Press "Enter" to skip to content

Ulosotosta selviytyminen

Tietoa ja ratkaisuja

Jos maksukykysi on heikentynyt pysyvästi ja velkasi ovat tuloihin nähden kohtuuttoman suuret eikä velkamäärän alentamiseen päästä vapaaehtoisneuvotteluilla, kannattaa selvittää mahdollisuus päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn tuomioistuimen kautta. Tällöin velat tulevat yleensä viidessä vuodessa maksetuiksi. Edellytyksenä on kuitenkin se, että käytät kaiken maksuvarasi, jonka tänä aikana voit hankkia, velkojen maksuun. Oman kuntasi talous- ja velkaneuvoja avustaa hakemuksen tekemisessä. Kunnallinen neuvonta on maksutonta.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Kirjoitus sisältää sinänsä oikeaa tietoa epäkohdista, ja alan ammattilaiset tämän kirjoituksen ymmärtävät. Mutta osaksi se sittenkin voi johdattaa tavallisia lukijoita eli velallisia harhaan: ”Jos asiakas on ennestään ulosotossa ilman toivoa velkojen loppuun maksusta, kannattaa hänen jättää kaikki asiakasmaksunsa hoitamatta. Ne valuvat perintäprosessin lävitse ulosottoon ja vanhenevat viidessä vuodessa.”

Paikallissää

Onneksi olkoon! Ja onneksi olkoon myös hyvästä kirjoituksesta! Moni ylenkatsoo ulosottovelkojen kanssa kamppailevia, jos itsellä mennyt (tähän asti) kaikki hyvin. Mutta totuushan on se, että todellinen voittaja perusluonteeltaan on se joka korjaa omat virheensä ja voittaa omat taistelunsa kovalla työllä sekä henkiset paineet kestäen.
Siinä sitä todellista sisua, yrittämistä ja itsetuntoa vasta vaaditaankin kun peiliin osataan katsoa, myönnetään oma epätäydellisyys ja korjataan mokat – sitten eteenpäin elämässä!

Sidebar extra menu

Ulosottoon vireille tulleista asioista noin 32 prosenttia kuului ns. muihin julkisoikeudellisiin asioihin, joita ovat esimerkiksi vakuutusmaksut tai erilaiset kuntien ja muiden julkisyhteisöiden saatavat, kuten sairaanhoito- ja päivähoitomaksut. Seuraavaksi suurimmat asialajit ovat yksityisoikeudelliset asiat sekä veroasiat. Nämä kolme asialajia kattoivat vireille tulleista asioista yli 86 prosenttia.

Älä maksa velkoja, jos rahaa ei ole.

1990-luvulla säädettyyn velkajärjestelylakiin on vuosien mittaan tehty useita muutoksia, joiden ansiosta yhä suurempi osa ihmisistä pääsee järjestelyyn ja saa velat kuitattua nopeammin. Veloista vapautumiseen on nykyisin olemassa aivan toisenlainen mahdollisuus kuin menneinä vuosikymmeninä. Tänään velkajärjestely on mahdollinen niillekin, joilta järjestely on ensimmäisellä kerralla evätty omasta toiminnasta johtuen.

 Akuutit ensin

Akuutteja rahaongelmia ovat sellaiset, jotka uhkaavat elämisen perustarpeita. Esimerkiksi, jos vuokranmaksuun, sähkölaskuun tai lääkkeisiin ei ole rahaa. Akuutit rahaongelmat on hoidettava heti ja niihin kannattaa yleensä hakea ammattilaisen apua. Ammattilaisen apuun kannattaa turvautua myös, jos olet selvinnyt akuuteista rahaongelmista lainaamalla rahaa. Lisäksi apua voi pyytää diakoniatyöstä tai järjestöiltä.

Tilaajille

Ulosottoon vireille tulleista asioista noin 32 prosenttia kuului ns. muihin julkisoikeudellisiin asioihin, joita ovat esimerkiksi vakuutusmaksut tai erilaiset kuntien ja muiden julkisyhteisöiden saatavat, kuten sairaanhoito- ja päivähoitomaksut. Seuraavaksi suurimmat asialajit ovat yksityisoikeudelliset asiat sekä veroasiat. Nämä kolme asialajia kattoivat vireille tulleista asioista yli 86 prosenttia.

– Yhden henkilön tuloihin nojaava talous on haavoittuvaisemmassa asemassa kuin useamman tienaajan. Tarvitaan monenlaisia neuvonta- ja tukipalveluita auttamaan ihmisiä pois ulosottokierteestä: talous- ja velkaneuvonnan, ulosotossa tehtävän velallisten neuvonnan tehostamisen ja tuomioistuinkäsittelyjen nopeuttamisen kautta meillä on mahdollisuus tukea velallisten selviytymistä kohti normaalia arkea.

Panasonic TX-55FZ800E

Velkasaneerauksen periaatteena on leikata osa veloista pois ja maksaa leikkaamaton velka velkojille maksusuunnitelman mukaisesti erissä. Tämä mahdollistaa sen, että velallisen taloudellinen tilanne parantuu ja toimintaa on vielä mahdollista jatkaa. Toisaalta myös velkojat saavat osan saatavistaan takaisin. Joissain tapauksissa velkasaneerauksen vaihtoehtona on myös konkurssimenettely, joka toimii eri periaatteiden mukaan.

Perittäviä kertyy myös esimerkiksi elatusavuista, opintolainojen takauksista ja tuomioon perustuvista veloista, kuten vahingonkorvauksista. Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua ja lapsen kanssa asuva henkilö hakee elatustukea Kelasta, maksaa Kela elatustuen ja perii maksamatta jääneet elatusavut elatusvelvolliselta. Opintolainojen takaussaatavia syntyy silloin, jos opiskelija ei maksa nostamaansa opintolainaa takaisin pankille. Lainan takaajana Kela maksaa lainan pankille ja perii sen opiskelijalta neljän prosentin korolla.

Lainan lyhennys tai lasku on aina halvin maksaa viimeistään eräpäivänä, mutta pieni myöhästyminen ei ole vielä iso ongelma, sillä laskun voi maksaa pienillä lisäkuluilla vähän myöhässäkin. Unohduksia sattuu kaikille tai saapunut lasku voi kadota matkalle eikä se ole vielä mikään iso asia murehdittavaksi. Lisäksi melkein kaikille tulee jossain vaiheessa elämää tilanne, jossa laskua ei ole yksinkertaisesti mahdollista maksaa ajallaan.

Olen velkaantunut tuntuvasti pieleen menneillä liiketoimillani. Velat ovat menneet ulosottoon puhtaasti siksi, etten vain ole kyennyt niitä maksamaan eräpäiviin mennessä. Olen myös joutunut ottamaan uuttaa velkaa vanhojen maksamiseksi. Palkastani ulosmitataan joka kuukausi suojaosuuden ylittävä osa, ja lisäksi kaikki ulosmittauskelpoinen omaisuuteni on jo myyty velkojen lyhentämiseksi. Velkoja on kuitenkin vielä niin suuret määrät jäljellä, etten niitä pienellä palkallani paljon pysty lyhentämään. Mitä voisin tehdä?

Verohallinnon järjestelmämuutosten vuoksi oma-aloitteisia veroja koskevat perintätoimenpiteet keskeytettiin suunnitellusti viime syksynä. Tällä pyrittiin turvaamaan tietojen oikeellisuus sekä minimoitiin muutoksiin liittyneet riskit. Vuodenvaihteen jälkeen perintätoimet käynnistettiin jälleen. Ennen toimenpiteiden aloittamista on kuitenkin ollut tärkeää varmistaa, että tiedot ovat oikein sekä korjata havaitut virheet. Erilaisia virhetilanteita on ollut, mutta virheet ovat koskeneet enintään muutamaa sataa asiakasta noin puolesta miljoonasta.

Päävalikko

Mulle paljastu vuosi sitten, että avopuolisoni oli ajautunut vippikierteeseen ennen kuin muutimme yhteen. Kun asia minulle selvisi oli velkaa noin 20 000 euroa, autoa oltiin hakemassa pois ja ulosotto lähetti lappujaan. Luojan kiitos vältyttiin ulosmittaukselta. Pahimmillaan maksoimme velkoja 800 e/kk, eipä siinä paljoa rahaa elämiseen jäänyt kun minäkin olin työttömänä. Ja toki veronpalautuksista ja miehen tulospalkasta maksettiin velkaa. Nyt vuosi myöhemmin velkaa on 10 000 e ja lyhennyksiin menee enää vain noin 500 e/kk.

Mitä voi tehdä, kun laskut ovat maksamatta?

Nykyisin maksuhäiriörekisteriin kirjataan vain tietoa velkojen maksamatta jäämisestä eli negatiivista luottotietoa. Positiiviseen luottotietorekisteriin kirjattaisiin hoidossa olevat velat. Silloin velkojat ja velalliset näkisivät kuinka paljon ja mihin eri paikkoihin velkaa on. Se hillitsisi ikäviä velkakierteitä. Lisäksi velkojia voitaisiin vastuuttaa liiallisesta velanmyöntämisestä, jos velallinen joutuu siksi maksuongelmiin.

Herääminen: velkatilanteelle on tehtävä jotain

Kirjoitus sisältää sinänsä oikeaa tietoa epäkohdista, ja alan ammattilaiset tämän kirjoituksen ymmärtävät. Mutta osaksi se sittenkin voi johdattaa tavallisia lukijoita eli velallisia harhaan: ”Jos asiakas on ennestään ulosotossa ilman toivoa velkojen loppuun maksusta, kannattaa hänen jättää kaikki asiakasmaksunsa hoitamatta. Ne valuvat perintäprosessin lävitse ulosottoon ja vanhenevat viidessä vuodessa.”