Press "Enter" to skip to content

Toiminimi palkka

Yhteenveto toiminimen verotuksesta

Ammatinharjoittaja tarkoittaa henkilöä, joka pyörittää toimintaansa pääasiassa perustuen omaan ammattitaitoonsa, eikä sido siihen suuria määriä pääomaa. Esimerkiksi monet graafikot, psykologit tai konsultit kuuluvat usein tähän ryhmään. Mikäli esimerkiksi psykologi kuitenkin perustaisi oman praktiikkansa ja pyörittäisi sitä omistamastaan toimipisteestään, hän voisi olla liikkeenharjoittaja.

Toiminnan lopettaminen

Joskus yrittäjälle harmaita hiuksia tuottaa kysymykset rahan liikuttamisesta oman tilin ja yrityksen tilin välillä. Yhtiömuodot myös poikkeavat tämän osalta toisistaan ja yrittäjän onkin syytä olla näistä tietoinen, jotta turhilta veromätkyiltä vältytään. Tässä blogissa käymme läpi miten yrittäjä voi liikutella rahaa toiminimessä, henkilöyhtiössä, osakeyhtiössä sekä osuuskunnassa.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan mahdolliset ongelmat

Ennakkoperintärekisteriin ilmoittautuminen ei ole pakollista, mutta sillä elinkeinonharjoittaja osoittaa olevansa verotuksen piirissä ja että hänen työstään ei aiheudu työnantajavelvoitteita työn tilaajalle.  Toisin sanoen rekisteröity, yksityinen elinkeinonharjoittaja todistaa, että hän huolehtii itse ennakkoverojen maksamisesta. Ennakkoperintärekisteriin päästäkseen yrittäjällä on oltava moitteeton historia veronmaksamisen osalta, eli rekisteriin kuuluminen viestii myös yrittäjän luotettavuudesta.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja työntekijän palkkaaminen

Ensinnäkin työntekijän kanssa on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus. Lain mukaan työsopimus voidaan tehdä myös suullisesti, mutta käytännössä kirjallinen työsopimus kannattaa aina tehdä. Jos myöhemmin tulee erimielisyyttä esimerkiksi työsuhteen ehdoista, voi suullisen sopimuksen sisällön toteennäyttäminen olla hankalaa tai jopa mahdotonta.

Seuraa meitä

Autokuluista vähennyskelpoisia ovat ne kulut, jotka liittyvät elinkeinotoiminnan ajoihin. Elinkeinotoiminnan ajoja ovat kaikki ne ajot, jotka suoraan liittyvät elinkeinotoimintasi harjoittamiseen. Elinkeinotoiminnan ajoa eivät ole ne matkat, jotka teet asunnolta varsinaiselle toimipaikallesi. Vähennä ne esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä kuten palkansaaja asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina.

Yrittäjän palkka osakeyhtiössä ja toiminimimuotoisessa yrityksessä

Henkilöyhtiöissä puolison ja perheenjäsenien palkat maksetaan ihan normaalina yrityksen verotettavasta tulosta vähennettävänä palkkana, jos puoliso ei ole yhtiömies. Jos myös puoliso on yhtiömies, niin hän voi tehdä myös yksityisnostoja tai hänelle voidaan maksaa tuloverotuksessa vähennyskelpoista palkkaa. Avainasia tässä tuloverotuksen kannalta on siis onko puoliso yhtiömies vai ei. Yrityksen tulos sitten taas verotetaan sopimuksella sovittujen tulo-osuuksien mukaisesti yhtiömiesten kesken.

Yritysmuodon muutos ilmoitetaan aina sekä kaupparekisteriin että verohallintoon ja ilmoitukset ovat maksullisia. Yritysmuodon muutosta tehtäessä on hyvä olla tarkkana päivämäärien kanssa. Esimerkiksi osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, muuten perustaminen raukeaa. Yleensä toiminimi lopetetaan samalla kun osakeyhtiö perustetaan. Lopettamisesta on täytettävä erillinen ilmoitus kaupparekisteriin.

Ilmoitusten lähettäminen

Joissain poikkeustilanteissa Palkka.fi:stä muodostettua ilmoitusta voi olla tarve korjata myös suoraan tulorekisteriin. Tätä pitää kuitenkin pyrkiä välttämään siksi, että kertaalleen tulorekisterin sähköisen asioinnin kautta muokattua ilmoitusta ei voi enää sen jälkeen korjata Palkka.fi:n kautta.

Ristiriitojen vaara ei ole toistaiseksi ollut olemassa, sillä Solitalla asiakkaat muodostuvat pitkäaikaisen yhteistyön kautta suurehkojen hankkeiden ympärille. Historiaan katsottunakaan omista ja työnantajan asiakkaista ei taida löytyä yhtään päällekkäisyyttä. Enkä näe että yksittäisen skriptin tai Excel-taulukon tekeminen yhteiselle asiakkalle aiheuttaisi vastakkainasettelua, jos kyse on eri hankkeesta, organisaation osasta tai tehtävästä.

Siirtyminen OmaVero-järjestelmään tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2016 OmaVero-järjestelmään siirrettiin perintö- ja lahjaverotus. Vuoden 2017 alussa OmaVeroon siirrettiin arvonlisäverojen ja työnantajasuoritusten hoitaminen. Marraskuussa 2017 OmaVeroon siirrettiin yhteisöjen (kuten osakeyhtiöiden ja osuuskuntien) tuloverotus. Marraskuussa 2018 on vuorossa yksityishenkilöiden tuloverotuksen siirtäminen OmaVeroon.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tunnetaan myös nimillä toiminimi ja ammatinharjoittaja. Toiminimi soveltuu yritysmuodoksi parhaiten silloin, kun myyt omaa työtäsi yksin. Toiminimi on yleinen yritysmuoto esimerkiksi kampaajilla ja se onkin toiseksi yleisin yritysmuoto Suomessa osakeyhtiön jälkeen. Vuonna 2019 Suomessa on yli 200 000 yksityistä elinkeinonharjoittajaa.

Toiminimi

Sivutoiminen yrittäjä ei suinkaan ole sivussa seisoja, vaan yrittäjä, joka tekee yrittämisen lisäksi muutakin päivätyötä tai opintoja. Yleensä siis sivutoiminen yrittäjä ansaitsee pääasiallisen toimeentulonsa muualla. Eli hän voi olla esimerkiksi palkansaaja, eläkeläinen tai opiskelija. Aina sivutoimiseen yrittäjyyteen eivät liity niinkään lisäansioiden saaminen vaan vain oman intohimon toteuttaminen.

Kielet

Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Erillisilmoituksella ilmoitetaan maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset sekä työnantajarekisteriin kuuluvan työnantajan ”Ei palkanmaksua” -tieto. Satunnaisen työnantajan tulee antaa tulorekisteriin työnantajan erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa palkkaa.

Palkkatuen hakeminen

Jos sinulla on pakollinen tai vapaaehtoinen YEL- tai MYEL-vakuutus, päivärahasi määrä lasketaan YEL- tai MYEL-vakuutuksesi mukaisista työtuloista. Et voi itse valita, esitätkö 6 kuukauden tuloiksesi eläkevakuutuksen vahvistaman työtulon vai omasta yritystoiminnasta saamasi ansio- tai palkkatulot. Päivärahan perusteena olevana tulona käytetään ainoastaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtuloa.

Kaikki lääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa suorittaneet voivat ryhtyä ammatinharjoittajiksi. Lääkäri ei tarvitse aluehallintovirastolta varsinaista lupaa aloittaessaan ammatinharjoittamisen, mutta Valvirasta on haettava kirjallisesti lupa harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Lisäksi aluehallintovirastolle on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastaanottotoiminnan aloittamisesta sille aluehallintovirastolle, jonka alueella palveluja pääsääntöisesti annetaan. Ks. Luvat ja ilmoitukset viranomaisille.