Press "Enter" to skip to content

Ulosotto maksusuunnitelma

Header menu

On hyvä, jos ulosottomies saa ulosottotoimia varten tarvitsemansa tiedot taloudellisesta tilanteestasi sinulta. Ellet pysty maksamaan velkaa, ota mahdollisimman pian yhteyttä ulosottomieheen. Ulosotossa arvostetaan velallisen avoimuutta ja yhtistyökykyä. Tästä voi olla sinulle hyötyä, jos joudut myöhemmin asioimaan ulosoton kanssa, esimerkiksi pyytämään helpotuksia tai velkoja järjestellessäsi.  

Jotta saatavan perintä voidaan edistää ulosottoviraston hoidettavaksi, tulee velkojan hankkia ensin maksamattomalle saatavalle ulosottoperuste. Tämä tarkoittaa sitä, että asiasta pitää ensin hakea päätös toimivaltaisesta käräjäoikeudesta. Poikkeuksena edelliseen ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat, joiden osalta ei tarvita käräjäoikeuden prosessia, koska kyseiset saatavat ovat lain mukaisesti suoraan ulosottokelpoisia.

Ulosotto ja sopiminen

Mikäli velallinen ei vapaaehtoisesti maksa velkaansa pois, ulosottoviranomainen tekee palkkaan, eläkkeeseen, elinkeinotuloon tai muuhun omaisuuteen ulosmittauksen. Silloin saattaa omaisuus, jonka haluaa pitää omassa hallinnassaan, tulla ulosmitatuksi. Omaisuus ei ole suojassa ulosmittaukselta edes esimerkiksi silloin, kun omaisuus on lahjakirjalla annettu toiselle. Tämä johtuu siitä, että lahjalla voidaan muutoin lahjoittaa omaisuutta siten, että velkojat kärsivät kohtuuttomasti.

Suosituimmat

On kuitenkin erittäin tärkeää, että asiakkaat ottavat meihin yhteyttä ennen kirjeessämme mainittua eräpäivää, jotta meillä on mahdollisuus asiaan vielä puuttua. Asia kannattaa ehdottomasti pyrkiä sopimaan meidän kanssamme jo siitäkin syystä, että jos velka saadaan hoidettua vapaaehtoisen perinnän aikana, ei siitä aiheudu asiakkaalle maksuhäiriömerkintää tai oikeudellisen perinnän kuluja.

Kela muistuttaa veronpalautusten maksun kynnyksellä: Voi leikata toimeentulotukea

Maksuvaatimus
Jos et maksa laskua (velkasummaa) saamistasi maksumuistutuksista huolimatta, saat seuraavaksi velasta maksuvaatimuksen eli eri karhu- tai perintäkirjeen. Kirjeen sisällöstä ja muodosta määrätään perintälaissa. Maksuvaatimuksellakin pyritään siihen, että maksat laskun vapaaehtoisesti eli ilman oikeudellisia toimia.

Ulosotto Suomessa

Kun maksu tai lasku tulee ulosottoon perittäväksi, ulosottomies lähettää vireilletuloilmoituksen, jossa on maksua koskevien tietojen lisäksi asiaa hoitavan ulosottomiehen yhteystiedot. Jos velallinen ei kykene maksamaan saatavaa eikä ota yhteyttä ulosottomieheen sopiakseen vapaaehtoisesta maksusuunnitelmasta, toimenpiteistä päätetään ulosottomiehen hankkimien tietojen perusteella.

Suomessa täytäntöönpanosta vastaavat paikalliset ulosottovirastot. Toimivaltainen paikallinen ulosottoviranomainen määräytyy vastaajan asuinpaikan mukaan. Mikäli vastaajan tarkempi asuinpaikka Suomessa ei ole tiedossa, ulosottohakemuksen voi lähettää mille tahansa paikalliselle ulosottovirastolle, esimerkiksi Helsingin ulosottovirastolle. Vaikka hakemus tehdäänkin paikalliselle ulosottovirastolle, sen toimivalta on valtakunnallinen.

Maksukehotus antaa lisäaikaa veron maksamiseen

Oma-aloitteisia veroja (esimerkiksi arvonlisävero ja työnantajasuoritukset), tuloveroja (jäännösvero, ennakkovero ja lisäennakko) sekä perintöveroa ja lahjaveroja koskevat maksukehotukset ja muut tiedot, kuten ilmoitus ulosottoon lähettämisestä, ovat yhteenvedossa. Yhteenveto muodostetaan kuun lopussa ja se on nähtävissä OmaVerossa seuraavan kuun alussa. Saat yhteenvedon myös postitse, mikäli et ole ottanut käyttöön sähköistä viranomaisasiointia osoitteessa suomi.fi/viestit.

Ulosoton suojaosuus vuonna 2019 on 22,41 euroa päivässä, ja lisäksi 8,04 euroa päivässä jokaista velallisen elatuksen varassa olevaa kohti, siis jos on lapsia niin suojaosa kasvaa 8.04 eurolla per lapsi per päivä. Jos velallisella ei ole tarpeeksi rahaa, ulosmittaus voidaan toteuttaa ulosottoviranomaisen toimesta ääritilanteissa myös asunnon tai talon ulosmittauksella eli pakkoluovutuksella. Tällöin ulosmitattu talo tai asunto myydään yleensä pakkohuutokaupalla.

Mitä ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat?

Kun saatava tulee ulosottoon perittäväksi, ulosottomies lähettää vireilletuloilmoituksen, jossa on maksua koskevien tietojen lisäksi asiaa hoitavan ulosottoviranomaisen yhteystiedot. Jos velallinen ei kykene maksamaan laskua eikä ota yhteyttä ulosottomieheen sopiakseen vapaaehtoisesta maksusuunnitelmasta, toimenpiteistä päätetään ulosottoviranomaisen hankkimien tietojen perusteella.

1. Mistä Kelan perimiä velkoja yleisimmin muodostuu, lakimies Emmi Lehtonen Kelasta?

Perittäviä kertyy myös esimerkiksi elatusavuista, opintolainojen takauksista ja tuomioon perustuvista veloista, kuten vahingonkorvauksista. Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua ja lapsen kanssa asuva henkilö hakee elatustukea Kelasta, maksaa Kela elatustuen ja perii maksamatta jääneet elatusavut elatusvelvolliselta. Opintolainojen takaussaatavia syntyy silloin, jos opiskelija ei maksa nostamaansa opintolainaa takaisin pankille. Lainan takaajana Kela maksaa lainan pankille ja perii sen opiskelijalta neljän prosentin korolla.

Puheenaiheita tänään

Mennessään töihin hän saa siis vähemmän päivää kohti rahaa kuin työttömänä. Toimeentulotukeen ja asumistukeen tulot huomioidaan kuitenkin ennen ulosottoa, joten hän ei saa myöskään niitä. Nyt siis tulot jäävät huomattavasti alhaisemmiksi kuin työttömänä. Ja kun ne jo silloin ovat niin pienet, etteivät ne riitä arjesta selviämiseen, niin miten vähemmällä enään voi tulla toimeen.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.