissa tunneta. Asunnon edelleenvuokrauksen sijasta puhutaankin usein asuinhuoneiston edelleenluovutuksesta, joka voi tapahtua useammalla eri tavalla. Näitä edelleenluovutuksen keinoja ovat huoneiston alivuokraus, jälleenvuokraus, vuokraoikeuden siirto ja väliaikainen luovutus. Edelleenluovutustilanteissa olosuhteista riippuen asuinhuoneisto luovutetaan joko kokonaan tai osittain toiselle vuokraa tai muuta vastiketta vastaan. 

Vuokrasopimus allekirjoitetaan sähköisesti tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai VAV:n toimistossa, kun hakija on hyväksynyt hänelle annetun asuntotarjouksen. Sopimukseen tulee myös mahdollisen avio-/avopuolison tai muun asuntohakemuksessa mukana olleen tasavertaisen vuokralaisen tunnistautuminen tai allekirjoitus, joko henkilökohtaisesti tai oikeaksi todistetulla valtakirjalla. Kuitti maksetusta vakuudesta tulee olla mukana noudettaessa asunnon avaimia. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Tutustu majoitusvaihtoehtoihimme

Kesäkuusta 2018 alkaen tehtyihin toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin sisältyy yleensä ehto sopimuksen ensimmäisestä mahdollisesta irtisanomisajan alkamisajankohdasta, jonka mukaan sitoudut asumaan asunnossa vähintään kuusi kuukautta. Jos haluat irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään sitä ennen, laskutamme sopimussakkona yhden kuukauden vuokraa vastaavan summan sopimuksesi päätyttyä.

Mikä on vuokrasopimuksen tarkoitus ja miksi se kannattaa tehdä? Vuokrasopimus on asiakirja, jolla vuokranantaja sopii vuokralaisen kanssa vuokrauksen ehdoista. Vuokrasopimus on hyvä aina tehdä kirjallisesti ja mahdollisimman huolellisesti. Vuokrasuhteen aikana tai sen päättymisen yhteydessä mahdollisissa ongelmatilanteissa on helppo nojautua vuokrasopimuksessa sovittuihin ehtoihin.

OmaVero

Jälleenvuokraus on kiellettyä ilman vuokranantajan lupaa. Vuokralainen saa enintään kahdeksi vuodeksi luovuttaa koko asuinhuoneiston toisen käytettäväksi, jos vuokralainen työnsä, opintojensa, sairauden tai muun sellaisen syyn takia oleskelee toisella paikkakunnalla eikä vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa luovutusta. Vuokralaisen on viimeistään kuukautta ennen huoneiston käytön väliaikaista luovutusta kirjallisesti ilmoitettava asiasta vuokranantajalle.

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Ensimmäinen askel on asunnon löytäminen, ja helpoin tapa tehdä se, on valita potentiaaliset kodit asuntoilmoituksista kiinteistösivustoilta ja soittaa kiinteistönvälitystoimistoille, jotka vuokraavat asuntoja valitsemallasi alueella. Älä välitä, jos he eivät löydä sinulle heti täydellistä kotia – muista, että talo on vuokralla ja voit aina vaihtaa asuntoa, jos löydät ajan kanssa paremman.

Vuokra-asuminen palvelupaketilla

Jokaiselle Oppilastalo Oy:n asuntoon tulevalle jaetaan asumisen tietopaketti Asumisopas. Oppaasta löytyy pikainen vastaus moneen asumiseen liittyvään pulmaan. Olemme opasta laatiessamme keränneet vastauksia niihin ongelmatilanteisiin, joihin vuosien varrella eniten on vastailtu. Talleta oma oppaasi vastaisuuden varalta esimerkiksi asuntosi siivouskomeroon.