Press "Enter" to skip to content

Tuotto-omistus kokemuksia

Kokemuksia yrityksestä TuottoOmistus Oy

Huoneita tulee kahta kokoa, 12-neliöisiä ja 17-neliöisiä. Pienempiä, kaksi henkilöä majoittavia, kutsutaan Base Smarteiksi, suurempia neljän hengen huoneita Base Largeiksi. Huoneet kalustetaan ja varustetaan valmiiksi, ja ne on suunniteltu niin, että päivällä huonetta voi käyttää toimistohuoneena: sänky nousee seinälle ja sen tilalle levittyy työpöytä. Neliöt ovat ruotsinlaivamaisessa tehokäytössä. 

Yle.fi-etusivulla juuri nyt:

– Village on otettu erittäin hyvin vastaan. Kaikki huoneistot on myyty yksityisille omistajille ja talo myytiin loppuun jo kaksi vuotta sitten. Myös vuokraus on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Kaikki palvelut ovat kävelyetäisyydellä ja esimerkiksi rinteeseen pääsee ylittämättä yhtäkään autotietä. Se on iso plussa ja uskon, että tulee olemaan yksi Rukan kilpailuvalteista tulevaisuudessa.

10. Henkilötietojen säilytysaika: Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asiakkuuden päättyneeksi jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen palveluita kahteenkymmeneen (20) vuoteen. Aika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt yrityksen palveluita. Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä kuuden (6) kuukauden kuluessa ellei tietojen säilyttämiseen ole olemassa muuta perustetta.

Veroarkistot

Yhtiösi saaman vuokratulon katsotaan kuuluvan lähtökohtaisesti yhtiön henkilökohtaiseen tulolähteeseen, jota verotetaan tuloverolain mukaan (esim. Korkein hallinto-oikeus 1988 B 508). Tällä on merkitystä etenkin tappioiden hyödyntäminen kannalta, jos yhtiössä on sekä elinkeinotuloa että henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvaa tuloa (vuokratulo). Toisen tulolähteen tappioita ei voi vähentää toisen tulolähteen tulosta.

Ostan Asuntoja Blogi

Tällä puuduttavalla alustuksella pyrin saamaan lukijan erottamaan sijoittamisen, johon kannattavuustavoite liittyy, ja elämiseen ja kotia varten käytettävän tilan hallintamuodon toisistaan. Kaikki asumisen hallintamuodot aiheuttavat vain kuluja eivätkä täten edes täytä sijoituksen kriteerejä. Ajatusleikkinä ne olisivat siis kaikki tappiollisia sijoituksia eli yksi asumisen hallintamuoto ei voi olla toista kannattavampi, koska ne eivät tuota mitään.

Kohdetta välittää

Ski-Inn-konseptilla on toteutettu Pyhällä 77 ja Rukalla 350 huoneistoa. Omistusmalli perustuu huoneiston vuokraamiseen silloin omistaja itse ei sitä käytä. Mikä helpointa, TuottoOmistus Oy toimii huoneistojen huoltoyhtiönä vastaten kokonaisuudessaan huoneistojen vuokrauksesta omistajien puolesta. Vuokraajille huoneistot markkinoidaan ”Ski-Inn huoneistot”-tuotenimen alla.

Olet täällä

LKV Ruka on Rukan ja Kuusamon alueen loma-asuntojen, mökkien, tonttien ja TuottoOmistus-huoneistojen välitykseen erikoistunut kiinteistönvälitystoimisto, jonka löydät Kauppakeskus Kumpareesta Rukalta. Toiminnasta vastaa LKV Eero Henttu, jolla on vuosien kokemus alueen lomakiinteistöistä, myös kanta-asiakkaan näkökulmasta. Olitpa suunnittelemassa loma-asunnon myyntiä, ostoa tai vaihtoa, ota rohkeasti yhteyttä! Myynnissä on nyt kymmenittäin erikokoisia huoneistoja ja mökkejä sekä tontteja. 

Kannattaako asua vuokralla vai ostaa oma lainaksi? Tämä kysymys mietityttää ilmeisen monia vaikka siihen kuitenkin on selkeä vastaus. Vaikka omistusasunnon arvo voi muutaman vuoden aikajaksolla laskea, pitkässä juoksussa se kannattaa aina. Avainsana tässä on vaihtoehtoiskustannus. Nykyisen matalan korkotilan vallitessa pääset lisäksi lyhentämään lainaasi nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

Loma-asunto, jossa voit keskittyä lomailuun

Suomalaiset haluavat omistaa metsää. Näin on siitä huolimatta, että historiassa metsäomaisuudesta saatava tuotto on keskimäärin jäänyt esimerkiksi osakesijoitusten tai asuntojen keskimääräistä tuottoa alemmaksi. Viime vuosina metsät ovat kuitenkin olleet näitä vakaampi sijoitus. Tällä hetkellä biotalouden lupaava kehitys luo positiivisia odotuksia puun kysynnälle. Puusto kasvaa Suomessa keskimäärin runsaat neljä prosenttia vuodessa ja hyvässä kasvussa olevissa metsissä paljon enemmänkin.

Suomalaiset sijoittavat rakastavat osinkoja. Rakkaus on oikea sana osingoissa puhuttaessa – hyvässä ja pahassa. Osingot herättävät aina tunteita puolesta ja vastaan. Korkeat osinkotuotot houkuttelevat ja joskus yritykset, jotka eivät maksa osinkoja laisinkaan jätetään kokonaan pois sijoitusstrategiasta. Toiset taas uskovat, että osingot ovat täyttä tuhlausta, koska ne ovat pois liiketoiminnan kasvattamisesta. 

Metsästä saat lisätuloja pankkitilillesi. Tulot riippuvat siitä, millaiset kasvun edellytykset metsäsi on saanut ja miten olet metsääsi hoitanut. Tuloja metsästäsi saat tekemällä harvennuksia ja muita hakkuita. Puukauppatulot paranevat sen myötä, miten järeitä ja laadukkaita puita metsästäsi myyt.

Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkä­jänteistä sijoittamista ja jo tästäkin syystä suositeltu sijoitus­aika on vähintään viisi vuotta. Rahaston (ei rahastoyhtiön) perimä lunastus­palkkio on porrastettu sijoitus­ajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lainkaan lunastus­palkkiota.

Nyt myynnissä olevat yhteismetsäosuudet, koko Suomi

Yhteismetsän osakkaalla on monia etuja: säännöllistä metsätuloa, sijoitustuottoa ja huoleton mieli. Hakkuut ja metsänhoitotyöt tehdään ajallaan ja ammattitaidolla, tämä johtaa parhaaseen metsän tuottoon. Sijoituksena se on erittäin riskitön. Itse asiassa vielä tavallista metsäsijoittamista riskittömämpää, vähäisten riskien hajaantuessa suuremmalle alueelle ja isommalle omistajajoukolle. Omistajat ovat siis vapaita kaikista käytännön asioista.

Hallintaoikeus ja omistusoikeus eivät tarkoita samaa asiaa. Puhuttaessa asunnon hallintaoikeudesta tarkoitetaan oikeuden haltijan oikeutta käyttää asuntoa ja saada sen mahdollinen tuotto itselleen. Toisin kuin omistusoikeuden haltijalla, hallintaoikeuden haltijalla ei ole oikeutta myydä, luovuttaa tai hävittää asuntoa. Omistusoikeuden haltijakaan ei kuitenkaan voi esimerkiksi myydä toisen henkilön hallintaoikeuden alaista omaisuutta ilman hallintaoikeuden haltijan lupaa.

Omistus- vai hallintaoikeustestamentti

Keski­näisel­lä hal­linta­oi­keus­tes­ta­men­tilla puoli­sot tes­ta­ment­taavat toisil­leen siten, että leski saa elin­ikäi­sen hallin­taoi­keu­den ensik­si kuol­leen puoli­son omai­suu­teen. Omis­tusoi­keus omai­suu­teen siirtyy kui­tenkin heti ensik­si kuol­leen puoli­son perilli­sille. Vaikka perilli­sistä tulee omai­suu­den omis­tajia, eivät he voi käyt­tää perin­töä vielä lesken eläes­sä.