Press "Enter" to skip to content

Tornator laskutus

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka:
”Olen erittäin iloinen siitä, että panostaminen kasvuun, kannattavuuteen ja kehittämiseen on tuottanut tulosta. Pääliiketoimintamme puun myynnin liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat kaikissa toimintamaissa vertailukauteen nähden. Vahva puun kysyntä ja nouseva hintataso yhdistettynä osaavaan henkilöstöön antoivat hyvät eväät erinomaiselle suoritukselle.

Foorumi

Tornator Timberland –konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%). Lisäksi konserni hankki tilikauden aikana kokonaan (100 %) omistukseensa alun perin osakkuusyhtiöinä olleet tuulipuistoyhtiöt: Lavakorven Tuulipuisto Oy, Maaselän Tuulipuisto Oy, Martimon Tuulipuisto Oy, Niinimäen Tuulipuisto Oy ja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy

Poiminnat

2 Tornator luo kestävää hyvinvointia metsistä Tornator omistaa noin hehtaaria metsiä Suomessa, Virossa ja Romaniassa Konsernin liikevaihto on n. 100 milj. euroa/v Yhtiön omistajat ovat suomalaisia institutionaalisia sijoittajia Konsernissa on töissä yli 200 henkilöä, joiden lisäksi yhtiön metsät työllistävät noin 900 henkilöä 2

Energiaa hyvästä verkosta

Itsekin pohdin 1980-luvulla kertooko Juha Vainio siinä omaa elämäntarinaansa, vaikkakin alkoholista hän pääsi sittemmin eroon. Lisäksi Kotkassa vuonna 1938 syntynyt Vainio oli 15-vuotias siihen aikaan kun ss. Tornator kävi Kotkan satamassa. Kun arvoitus ei muuten auennut, rohkenin tiedustella asiaa Juha Vainiolta itseltään. Hetkeäkään empimättä hän vahvisti, että kyseessä on omakohtainen laulu.

Tule mukaan digiseminaariin Punkaharjulle!

Kesäkuussa Punkaharjulla järjestettävässä Digimetsäläinen – Tarina ja tulevaisuus -seminaarissa kuullaan puheenvuoroja liittyen metsäalan digitalisaatioon. Seminaarin järjestää Suomen Metsämuseo Lusto osana Metsäkulttuuripäivien ohjelmaa. Tilaisuus on suunnattu alan yrittäjille, kehittäjille, päättäjille sekä kaikille metsäalan digitaalisuudesta kiinnostuneille. Tervetuloa!

Suurten migraatioiden poistuessa Rieppo arvioi, että säästöä syntyy työmäärän vähentyessä. Hän uskoo, että jonkun verran jää testattavaa, mutta enää ei tarvita niin valtavasti työtunteja palvelinpäässä ja infratoimittajan kanssa. Siksi kympin päivitysmuutos kuulostaa parannukselta entiseen verrattuna.

”Tornatorin metsät tuottivat laajasti hyvinvointia 2016. Pitkäjänteinen, ammattitaitoinen ja vastuullinen työ metsäomaisuuden hoidossa tuotti omistajilleen jälleen merkittävää arvonnousua. Yhtiö mahdollisti omalta osaltaan Suomen puunkäytön lisäyksen tuottamalla entistä enemmän korkea-laatuista, sertifioitua raaka-ainetta asiakkaillemme. Samalla yhtiö huolehti yritysvastuustaan merkittävänä yritysveronmaksajana, hajaseutujen työllistäjänä sekä ilmastonmuutoksen ehkäisijänä. Henkilöstön sitoutuminen uuteen strategiaan ja toimintamalliin oli korkealla tasolla.”

Runsaskoskisesta Vuoksen virrasta käyttövoimansa ottavaa teollisuutta alkoi syntyä Imatran seudulle 1800-luvun loppupuolella. Suurteollisuutta alkoi muodostua, kun osakeyhtiö Tornator ryhtyi rakentamaan teollisuuslaitoksia v. 1895 ostettuaan Vuoksen varrelta maatilan, johon kuuluivat puolet Niskakosken ja Tainionkosken vesiputouksista. Seudun muuttuminen teollisuuspaikkakunnaksi alkoi.

Tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee noin kymmenen kilometriä luoteeseen Pieksämäen keskustaajamasta ja lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä Suonenjoen kunnan rajasta. Lähimmät asutuskeskittymät ovat alueen luoteispuolella sijaitseva Mataramäki n. 1 km päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta ja eteläpuolella sijaitseva Liperomäki n. 1,5 km päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Alue on pääosin talousmetsäkäytössä ja alueella sijaitsevat suot on pääosin ojitettu. Suunnittelualueella sijaitsee Vipusuon turvetuotantoalue.

Erä-Enso on vuonna 1973 perustettu metsästys- ja kalastusseura kotipaikkana Imatra, joka toimii pääasiassa Ruokolahden kunnan alueella. Metsästysalueita on myös Puumalan puolella. Metsästysalueiden pinta-ala on n. 13 000 ha, suurin osa Tornator oy:n alueita.
Seuran jäsenmäärä on noin 200 henkilöä ja seurassa harrastetaan metsästystä, kalastusta, riistanhoitoa, ampumatoimintaa ja kenneltoimintaa.

Suomi on kansainvälisin ympäristösopimuksin sitoutunut suojelemaan vähintään 17 prosenttia maa-alueista, kiinnittäen erityisesti huomiota metsiin. Tästä ollaan vielä kaukana, sillä kasvullisista metsämaista on koko Suomessa suojeltu alle 6 prosenttia. Pääosa suojelualueista on pieniä ja liian kaukana toisistaan. Heikoin tilanne on Etelä-Suomessa, jossa metsistä on tehometsätalouden käytössä lähes 98 prosenttia. 

Painettuihin oppaisiin verrattuna mobiilisovellus on monipuolisempi ja vuosittaisten päivitysten ansiosta käytössäsi ovat aina uusimmat aiheeseen liittyvät metsänhoidon suositukset. Mukana on runsaasti laskureita ja dynaamisia ominaisuuksia, mm. relaskooppitaulukot ja harvennusmallit. Lisäksi tietosisältöä havainnollistavat piirrokset ja valokuvat tarjoavat visuaalista tukea päätöksentekoon.

P-08

Viitisen vuotta sitten todettiin, etteivät niin kutsutut ”Kekkosen ajan talvet” enää taida palata, joten edessä näkyy sopeutuminen uuteen ilmastomalliin. Itä-Suomessa on nyt pärjättävä ilman routaa. Näin arvioi Tornatorin Ilomantsin toimipisteestään tilannetta tarkkaileva asiantuntija. Hän arvelee, että tämän talvinen ottelu tykkylumen aiheuttamien tuhojen kanssa voisi myös jotenkin liittyä ilmastonmuutokseen.

Yhteismetsät

Kesän aikana kasvanut ytimennävertäjäpopulaatio talvehtii maassa. Ensi keväänä populaatio onkin todennäköisesti paljon suurempi kuin keväällä 2018. Myös kirjanpainajan populaatio uhkaa moninkertaistua. Kirjanpainaja on kuusikoissa elävä ytimennävertäjän kaltainen kaarnakuoriainen. Tuhohyönteisten pesiytyminen tuoreisiin puutavarapinoihin ja mahdollisesti vielä korjaamatta oleviin lumituhopuihin on todennäköisesti runsasta touko-kesäkuun aikana.

40 kilometrin vaelluksen aikana tutustut ylä-savolaiseen havumetsämaisemaan järvineen ja jokineen. Matkan varrella voit pysähtyä lepäämään Hukkalan, Pitkäkankaan ja Läsykosken laavuille, joissa on tulentekomahdollisuus. Talaskankaalla sinua tervehtivät ikiaikaiset hongat ja naavaiset kuuset. Reitin voi kulkea myös osissa. Kaikille laavuille pääset tarvittaessa autolla.

UPM Biorefining muodostuu sellu-, saha- ja biopolttoaineliiketoiminnoista. UPM:llä on kolme sellutehdasta Suomessa sekä sellutehdas ja puuviljelmät Uruguayssa. UPM:llä on Suomessa neljä sahaa. UPM:n puupohjaista uusiutuvaa dieseliä valmistavan biojalostamon toiminta pääasiassa pehmo- ja erikoispapereiden sekä kartongin tuottajat selluteollisuudessa, polttoainejakelijat biopolttoaineteollisuu­ dessa sekä rakennus- ja puusepänteollisuus sahatavarateollisuudessa. käynnistyi vuoden 2015 alussa. UPM Biorefiningin asiakkaita ovat