Press "Enter" to skip to content

Ulosotto kirjaudu

1. Ulosmitatun omaisuuden myynnistä ilmoittaminen ja myyntikohteen hinnoittelu

Kun tulet ensimmäistä kertaa palveluun, sinun tulee antaa tilaajanumerosi, sähköposti sekä salasana. Löydät tilaajanumerosi lehden takakannesta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@kuntalehti.fi). Kun olet rekisteröitynyt oikealla tilaajanumerolla, pääset kirjautumaan jatkossa sähköpostilla ja salasanalla palveluun.

Näin kirjaudut asiointipalveluun

Suomi.fi-tunnistaminen on julkishallinnon tunnistuspalvelu, jossa tunnistaudutaan esimerkiksi pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteella. Suomi.fi-tunnistaminen hakee asiointivaltuudet  yritystietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteristä. Asiointipalvelun etusivulla näet ne organisaatiot, joissa sinulla on joku seuraavista rooleista: toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja nimenkirjoitusoikeus (prokura).

Language Switcher Fallback

Tulorekisteri on ainoa paikka, josta näet kaikki palkka-, etuus- ja eläketulosi ajantasaisesti. Tulorekisterin tietojen käyttäjillä on myös omia asiointipalveluita. Esimerkiksi Kelan palveluissa voi hakea tietoja etuuksistasi ja Verohallinnon OmaVerossa näet taas verotukseen liittyvät tietosi. Tulorekisteri välittää viranomaisille ne tiedot, joita he ovat oikeutettuja omassa toiminnassaan käyttämään.

Verkkopankkitunnukset hukassa? Näin tarkistat tai uusit tunnuksesi

Käyttäjätunnus löytyy pankkitunnussopimuksestasi. Jos se on kadonnut, uusimme verkkopankkitunnuksesi kokonaan. Voit hakea uusia tunnuksia lähimmässä asiakaspalvelupisteessä. Verkkopankkitunnusten uusimista varten tarvitset passin tai henkilökortin. Käyttäjätunnuksen ja salasanan saat heti mukaasi, mutta turvallisuussyistä uusi tunnuslukutaulukko postitetaan kotiosoitteeseesi muutaman arkipäivän kuluessa.

Svea Perinnän muistutus

Omat yrityksemme Euroopassa ja yhteistyökumppanimme muualla maailmassa auttavat sinua kotiuttamaan maksusi myös Suomen rajojen ulkopuolella. Svea on tänä päivänä yhteistyökumppani maailman suurimmassa perintätoimistojen verkostossa International Credit Exchangessa, jolla on jäseniä yli 100 maassa. Olemme myös jäseniä kansainvälisissä liitoissa, LIC League International for Creditors sekä ACA American Collectors Associations.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämällä ja sallimalla tavalla kuten käräjäoikeuksille tai ulosottoviranomaiselle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös toimeksiantajallemme eli velkojalle, velallisasiakkaalle tai määräämälleen edustajalle, yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistusta varten tai luottotietorekisterin pitäjälle saadaksemme tietoa taloudellisesta tilanteesta sekä muille perinnän toteuttamiseen osallistuville kolmansille osapuolille kuten velallisasiakkaan edustajana toimivalle velkaneuvojalle. 

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Alaikäisten puolesta asiointi Omakannassa

Potilaalla ei ole lain mukaista oikeutta kieltää tietojensa tallentamista Potilastiedon arkistoon eikä niiden näyttämistä Omakannassa. Kun terveydenhuollon palvelunantaja on ottanut Potilastiedon arkiston käyttöönsä, se on velvoitettu tallentamaan potilastiedot Potilastiedon arkistoon. Omakanta näyttää tiedot sen jälkeen, kun ne on terveydenhuollossa tallennettu Potilastiedon arkistoon.

– Perintälain mukaan perintäyhtiöllä ja velkojalla on aina velvollisuus esittää pyynnöstä erittely maksamattomista veloista, niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Perustelut pitäisi saada ja sitten asiasta voisi tänne meillekin päin ilmoitella, sanoo Jokinen.

Kirjaudu sisään

Osto-, matka- ja kululaskuille on nykyisin mahdollista lisätä laskukohtaisten liitteiden lisäksi rivikohtaisia liitteitä. Liitetiedostoja voidaan asettaa suoraan laskuriveille, jolloin laskurivin Liitteet-sarakkeesta nähdään riville lisättyjen tiedostojen lukumäärä. Kun laskuriville on lisätty liitteitä, Liitteet-sarakkeessa olevaa numeroa klikkaamalla avataan liiteikkuna, jonka kautta voidaan tarkastella ja hallinnoida kyseisen laskurivin liitteitä.

Jos yksin elävä pamilainen on irtisanottu työpaikastaan ja ajautunut ulosoton asiakkaaksi, hän saa Palvelualojen työttömyyskassasta ehkä noin 1260 euroa ansiosidonnaista päivärahaa kuukaudessa. Ensin verottaja ottaa omansa, noin 20 %. Sitten ulosottaja vie noin kaksi kolmasosaa niistä tuloista, jotka ylittävät 700 euron suoja-osuuden. Pamilaisen käteen jää lopulta suunnilleen 800 euroa.

Palveluosiot

Velallisen suojaosuus on 22,41 euroa päivässä, jota korotetaan 8,04 eurolla elätettävän henkilön vuoksi. Suojaosuus päivää kohti on siis 30,45 euroa. Ohjelma laskee suojaosuuden määrän aina 30 päivältä, mikäli palkkajakson pituus on kuukausi. Tällöin suojaosuudeksi muodostuu 943,95 euroa. Sellaisten palkkajaksojen osalta, jotka eivät ole täyttä kalenterikuukautta, käytetään suojaosuuden laskennassa palkkajakson todellisia päiviä.

Suosituimmat

Ulkomailla asuvalle työeläkeote voidaan toimittaa puhelinpyynnön perusteella, jos ulkomaan osoite löytyy Suomen väestörekisteristä. Muussa tapauksessa voit tilata työeläkeotteen kirjallisesti osoitteesta: Eläketurvakeskus, 00065 Eläketurvakeskus, Finland tai faksilla numerosta +358 29 411 2595. Ilmoita kirjeessä henkilötietosi, Suomen henkilötunnus sekä osoitteesi ja allekirjoita pyyntösi.

Lähteet

Jälkiperinnällä tarkoitetaan pohjimmillaan sitä, että saatava ei ole aktiivisten perintätoimenpiteiden kohteena. Saatava voi sinällään olla jälkiperinnässä niin vapaaehtoisessa kuin oikeudellisessakin perinnässä. Jälkiperinnässä perintätoimisto lähinnä huolehtii pitkälti järjestelmiensä tehokkuuteen ja isompien saatavien kohdalla henkilökuntansa ammattitaitoon perustuen siitä, että saatavat eivät pääse vanhenemaan tai että niitä ei kohtaa jokin muu oikeudenmenetys.

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Nuorilla aikuisilla on suurin riski luottotietojensa menettämiseen. Tilastojen perusteella esimerkiksi kahdenkymmenen 20–29-vuotiaanyhmästä vähintään kaksi on menettänyt luottotietonsa. Todennäköisimmin he ovat miesoletettuja, sillä 25–39-vuotiaista miehistä yli 15 prosenttia on menettänyt luottotietonsa naisten määrän jäädessä kymmenen prosentin tuntumaan (Asiakastieto 2018a). Mikä johtaa nuorten luottotietojen menettämiseen? Mitä siitä seuraa ja miten siitä voi selvitä?

Jukka Gustafssonin ulosottomerkintä johtuu maksamatta jääneestä parkkisakosta ja Eveliina Heinäluoman maksamatta jääneestä ennakkoverosta. Suna Kymäläisellä on Sdp:stä ainoana tällä hetkelläkin maksamattomia saatavia ulosotossa. Ne ovat muutaman tuhannen euron yksityisoikeudellisia saatavia, joissa Kymäläisen mukaan ”kyseessä on vilpitön vahinko ja huomaamattomuus, josta olen pahoillani. Olen hoitanut maksut välittömästi tiedon saatuani”.

Maksamattomien laskujen karhuaminen puolalaisilta asiakkailta!

Jos velallinen oikeustoimienkaan jälkeen ei maksa, voi ulosottoa hakea Puolan ulosottoviranomaisilta. Piirituomioistuin ja ulosottomiehet vastaavat ulosotosta Puolassa. Prosessi aloitetaan toimittamalla ulosottopäätös hakemuksessa. Ulosotto aloitetaan, ja velkoja saa saatavansa siltä osin kuin velallisen varallisuus riittää kattamaan maksettavan summan.

Jos perintätoimistokaan ei saa laskusta suoritusta, se voi siirtää asian tuomioistuimeen saadakseen velan perimiseksi tuomion, jolloin perintää voidaan jatkaa viranomaistoimin aina ulosottoon asti. Ulosotossa velkaa siis peritään pakolla. Taustalla on velallisen maksuhaluttomuus tai maksukyvyttömyys. Toisin sanoen velallinen ei halua maksaa velkaansa tai hänellä ei ole yksinkertaisesti varaa maksaa sitä.