Press "Enter" to skip to content

Toimitusjohtaja lyhenne

Navigointivalikko

Tutkintonimikkeistä ja oppiarvoista on käytössä pitempiä ja lyhyempiä lyhenteitä (esim. fil. maist. ja FM). Luettelossa on myös vanhoja tutkintonimikkeitä, koska niillä on edelleen käyttäjiä. Lyhenneluettelon hakusanana on pitempi lyhenne, jonka yhteydessä esitetään lyhyempi (esim. dipl.ins. ~ DI). Lyhyemmästä lyhenteestä taas viitataan pitempään (esim. DI ks. dipl.ins.). Saman alan tutkinnot esitetään maisterin kohdalla seuraavasti:

Mikä tarkoittaa mitä lyhenteitä toimitusjohtaja, CTO, CCO, COO… tarkoittaa?

Liikemaailma voi tulla hämmentäväksi neologismin ja teknisten seikkojen vuoksi (joskus, tarkoituksella etsitty), joita käytetään rintaan. On kuitenkin olemassa tiettyjä «merkintöjä», jotka riippumatta siitä, ovatko ne ymmärrettäviä enemmän tai vähemmän monimutkaisia, on oltava tunnettuja niiden suosiosta ja merkityksestä työpaikalla.

Navigointivalikko

«Talossa on myös osaavia ihmisiä, mutta kun etenkin käännös- ja markkinointitoiminta on täysin amatöörimäistä, pitää palkata joku, joka ne hoitaa. Jos Ruotsia pidetään hankalana markkina-alueena, sopimuksia ei välitetä uusia tai niitä rikotaan jatkuvasti, miksi sellaista pitäisi katsella toimitusjohtajan puhelimeen voisi vastata vaikka apina, eivätkä asiat sujuisi paljon huonommin.»

Vs. = viransijainen, vt. = virkaa tekevä/toimittava. Milloin näitä lyhenteitä käytetään? Esim. kunnanjohtaja on esteellinen esittelemään asiaa kokouksessa ja paikalle tulee toinen viranhaltija, joka hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kj:n ollessa poissa, onko vt. kj vai vs. kj?

Nämä siis ovat eri käsitteitä. Virkaa toimittava (yleiskielessä usein ”virkaa tekevä”, mutta tätä pidetään vierasvoittoisuutena) hoitaa siis virkaa silloin, kun viralla ei ole varsinaista, vakinaista haltijaa, vaan kyseessä on uusi virka, jota ei vielä ole täytetty, tai eläkkeelle jää­mi­sen takia avoimeksi tullut virka tms.

KTT Terhi J. Vapola sijoitusyhtiö Lurecon toimitusjohtajaksi

«Nyt pääsen syventämään tietämystäni siitä, millaisia ideoita tutkijoilla on työn alla ja auttamaan heitä eteenpäin uuden yrityksen kanssa. Kaupallistaminen on yleensä isompi asia kuin aluksi arvioidaan, siksi tiimi on tärkeä. Minun tehtäväni on rahoituksen avulla tukea uusien kasvuyritysten alkuvaihetta, jotta saisimme rakennettua uutta menestyvää liiketoimintaa», Vapola kiteyttää.

UNA OY:N UUSI WWW-SIVUSTO AVATTU!

6) oikeushenkilö, jossa 1 kohdassa tarkoitetulla emoyhteisöllä tai muulla yhtiössä määräysvaltaa käyttävällä henkilöllä on 20–50 prosenttia oikeushenkilön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamista äänistä tai emoyhteisö tai muu yhtiössä määräysvaltaa käyttävä henkilö voi muuten käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa oikeushenkilön taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa.

Vuoteen 1992 asti Cap Gemini-ryhmään kuuluvan ruotsalaisen yrityksen nimi oli Cap Gemini Sogeti. Tätä nimeä seurasivat Cap Programator, Cap Gemini, sekä Cap Gemini Ernst & Young. 2002 Cap Gemini -ryhmä perusti tytäryhtiön nimeltä Sogeti kuuteen maahan keskittyäkseen kasvavaan paikalliseen IT-markkinaan. Aikaisemmat 5500 työntekijää kuudessa maassa ovat kasvaneet nyt yli 20000 työntekijään 15 maassa.

Hän sanoo, että FB-kirppis Vantaan ylläpitäjille saattaa tulla palautetta, jossa myyjä on kummeksunut alustavan varauksen tehneen ostajaehdokkaan ohareita. Lopuksi on käynyt ilmi, että myyjä on sitkeästi odottanut varauksen tehneeltä viestiä, mutta ei ole itse ottanut yhteyttä varausta tehneeseen.

Seuraa

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Tutkimusrahoitus toimivaksi – eikö se sittenkin onnistuisi?

5. Hallituksen jäsenen erottaminen
Uuden lain mukaan sääntöihin voidaan ottaa ulkopuoliselle nimittäjälle mahdollisuus erottaa nimittämänsä jäsen. Tämä koskee siis vain hallituksen ulkopuolista nimittäjää (myös hallintoneuvosto), eikä itse jäsenensä nimittävä hallitus voi saada erottamisoikeutta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Fintech Finlandin ja Helsinki Business Hubin Suomen Fintech kasvuekosysteemi -hankkeen toteuttamiseen 220 000 euron valtionavustuksen. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen vahva, kansainvälisesti tunnettu fintech-ekosysteemi, tukea fintech-yritysten perustamista ja kannattavuutta sekä lisätä toimialan työpaikkoja ja verotuloja. Hankkeen toivotaan houkuttelevan Suomeen globaalien finanssiyritysten innovaatio- ja osaamiskeskuksia.

Hallituksen jäsenen perehdyttäminen alkaa jo ennen sitä yhtiökokousta, jossa henkilö on ehdolla jäseneksi. Tässä vaiheessa perehdytys perustuu julkiseen aineistoon, johon tutustuminen on pitkälle ehdokkaan omalla vastuulla. Perehtymistä kuitenkin edellytetään, sillä usein hallituksen ensimmäinen kokous pidetään heti yhtiökokouksen jälkeen, ja siinä voi jo joutua tekemään merkittäviä päätöksiä. Joskus on pidetty tarpeellisena, että uusi jäsen perehtyy luottamukselliseen aineistoon ennen yhtiökokousta. Tällöin tehdään salassapitosopimus.

Suosituimmat artikkelit

​Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa yhtiön hallitus, joka hyväksyy toimitusjohtajan kirjallisen johtajasopimuksen mukaan lukien taloudelliset etuudet. Hallitus nimittää myös johtajiston jäsenet ja hyväksyy heidän johtajasopimustensa pääasialliset ehdot ja taloudelliset etuudet. Johtajiston jäsenten erottamisesta päättää toimitusjohtaja kuultuaan ensin hallituksen puheenjohtajaa.