Press "Enter" to skip to content

Toimintalogiikka englanniksi

Sisällysluettelo

Ennen oman toiminnan suunnittelua on perehdyttävä toimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Yrityksen toimintaympäristön luovat asiakkaat ja niiden muuttuvat tarpeet, lainsäädäntö sekä ympäristö- ja arvomaailma-muutokset. Yksi merkittävimmistä asiakaskäyttäytymisen muutoksista on asiakkaiden ketjuuntuminen, jolloin hankinnat tehdään suurempina erinä ja ostot päätetään pääkonttoreissa. Uusien tuotteiden markkinoillepääsyä vaikeuttavat myös nopeasti muuttuva EU–lainsäädäntö sekä suurasiakkaiden tietojärjestelmät.

Luotu

Tietojenkäsittelytieteen laitos on toisaalta hyvin kansainvälinen, toisaalta ei. Tutkimus julkaistaan käytännössä aina kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa tai lehdissä, sitä ennen sen ovat vertaisarvioineet ulkomaalaiset tutkijat, ja sitä tehdään ja hyödynnetään kansainvälisesti. Tutkimuksen arvioinneissa laitos on todettu kansainvälisen tutkimuksen huipuksi data-analyysissä ja Suomen johtavaksi tietojenkäsittelytieteen tutkimusyksiköksi.

Pääsy kielletty

Etsimme kokenutta hallinnollista assistenttia. Olet toiminut aiemminkin assistenttina tietotekniikka-alan yrityksissä ja esim. alan laatujärjestelmät, GDPR ja tarjousmenettelyt sekä sopimushallinnon tehtävät ovat sinulle tuttuja ennestään. Sinulla on kaupallinen koulutus ja 10-20 vuotta kokemusta alan tehtävistä, englannin kielen taito on välttämätön, muu kielitaito katsotaan eduksi.  

Comments

Viestinnän professori Esa Väliverronen tiivistää asian näppärästi: «Medioituminen tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että yhteiskunnan instituutiot tulevat monin tavoin riippuvaisiksi median toimintatavoista ja siitä kuvasta, jonka media välittää niiden toiminnasta. Medioitumisessa ei ole yksiselitteisesti kyse median vallan kasvusta. Mukautumalla median toimintalogiikkaan yhteiskunnan instituutiot pyrkivät myös vahvistamaan omaa asemaansa».

Jos verkkolomakkeissa on ohjaavia tekstejä, myös niiden täytyy täyttää kontrastivaatimukset. Usein näkee lomakkeita, joissa täytettävän kohdan vihjeteksti on vaalean harmaalla. Tämä voi olla ongelma kontrastin kannalta. Kannattaakin miettiä, olisiko järkevää esimerkiksi määritellä vihjetekstin tyyliksi kursiivi, jolloin kontrasti säilyisi riittävänä mutta tyylikeino erottaisi vihjetekstin tavallisesta sisältötekstistä.

Toiseksi moni nuori tutkija tai asiantuntija ei koe vetoa vanhanaikaiseksi miellettyyn seuratoimintaan. Eliittikerhoihin kuuluminen ja pönöttäminen eivät ole muotia – eli kotimaisen tieteellisen kustannustoiminnan viehätys on läskikalan luokkaa. Ollaan kaukana söpöistä pandoista ja saimaannorpista, joita suuret kansanjoukot haluavat seurata suorista verkkolähetyksistä tai ihmetellä eläintarhassa. Tieteen rumien jäänteiden suojelemisen seuralle olisi tilausta.

Suo­ma­lais­ten osoit­tei­den ja ni­mien ym­mär­tä­mi­nen on eng­lan­nin­kie­li­sil­le pu­heen­tun­nis­tuk­sil­le han­ka­laa, jo­ten osas­sa au­tois­ta ei ole edes mah­dol­lis­ta syöt­tää na­vi­gaat­to­rin osoi­te­tie­to­ja pu­heel­la. 

Toisen tienkäyttäjän kännykän käyttö liikenteessä monen vaaratilanteen takana

Hevosen kohtaaminen tiellä saattaa olla kaupungissa kulkeville harvinaisempaa, mutta toimintaetiketti on syytä tuntea vaaratilanteiden välttämiseksi. Liikenneturva muistuttaa, että suuri ja voimakas eläin saattaa yllättyessään toimia arvaamattomasti, joten rauhallisuus ja vauhdin hidastaminen tuovat turvaa kaikille kulkijoille. Varsinkin kovia ääniä on syytä välttää ratsukkojen läheisyydessä.

Miksi käytettävyyssuunnittelu kannattaa?

Samaan aikaan tieteellinen asiantuntijuus on kärsinyt inflaation ruokaan ja terveyteen liittyvissä asioissa. Verkon ja sosiaalisen median aikakaudella itseoppineet bloggarit, lyhyen koulutuksen saaneet ravintoterapeutit, elämäntapa-asiantuntijat ja muut (some)julkkikset ovat haastaneet tehokkaasti tieteeseen nojaavia asiantuntijoita ja (pitkän koulutuksen saaneita) ravitsemusterapeutteja.

Syyskuussa 2016 käynnistyneistä kirjaamisvalmentajien valmennuksista on valmistunut jo lähes 400 kirjaamisvalmentajaa. —Tunnelma kaikissa ryhmissä on ollut positiivinen ja innostunut, kertoo kirjaamisosaamisen kehittämisestä vastaava sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Hanna Lohijoki. Hän on ollut mukana kirjaamisvalmentajien valmennuksissa kaikkien sosiaalialan osaamiskeskusten alueilla.

Taulukko rakentuu siten, että elementit asetetaan taulukon rivien ja sarakkeiden otsikoiksi samassa järjestyksessä. Koska tehtävä ei voi olla riippuvainen itsestään, merkitään diagonaali tummaksi. Taulukossa merkit tietyssä sarakkeessa kuvaavat lähtötietoja, joita tarvitaan kyseisessä sarakkeessa olevan tehtävän suorittamiseen. Vastaavasti rivin lukeminen paljastaa mitkä ko. tehtävän lopputulokset (output) ovat muiden tehtävien lähtötietoja (input).

“Enterprise 2.0 tarkoittaa uudenlaista toimintakulttuuria, joka vaati taitoa luoda vuorovaikutteinen ilmapiiri, jossa ihmiset haluavat jakaa tietoa, tehdä yhteistyötä ja auttaa toisiaan. Jos nämä taidot eivät ole HR:n vahvuuksia, niin kenen? Jotta enterprise 2.0 hankkeissa onnistutaan, on välttämätöntä, että HR:n ottaa aktiivisen roolin muutoksen fasilitoijana ja suunnannäyttäjänä. Tiukkojen pelisääntöjen ja kontrollin sijaan kaivataan rohkeutta kokeiluun ja muiden kannustamista mukaan.”

Ohjelmasta hyötyvät erityisesti liiketoimintajohtajat, jotka haluavat ymmärtää, mitä muotisanojen takana todella on: mitä uudet teknologiat tarkoittavat, miten niitä voi hyödyntää käytännössä, millaisia mahdollisuuksia niihin liittyy ja miten ne muuttavat organisaatioita, toimintaympäristöjä ja kilpailua.

”Uusien lentojen myötä voimme tarjota entistä paremmat yhteydet Pekingin ja yli sadan Euroopan-kohteemme välillä”, sanoo Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér. ”Tavoitteenamme on kasvaa kestävästi Kiinassa, joka on yksi maailman johtavista markkinoista. Uusi Pekingin Daxingin kansainvälinen lentoasema on Kiinan ja Euroopan välisten kansainvälisten lentojen keskus, ja palvelee hyvin asiakkaitamme.”

Meta

Luton ei ennen EDL:ää ollut rasistiseksi mielletty kaupunki, kuten vaikkapa Oldham, josta Archer itse on kotoisin. Oldhamia ravisteli rajut rotumellakat vuonna 2001. Syyskuun 11. terrori-iskujen jälkeen islam ja etenkin radikaaliksi tulkittu islam vaikutti Euroopan oikeiston ja ihmisten asenteisiin. Lutonin maine Englannissa on muuttunut. Toukokuussa 2012 EDL ja tuore We Are Luton -liike (WAL) kokoontuivat kahden tuhannen hengen voimin islamin vastaiseen mielenosoitukseen. Poliisin onnistui pitää äärioikeisto ja heidän vastustajansa erillään toisistaan.

9. Ei-tekniset näkökannat: Edellistä jatkaen, tekoälyn tutkimiseen tulisikin palkata asiantuntijoita tietojenkäsittelytieteiden ja insinöörialojen ulkopuolelta. Tekoälyn käytön siirtyessä yhä uusille toimintaympäristöille olisi hyvä varmistaa, että esimerkiksi oikeustieteilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden panos tekoälyjärjestelmien suunnittelussa tulisi esille.