Press "Enter" to skip to content

Työtoiminta kuopio

Kuntouttava työtoiminta

Jos tarvitset enemmän tukea ja ohjausta työsuhteeseen päästäksesi sekä työssä pärjätäksesi esimerkiksi työkykyysi vaikuttavan tekijän tai pitkittyneen työttömyyden vuoksi, voidaan tuki- ja työllisyysmahdollisuuksia kartoittaa Kuopion työllisyyspalvelun yhteistyöyrityksiltä. Työssävalmennuksen tavoitteena on tukea työllisyysvalmiuksien kehittymistä aidossa työympäristössä. Ohjaus ja valmennus työhön tapahtuu työpaikalla.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen palvelu. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta säätelee kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat valmentautujan kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan Kuopiossa osallistuva saa työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen ja osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset.

Olet lukenut maksutonta artikkelia.
Haluaisitko lukea lisää?

– Hallituksen esityksen mukaan kunnille tarjoutuisi mahdollisuus tarjota vuoden 2018 loppuun asti samoja TE-palveluja, joita TE-toimistotkin tarjoavat. Kunnat kohdentaisivat ne kuitenkin valitsemilleen henkilöille, joista moni on ollut pääsääntöisesti pitkään työttömänä, sanoo erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Suurimmat epäkohdat koskivat kuntouttavan työtoiminnan henkilöstön koulutusta ja pätevyyttä. Lisäksi asiakas jää usein ilman omatyöntekijää ja palvelusta laadittavaa päätöstä. Huomionarvoista on myös se, että kuntouttavaan työtoimintaan ohjataan asiakkaita hyvin eri taustoilla, vaikka laissa kuntouttavasta työtoiminnasta on selkeästi esitetty, millaiselle asiakasryhmälle kuntouttava työtoiminta ensisijaisesti on tarkoitettu.

Hankkeen osatavoitteina on osallisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteistyön edistäminen maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden ja työssäkäyvien sekä kantaväestön kesken tukemalla maahanmuttajataustaisia työnhakijoita urasuunnittelussa, suomalaiseen työelämään tutustumisessa ja työelämätaitojen kehittämisessä henkilökohtaisen urasuunnittelijan ja työkokeiluissa tukena olevan työkummitoiminnan avulla.

Kuntouttava työtoiminta on sovitettava henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. Kuntouttava työtoiminta ei saa vakavasti loukata henkilön uskonnollista tai muuta eettistä vakaumusta. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3–24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua kuntouttavaan työtoimintaan vähintään yhden ja enintään neljän päivän aikana kalenteriviikossa. Yhden päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää vähintään 4 tuntia.

Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista vastaava johtaja Tommi Eskonen muistuttaa, etteivät kaikki ole parasta A-ryhmää sijoittumaan työmarkkinoille. Osa tarvitsee kuntouttavaa toimintaa päästäkseen elämässään eteenpäin. Koulutus tai tuettu työ auttaa saavuttamaan työmarkkinakelpoisuuden.

Lähtötilanteen selvittely (1-2 kk, 2-4 pv/vk, 4 tuntia/pv) on suunnattu pitkään työelämästä poissa olleille henkilöille, jotka tarvitsevat toiminnan kautta tapahtuvaa lisäselvitystä jatkosuunnitelmien tekemisen tueksi sekä kuntoutujille, joilla on tavoitteena työuran rakentaminen. Jakson sisältö, työaika ja työtehtävät sovitetaan asiakkaan elämäntilanteeseen. Jakson aikana on mahdollista kokeilla työskentelyä useammassakin pajassa Pajalan tiloissa.

Päätavoitteenamme on asukkaan siirtyminen kevyemmin tuettuihin palveluihin tai itsenäiseen asumiseen. Keskitymme päivittäisten elämäntaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä asukkaiden aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiseen. Haluamme myös kannustaa sosiaalisen kanssakäymiseen. Tuemme asiakkaita siirtymään itsenäiseen omaehtoiseen ja omatoimiseen elämiseen. Tarjoamme asiakkaille virikkeellistä ja kuntouttavaa päivätoimintaa. Monipuoliset ryhmä- ja työtoiminnat ovat kuntoutumisen tukena. 

Hallitusohjelman kuntakokeiluhankkeet

Vaalijalan kuntayhtymä tarjoaa Pieksämäellä useassa toimintayksikössä monipuolista päiväaikaista toimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Toimintayksiköitä on 13. Ne sijaitsevat Pieksämäen keskustan läheisyydessä sekä osaamis- ja tukikeskuksen alueella Nenonpellossa.

Lippuehdot

Jos kausilippu on ostettu vähintään 180 päiväksi, voi kerran sen voimassaoloaikana pitää tauon esimerkiksi kesäloman aikana. Tauon pituus voi olla enintään kuukauden verran (31 päivää), ja tauon jälkeen lipussa tulee olla käyttöaikaa vielä vähintään 14 päivää. Kausilipun tauotuksen voit tehdä VR palveluaseman lipunmyynnissä ja puhelimitse VR Asiakaspalvelussa.

Luonnontieteet

SpeakBusiness is a Karelia CBC Programme project financed by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland. It is coordinated by Karelian Education Development Fund, other partners being University of Eastern Finland (UEF Aducate and UEF Business School), Management Institute of Finland MIF Oy and Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) Karelian Branch.

Esiopetus pääkuva

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Viemäriverkostojen ulkopuolisten kiinteistöjen jätevedet voivat heikosti käsiteltyinä heikentää vesistöjen ja pohjavesien laatua sekä vaarantaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin. Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymättömän ympärivuotisen asutuksen rehevöittävät ravinnepäästöt vesistöihin ovat asukasta kohden laskettuina noin kuusi kertaa suuremmat kuin verkostoihin liittyneen asutuksen päästöt.

Päivien yhtenä teemana voisi olla opioidikorvaushoidosta irrottauminen: Mitä kokemuksia myönteisistä irrottautumisista on? Voidaanko irrottautumista harkitsevia potilaita kannustaa, tukea muilla hoidoilla, kuntoutuksella nykyistä paremmin? Korvaushoidosta irrottautuneiden kokemusasintuntijoiden hyödyntäminen korvaushoidon toteutuksessa ja hoidossa olevien potilaiden ennakkoluulojen tai pelkojen lievittämisessä?

Coronaria

Avotukiasunnot Horisontti on jatkumo Tukipalvelut Hemmalle kohti itsenäistä elämää tuettuna. Botnian hoitopolkumalliin Avotukiasunnot Horisontti sijoittuu viimeiseksi yksiköksi. Avotukiasunnot Horisontissa asuminen räätälöidään tiiviissä yksilöllisesti tiiviissä yhteistyössä lähettävän tahon kanssa ja lähiverkoston kanssa. Avotukiasunnot Horisonttiin voi muuttaa ainoastaan Tukipalvelut Hemmassa toteutuneen tukiasumisen jälkeen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Turussa siirrytään kuntouttavan työtoiminnan hankinnassa palvelusetelin käyttöön sekä sen edellyttämän sääntökirjan hyväksymistä. Tavoitteena on parantaa kuntouttavan työtoiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä saada uusia palvelutuottajia. Palveluseteliin siirtyminen ei lisää kaupungin kustannuksia, mutta laadun ja vaikuttavuuden paranemisen myötä se voi tuoda säästöjä työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Kuntouttavan työtoiminnan palveluseteli on yksi valtakunnallisestikin seurattava Turun työvoima- ja elinkeinokokeilun pilotti.