Press "Enter" to skip to content

Tornator romania

Tornator Oyj

Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 n. 113 miljoonaa euroa vuodessa ja metsäomaisuuden arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Konsernissa on töissä noin 180 henkilöä, joiden lisäksi yhtiö työllistää urakoitsijoita ja sopimusyrittäjiä yli 1 000 henkilötyövuoden verran. Tornator on julkinen osakeyhtiö ja sen pääomistajia ovat suomalaset eläkevakuutusyhtiöt ja Stora Enso. Tornatorin tehtävänä on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Nurmeksen toimisto:

”Vuosi 2018 oli Tornatorille erinomainen. Puunmyynnin liikevaihto, operatiivinen liikevoitto ja nettotulos olivat ennätystasolla. Kulunut vuosi oli kolmivuotisen strategiakautemme viimeinen. Hyvällä mielellä voin todeta, että saimme aikaiseksi mukavan kaksinumeroisen kasvun ja kannattavuus parani entisestään. Alan toimijoille suunnattujen metsänhoitopalveluiden myynti lähes kaksinkertaistui.

Vapo and Tornator agree a deal on more than 5,000 hectares of land

Vapo Oy and Tornator Oyj have signed a transaction in which Vapo will sell a total of approximately 5,300 hectares of productive forest land around Finland to Tornator. All in all, the estates and parcels to be sold amount to approximately 90. The areas to be sold include mature, thinning-aged and young forests stands. The parties have agreed that the price of the sale will not be made public, but it will have a moderately positive impact on Vapo’s result in the second third of the financial year.

Tilaajille

9 LIIKETOIMINNAN PERUSTANA KESTÄVÄ METSÄTALOUS Vastuullisuus vahvuutena ja kilpailuetuna – Mittava metsäomaisuus mahdollistaa lisäarvon luomisen monipuolisesti – Uusiutuvan luonnonvaran kestävään käyttöön perustuva liiketoiminta on kannattavaa ja pitkäjänteistä – Kestävyyden ja monimuotoisuuden takuuna kaksoissertifioitu metsäomaisuus Copyright: Tornator Oyj 9

Tornator

Up until now, Tornator had found that the absence of enough structured, up-to-date and sufficiently detailed information compromised certainty in decision-making. After the new ERP system was implemented and plug-ins had been added, the volume of data has increased to such an extent that it has become extremely challenging to distinguish what is the essential information for decision-making. At this point, a large amount of this information was still unstructured and scattered throughout different processes.

Foorumi

Tornator Timberland –konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%). Lisäksi konserni hankki tilikauden aikana kokonaan (100 %) omistukseensa alun perin osakkuusyhtiöinä olleet tuulipuistoyhtiöt: Lavakorven Tuulipuisto Oy, Maaselän Tuulipuisto Oy, Martimon Tuulipuisto Oy, Niinimäen Tuulipuisto Oy ja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy

Lahjoitukseen sisältyy kahdeksan kohdetta, yksi jokaisesta yhtiön toiminnan kannalta keskeisestä maakunnasta. Suojeltavien alueiden pinta-ala vaihtelee muutamasta hehtaarista 80 hehtaariin. Osa kohteista myös laajentaa olemassa olevia suojelualueita. Mukana on muun muassa puustoisia korpia, luhtia ja suosaarekkeita, avaria aapasoita sekä vesistöjen pirstomia suojuotteja. Suojeltavilla alueilla on uhanalaisia suotyyppejä ja lajeja.

Ei tunnusta vielä?

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

«Yksi suurimmista hyödyistä on saavutettu raporttien automatisoinnilla, tieto kulkee tytäryhtiöiltä suoraan konsernin johdolle. Pystymme tällä ratkaisulla tekemään parempia ennusteita, analysoimaan saatavaa dataa, sekä visualisoimaan tuloksia helpommin tulevaisuudessa», kertoo projektipäällikkö Kimmo Kortelainen. «Pyrimme luomaan strategisia kumppanuuksia kilpailukykyisiin sekä oman lisäarvonsa yhteistyöhön tuoviin tekijöihin. Valamis sopii tähän kuvaukseen hyvin»

Yhteyshenkilöt

”Edes osittain luonnontilaisena säilyneet pienvedet lähimetsineen ovat verrattain harvinaisia tässä osassa Pohjois-Pohjanmaata. Alueen eriasteiset lahopuut tarjoavat elinympäristön monelle uhanalaiselle lajille. Lahopuun on arvioitu olevan noin 4000―5000 lajin koti ja suuri osa uhanalaisista lajeista on riippuvaisia siitä”, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Teppo Syrjälä.   

– Aiomme harjoittaa ostetuilla alueilla kestävää metsätaloutta, jatkaa turvetuotannosta poistuneiden alueiden metsittämistä ja myös ennallistaa vaikeimmin metsitettävät suot luonnontilaan. Turvetuotantoa Tornator ei tule harjoittamaan ostamillaan mailla. Kasvu vahvistaa entisestään kykyämme luoda kestävää hyvinvointia metsistä ja olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä.

Haaste

Ehkäpä henkilö, johon sanonta viittaa, tarvitsisi yksinkertaisesti hyvän taskutietokoneen; kyseessä on nimittäin laite, jota suuri suomalainen metsänhoitoyhtiö Tornator OY käyttää saadakseen hyvän käsityksen sekä puista että metsästä. Handheldin kannettavien Nautiz X3-ja X5 -kenttätietokoneiden käytön ansiosta Tornator on mullistanut laajojen metsäalojensa kartoitus- ja arviointijärjestelmän.

The Aspen Energy Summit was created to explore strategic issues at the intersection of energy, economy, geopolitics and security. A group of national officials, international leaders and public policy experts from the energy and energy industry, governmental actors and research organizations gather in Ploiesti for an open discussion of topics of national and regional importance. These discussions aim to encourage new collaborations and trans-disciplinary thinking.

Yksi asia pilveen siirtymisessä kuitenkin pelottaa, nimittäin matka sinne. IT-päivitysprosessit mielletään tyypillisesti hermoja raastaviksi härdelleiksi, joissa mikään ei suju suunnitelmien mukaisesti. Skeptinen suhtautuminen on jäänne ajalta, jolloin päivitykset toteutettiin monimutkaisina, raskaina ja kalliina yrityksen omiin fyysisiin konesaleihin kohdistuvina rykäyksinä, jotka eivät jättäneet palveluille ja sovelluksille kehittymisen varaa.

Toimitusjohtaja

Mieti tarkkaan, mitä ja miten kirjoitat ja pysy asiassa. Minkäänlainen herjaus ei ole sallittua, ei myöskään sopimaton kielenkäyttö. Myöskään linkit eivät ole sallittuja, koska ylläpidolla ei ole resursseja tarkistella niiden alkuperää. Asiattomat kommentit poistetaan. Jos jonkin jutun kommentointi riistäytyy käsistä, ylläpito voi sulkea kyseisen jutun kommentoinnin. Asiattomia kommentteja kirjoittavilta kommentointioikeus voidaan poistaa. Kirjoita napakasti. Yhden kommentin maksimipituus on 800 merkkiä.