Press "Enter" to skip to content

Universell utforming kurs

Søkeskjema

Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger som f.eks. å ta kurset hjemmefra.

Søkeskjema

Universell Utforming AS holder kurs og foredrag om fagområdet universell utforming. Vi tilpasser alle vår kurs til ønsket tema og målgruppe, og gjør vårt beste for å skape engasjement og spre kunnskap om faget. Vi holder en rekke kurs som har spesifikke detalj-tema, samt forskjellige overordnede kurs om universell utforming.

Kursinstruktør

Universell utforming handler om god brukeropplevelse, og mange aspekter rundt dette kan selvsagt lett skisseres lenge før en eneste kodelinje blir skrevet. Likevel er det mange detaljer som blir overlatt til utviklerne, selv om det ikke er dem som nødvendigvis er best rustet til å utforme de beste løsningene. Vi skal derfor grave litt i dybden på hva UX-ere og grafisk designere bør ha tenkt på før de leverer sitt arbeid videre.

Universell utforming – fordypning utvikling og test

Når UX-ere og grafisk designere har levert underlag til utvikling, er det tid for å begynne å bygge og teste, og da gjelder det gjøre ting riktig. Det er mange gode intensjoner som kan ødelegges av dårlig kode, så utviklere og testere har også et stort ansvar for at brukeropplevelsen blir best mulig. Samtidig er det greit å ha et kritisk blikk på leveransen slik at det ikke går med unødvendig tid på å bygge med feil.

Samarbeid med Rogaland Fylkeskommune

En del av brukernes behov er støttet av lovkrav. Norge har gjennom Likestillings- og diskrimineringsloven konkrete krav til universell utforming av digitale løsninger. Samtidig er tilsynsmyndigheten Difi klokkeklar på at lovkravene bare er minstekrav, ingen fasit. Vi kommer derfor til å gi noen eksempler på aspekter som er svært viktige for brukerne, men foreløpig ikke del av lovkravene. Videre forteller vi litt om historikken og forventet utvikling av lovverket, og hvilke konsekvenser det får for din virksomhet.

Våre studiesteder

– Noen har spesielle behov og er helt avhengige av at vi tilrettelegger. Samtidig har alle studenter og ansatte på høgskolen stort utbytte av at dokumenter og nettsider er tilgjengelige og lette å orientere seg i. Ikke alle våger å si fra om materiell som er dårlig tilpasset deres små og store utfordringer. Arbeid med UU handler om å nå ut til flest mulig, gjennom én og samme løsning, påpeker hun.

Tankevekkende kurs om universell utforming

I starten av september kom konseptdesigner Ingeborg Tande Johnsen fra Halogen på besøk til Knowits lokaler i Nøstegaten. Hun holdt kurs i universell utforming for kunder og Knowits egne ansatte. Deltakerne var utviklere, prosjektledere innenfor helse, designere, arkitekter og kommuneansatte.