Press "Enter" to skip to content

Trapesplater stål

Steg 2 – Monter takplatene

Anbefalt dimensjon på strølekt er enten 23 × 48 mm eller 11 × 36 mm. Strølektene festes i takets fallretning med CC 600 mm. Det er en fordel om strølektene ligger over takstoler/taksperrer. Bærelektene festes så med treskrue gjennom strølekt og undertak, godt forankret i takstol/taksperre. Bærelektene monteres på tvers av fallretningen og utenpå strølektene. Hvis avstanden mellom takstoler/taksperrer er 600 mm kan du bruke bærelekter 48 x 48 mm. Dersom avstanden mellom takstoler/taksperrer er over 600 mm, anbefaler vi 48 x 72 mm bærelekter.

Trapesplater: Slik bruker du trapesplater

Trapesplater er plater av enten stål eller plasttypen PVC og polykarbonat, og brukes ofte som takplater. Platenes overflate bølger opp og ned – i trapesform – derav navnet. Trapesplater er en av de billigste typene takplater, og det er et opplagt valg til mindre bygninger som boder, carporter og enkle takoverbygg.

Profilerte plater

Dette er en meget pen taksteinsplate som leveres i 2 stegs plater. Har en veldig fin avslutning ned mot raft som gjør den takket vakkert å se på! Egner seg veldig godt til både nybygg og rehabilitering. 05mm tykkelse med Purex belegg fra Ruukki gjør overflaten mye sterkere enn vanlig polyester overflate!

15! t e h Ny Nå er det blitt enda enklere å bestille tak Med vårt nye takberegningsprogram er det enkelt å plater, beslag og festeutstyr, takrennemateriell og finne ut hva du trenger til et komplett Verform tak. lekter. For å få pris på taket ditt, må du lagre din Basert på det taket du tegner, og valgene du gjør, taktegning og ta med referansenummeret du får regner Verform Takberegner ut hva du trenger av oppgitt til din Verform forhandler. takberegner.verform.no 15

Kapping av takplater – slik gjør du det

– Våre trapesplater er godt egnet til både nybygg og rehabilitering. Profilen og mulighetene for fargevalg gir tak og fasader særpreg, enten det er snakk om driftsbygninger i landbruket, institusjoner, fabrikkanlegg, produksjonslokaler, eneboliger, garasjer eller forretningsbygg. Trapesplatene kan legges på alle skrå-tak med helling ned til 8 grader, forteller Nagel Høgmo og fremhever takpanne- steinprofilplater som populære tak spesielt til boliger, garasjer og driftsbygninger.

Den femte fasaden

I dag finnes det et bredt og voksende utvalg av tak, der flere også er mulig å legge helt på egen hånd. Men det er mye å ta stilling til når et nytt tak skal på plass, enten du skal renovere det gamle eller har et helt nytt hus. For eksempel hva som vil ta seg best ut rent estetisk – farge og design kan tross alt endre hele husets uttrykk. Du må også tenke på klima og beliggenheten der du bor, hva slags type tak huset er konstruert for å bære, antall kroner du ønsker å bruke, hvor lang levetid du ser for deg at taket skal ha og hvor mye vedlikehold du er villig til å legge ned.