Press "Enter" to skip to content

Ulosotto omat tiedot

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä.

Luottotietolaissa säännellään muun muassa siitä, millaisia tietoja luonnollisista henkilöistä ja yrityksistä voidaan tallettaa luottotietorekisteriin ja kauanko tietoja rekisterissä voidaan säilyttää. Luottotiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat luonnollisen henkilön tai yrityksen maksukykyä tai maksuhalukkuutta. Luottotietolain mukaan henkilöluottotiedot käsittävät luonnollista henkilöä koskien luottotiedot, sekä luottotietojen yhteydessä kerättävät yksilöinti- ja toimintakelpoisuustiedot.

On hyvä, jos ulosottomies saa ulosottotoimia varten tarvitsemansa tiedot taloudellisesta tilanteestasi sinulta. Ellet pysty maksamaan velkaa, ota mahdollisimman pian yhteyttä ulosottomieheen. Ulosotossa arvostetaan velallisen avoimuutta ja yhtistyökykyä. Tästä voi olla sinulle hyötyä, jos joudut myöhemmin asioimaan ulosoton kanssa, esimerkiksi pyytämään helpotuksia tai velkoja järjestellessäsi.  

Lue myös

Lain mukaan omat luottotiedot voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa. Tarkastusoikeutta voi käyttää esimerkiksi käymällä henkilökohtaisesti Suomen Asiakastiedon kuluttajille tarkoitetussa palvelupisteessä (muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!) tai lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen kirjeitse tai faksaamalla sen Suomen Asiakastietoon. Bisnode Finlandilta omat luottotiedot voi tarkastaa vapaaehtoisella hakemuksella (kirje tai faksi).

Takuusäätiön Maria Rumpusen mukaan todella monet pyrkivät välttämään ulosottoa viimeiseen asti. Se johtaa usein siihen, että otetaan uutta velkaa, jotta saadaan maksettua vanhat velat pois. Kierre on valmis. Pieni velkasumma voi helposti kasvaa moninkertaiseksi.

– On todella hankalaa. Aika usein (perintätoimistoilta) tulee vastaukseksi, ettei heillä ole velvollisuutta tehdä tilitystä esimerkiksi siitä mitä on jo maksettu, mitä on maksettu alkuperäiselle velkojalle tai mitä on maksettu mahdollisesti siinä välissä.

Jos olet maksanut vuoden aikana liikaa veroja, saat ylimääräisen osuuden takaisin veronpalautuksena. Suurin osa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa 6.8.2019 tai 4.9.2019. Veronpalautuksen maksupäivä voi kuitenkin siirtyä, jos olet korjannut veroilmoitustasi tai puolisosi on korjannut omaansa. Näet veronpalautuksesi maksupäivän ja määrän OmaVerosta ja verotuspäätöksestä.

Rekisteröidy

Ulosottomies voi myöntää velalliselle helpotuksia palkan ja muun toistuvaistulon ulosmittauksessa tämän yksilöllisten olosuhteiden perusteella. Jos velallisen maksukyky on sairauden, työttömyyden, velallisen maksaman elatusavun tai muun erityisen syyn vuoksi olennaisesti vähentynyt, palkasta ulosmitattavaa määrää voidaan pienentää. Palkasta ulosmitataan toistaiseksi tai määrättynä aikana säännönmukaista pienempi määrä. Myös tässä tilanteessa työnantaja noudattaa ulosottomieheltä viimeksi saatua maksukieltoa, jossa tulee olla huojennusta koskeva määräys.

Ulosottoa hoitavat kihlakunnanulosottomiehet, jossa tehtävänä on toimia tuomioistuimien ratkaisujen mukaisesti ja huolehtia, että tuomiot pistetään täytäntöön. Tämä tarkoittaa ulosmittauspäätöksiä ja toimituksia sekä mm. julkisten saatavien perintää. Virkanimikkeeltään kihlakunnanulosottomiehet ovat tutkinnoiltaan varanotaareja tai heillä on muu opistotason tutkimus tai viranomaiskokemus.

Luottotietoja k�ytet��n monissa eri p��t�ksentekotilanteissa. Luottotietoja k�ytet��n esim. rahaluoton my�nt�misess�, puhelinliittymien avaamisessa, laskulla myynniss�, asunnon vuokrauksessa, vakuutussopimusten teoissa sek� luotollisten tilien avaamisessa. Luottotietomerkint� voi olla monessa tapauksessa este tai se voi oleellisesti vaikeuttaa monien sopimusten tekemist�.

Olen saanut perintätoimistolta maksukehotuksen, tuleeko minulle merkintä luottotietoihini?

Pelkästään maksun myöhästyminen ei aiheuta merkintää. Maksuhäiriö voidaan merkitä luottotietorekisteriin, jos viranomainen tai kulutusluottoja myöntävä yritys on todennut maksun laiminlyönnin. Luottotietorekisteriin talletettavia viranomaisten toteamia maksun laiminlyöntejä ovat mm. käräjäoikeuden antamat riidattomat velkomistuomiot ja yksipuoliset tuomiot, ulosottoviranomaisen toteamat varattomuus- tai tuntemattomuusesteet sekä tiedot konkursseista ja velkajärjestelyistä.

Lue lisää samalta kirjoittajalta

”Lainaa myös tarjotaan, jotta ihmisiä saadaan sitoutettua kaupparyhmään. Jos esimerkiksi menet ostamaan kuudensadan euron televisiota, voit saada rahoituksen siihen päälle. Rahoitus on usein sellainen, että saa kuudensadan euron lisäksi pankin luottokortin, jossa on kolmen tonnin limiitti. Sinulla on siis 2400 euroa rahaa kaupparyhmään vielä television jälkeen. Kun sinulla on muutama tällainen rahoitussopimus, et enää muista, mihin kaikkialle on lainoja auki.”

Lainojen yhdistäminen helpottaa taloutta

Luottotiedoilla mitataan yritysten ja yksityisten henkilöiden – eli meidän kaikkien – taloudellista asemaa, kykyä hoitaa sitoumuksia sekä luotettavuutta. Tarkoituksena on saada selville se, kuinka vakaalla pohjalla yrityksen tai yksityishenkilön talous on. Luottotiedot kertyvät sekä luotonantajalta itseltään että kolmansilta osapuolilta eli luottotietoyhtiöiltä.

Kela muualla verkossa

Yrittäjyys on keino työllistää itsensä. Usein se vaatii kuitenkin perinpohjaista tutustumista yritysmaailman sääntöihin sekä lakeihin. Yrityksen taloudenpitokaan ei ole aivan yksinkertainen ensikertalaiselle. Siksi yrittäjäksi ryhtyminen vaatii usein koviakin ponnisteluja ennen kuin yrittäjyyteen liittyvät seikat ovat selkeitä ja hyvin hallinnassa. Opettelu vie aikaa varsinkin silloin, jos henkilökohtainen taloudenpito on ollut syystä tai toisesta huonosti hoidettu ja verottaja tai jokin muu taho on karhunnut saataviaan perinnän tai ulosoton kautta.

Multiversum Oy noudattaa hyviä verkkokaupankäynnin tapoja kunnioittaen asiakkaan tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa sekä sitoutuu huolehtimaan kaikkien käyttäjiensä yksityisyydestä parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli pyydämme käyttäjää ilmoittamaan tunnistetietoja, joilla käyttäjä voidaan sivuilla tunnistaa, vakuutamme että annettuja tietoja käytetään ainoastaan tässä lausunnossa annettujen tietojen mukaisesti.

Alaikäisten puolesta asiointi Omakannassa

Potilaalla ei ole lain mukaista oikeutta kieltää tietojensa tallentamista Potilastiedon arkistoon eikä niiden näyttämistä Omakannassa. Kun terveydenhuollon palvelunantaja on ottanut Potilastiedon arkiston käyttöönsä, se on velvoitettu tallentamaan potilastiedot Potilastiedon arkistoon. Omakanta näyttää tiedot sen jälkeen, kun ne on terveydenhuollossa tallennettu Potilastiedon arkistoon.

Näin laskun perintä etenee:

Käytämme asiakkaidemme, toimeksiantajiemme ja työnhakijoiden henkilötietoja eri tarkoituksissa. Näitä tarkoituksia ovat: 1) maksamattomien laskujen ja velkojen perintä, 2) luottotietopalvelujen tuottaminen toisille yrityksille, 3) asiakassuhteiden hoito ja markkinointi sekä 4) uusien työntekijöiden rekrytointi. Käsittelemme tietojasi vain kun siihen on lainmukainen peruste.

Kuluttajien ja yritysten välisten sopimusten ehtojen pitää olla kohtuulliset. Samoin julkisorganisaatioiden toimilta kansalaisia kohtaan voidaan odottaa kohtuullisuutta. Tämä vaatimus on olemassa myös sopimusrikkomustilanteessa. Velallinen vastaa maksuviivästyksestään, mutta seuraukset eivät saa olla kohtuuttomia.

Jukka Gustafssonin ulosottomerkintä johtuu maksamatta jääneestä parkkisakosta ja Eveliina Heinäluoman maksamatta jääneestä ennakkoverosta. Suna Kymäläisellä on Sdp:stä ainoana tällä hetkelläkin maksamattomia saatavia ulosotossa. Ne ovat muutaman tuhannen euron yksityisoikeudellisia saatavia, joissa Kymäläisen mukaan ”kyseessä on vilpitön vahinko ja huomaamattomuus, josta olen pahoillani. Olen hoitanut maksut välittömästi tiedon saatuani”.