Press "Enter" to skip to content

Urakoitsijan 10-vuotisvastuu

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot – YSE 1998

Ensimmäinen YSE 1998-ehtojen erikoisuus on se, että ehtojen 30 §:n mukaan urakoitsija vastaa kahden vuoden (”takuuajan”) jälkeen vain sellaisista rakennusvirheistä, jotka se on aiheuttanut tahallisesti tai toimimalla törkeän huolimattomalla tavalla väärin taikka jotka ovat seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta noudattamatta jättämisestä.

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

(K): ”Kun kyseessä on korjaushanke, taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous valitsee urakoitsijan, jonka kanssa tehdään urakkasopimus. Taloyhtiön kannattaa palkata avuksi rakennusalan ammattilainen. Näin työt saadaan kirjattua sopimukseen oikein. Urakan vastuut ja virheiden seuraamukset määräytyvät tavallisesti rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 98) mukaan.”

Suomessa 10-vuotisvastuu vain törkeistä virheistä

Suomessa tilaajan pitää reklamoida virheistä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Muuten hän voi menettää asiassa puheoikeutensa. Liuksiala pitää ehtoa kohtuuttomana. Rakennuttaja on harvoin seurannut niin tiiviisti työmaata, että havaitsi heti kaikki virheet. Esimerkiksi hän otti kosteiden tilojen kallistukset. Niitä harvemmin mitataan vastaanottotarkastuksessa, mutta onko puhevalta mennyt, jos kallistusvirhe nähdään vasta kun asukas on käynyt suihkussa? Ruotsissa riittää, että tilaaja reklamoi kolmen kuukauden sisällä vastaanotosta.

Oppiminen kategoriat

On hyvin mahdollista, että huoneistossa tai rakennuksen muissa tiloissa havaitaan virhe vasta vuositarkastuksen jälkeen, eikä sitä olisi voinutkaan havaita aiemmin. Tällöin reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Mikäli näin ei toimita, oikeus vedota virheeseen menetetään. Reklamaatiossa tulee ilmoittaa virhe ja siihen perustuvat vaatimukset.

Yle.fi-etusivulla juuri nyt:

Lapin yliopiston Rovaniemen Rantavitikalla sijaitsevan F-siiven rakennusvirheiden korvausvastuut tuntuvat vieläkin olevan epäselvät. Rakennus meni remonttiin vain viisi vuotta käyttöönoton jälkeen. Rakennus vihittiin käyttöön vuonna 2006 ja ongelmia alkoi ilmetä vuonna 2010. Ihmiset saivat huonosta sisäilmasta oireita ja syyksi epäillään nyt muovimattoa ja rakennevikoja, jotka korjattiin.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös urakoitsijan takuuajan jälkeisestä vastuusta (KKO 2016:79)

Tilaajan ja urakoitsijan välillä oli 26.10.2006 tehty urakkasopimus yhdistetyn bussien huoltokorjaamon ja salibandyhallin rakentamisesta. Urakassa rakennettiin uusi hallirakennus huoltokorjaamolle ja salibandyhallille siten, että salibandytilat sijaitsivat huoltokorjaamon yläpuolella. Urakkaa koskeva kahden vuoden takuuaika päättyi lokakuussa 2009.

Vaikka asuntokauppalaki ei ole täysin selkeä vuositarkastuksen jälkeen ilmenneiden virheiden osalta, myyjän virhevastuu ei lakkaa vuositarkastukseen (toisin kuin esim. korjausurakoissa). Sellaisista rakennusvirheistä, joiden seuraus ilmenee vasta vuositarkastuksen jälkeen, voidaan yhä esittää vaatimuksia. Asuntokauppalaki ei määrää takarajaa tällaisille korvausvaatimuksille, mutta yleisesti vastuuseen on vedottava kymmenen vuoden kuluessa rakentamisesta ja kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun virhe on havaittu.

Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut lukuisia yhteydenottoja ja tiedusteluja menettelysäännöistä mitä erilaisimmissa tilanteissa. Tällä Lakipostia -palstalla nostetaan esiin lukijoiden esittämiä ongelmatilanteita, joihin vastaa asianajaja, varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:stä. Tällä kertaa pohdimme seuraavaa kysymystä:

Taloyhtiön ja urakoitsijan välisessä urakkasopimuksessa on usein viitattu rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998). YSE-ehdoissa on määräyksiä urakoitsijan takuuajan vastuusta ja takuuajan jälkeisestä vastuusta. Urakoitsijan takuuaika on YSE-ehtojen mukaan kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole toisin sovittu. Takuuaika alkaa urakkakohteen vastaanottotarkastuksesta. Ellei vastaanottotarkastusta ole pidetty, lasketaan takuuaika alkavaksi kohteen käyttöönotosta.

Turva-asiakirjojen säilyttäjän on tarkastettava, että turva-asiakirjojen sisältö vastaa valtioneuvoston asetuksella säädettäviä vaatimuksia ennen kuin ne otetaan säilytettäviksi. Perustajaosakkaalle on viipymättä ilmoitettava havaituista puutteista ja virheistä ja annettava tilaisuus niiden oikaisemiseen.

Ensinnäkin rakennuttaja (yleensä suuret. Huoneistossa oli vesivahinko pian muuton jälkeen, EH korjasi vauriot kustannuksellaan. Erimielisyys koskee vesivahingon korjaustöiden aiheuttamien. Täsmälleen samanlainen vesivahinko oli sattunut samassa asunnossa sen edelliselle Urakoitsijan vastuu loppuu kuulemma 10 vuoden jälkeen. Asija johon. syyskuu Virheestä saattaa lopulta olla vastuussa esimerkiksi parketin asentanut urakoitsija tai rakennusliike, joka on perustanut taloyhtiön, rakentanut.

Kuntoarvio koostuu kiinteistötarkastuksesta, kiinteistön kuntoa koskevasta yhteenvedosta,  kunnossapitosuunnitelmasta, jossa arvioidaan mm. kiinteistön tulevat korjaustarpeet seuraavan kymmenen vuoden ajalle (PTS) kustannusarvioineen. Kiinteistön kuntoarvio suositellaan suorittamaan ensimmäisen kerran alle 10 vuotta kiinteistön valmistumisesta ja sen jälkeen noin 5 vuoden välein.

Ota yhteyttä

Reklamaatiosta
Sopimusehtojen mukaan tarkastuksista on laadittava pöytäkirjat, joissa käsitellään sopimusehdoissa todetut seikat. Olennaisimpia asioita ovat havaitut virheet ja niihin liittyvät vaatimukset. Tilaajan kannalta dokumentaation merkitys on olennainen. Mikäli virhettä ja siihen liittyviä vaatimuksia ei ole takuutarkastuksen pöytäkirjaan merkitty, tulkinta on lähes poikkeuksetta se, että vaatimusta ei ole asianmukaisesti esitetty. Reklamaatioiden sisältöön on kiinnitettävä huomiota. Kirjallinen muoto on poikkeukseton sääntö.

Post navigation

Suunnitteluvaiheen yksi merkittävä osa on käyttäjien ja tilaajan sitouttaminen lopputulokseen ja se jää KVR:ssä tekemättä. Perinteisessä rakennustavassa suunnitteluvaiheessa käyttäjän ja tilaajan toiveet saadaan toteutukseen mukaan. Enkä puhu toiveiden tynnyristä, vaan kaupungin tarpeen täsmennyksestä ja oppimisympäristöasiantuntijan suunnittelusta. Lisäksi tilojen käyttäjien sitouttaminen poistaa pelkoja siitä, että tiloissa esiintyisi jotakin myöhempää terveyshaittaa. KVR-mallissa tämä vaihe ohitetaan kokonaan.

Navigace pro příspěvek

Uudet asunnot ovat liian usein täynnä rakennusvirheitä. Ne virheet tehdään työmailla juuri nyt, kun rakentaminen käy kuumimmillaan. Taloussanomat selvitti. vastuu hankkeen onnistumisesta ja laadukkaan tuloksen saa- Hankkeen esisuunnitteluvaiheessa rakentajan tulee määritell. Julkisen rakennuttajan voi olla vaikea saada korvauksia rakennusvirheistä enää muutaman vuoden jälkeen tilan käyttöönotosta. Suurten toimijoiden välillä. Asunto-osakkeen ollessa kyseessä, myyjän vastuu asunnon virheistä raukeaa yleensä 2 vuoden päästä asunnon myynnistä