Press "Enter" to skip to content

Tilluft vedovn

Teknisk informasjon om peisovner og vedfyring

Teknisk informasjon om peisovner og vedfyring

Varmelagringssystemet HSS er en kombinasjon av materialer og teknisk utforming som sikrer maksimal varmeeffekt. Varmeavgivelsen fortsetter i opptil  12 timer etter siste ilegg av ved. Systemet er kompakt og skjules i toppen av peisovnen. Det varmelagrende materialet fanger opp varmen som produseres i brennkammeret.

Her er deres råd om fyring i både nye og gamle vedovner:

Her er deres råd om fyring i både nye og gamle vedovner:

Problemet oppstår gjerne i nyere boliger. De er så tette at det kommer lite luft inn i boligen utenom via det balanserte ventilasjonssystemet. I nye boliger er det ventilasjonssystemet som altså balanserer luften innvendig. Når nordmenn da skal fyre i peisen kan det oppstå problemer fordi det blir et undertrykk i boligen i mangel på luft inne og da reverseres luftstrømmen i pipa.

Dette må du passe på når du installerer ny vedovn

Dette må du passe på når du installerer ny vedovn

Når det begynner å bli kaldt, gjelder det å få opp varmen i huset. Da er det mange av oss som velger å fyre i ovnen. Men om du ikke synes at det er noe futt i den vedovnen du har, kan det være lurt å investere i en ny – både av hensyn til økonomi og miljø.

Montering av peis – gode råd og fremgangsmåte

Montering av peis – gode råd og fremgangsmåte

Schiedel Sirius er nyutviklede peisovner med skjult tilluftsystem og flere smarte løsninger! Disse nye modellene er spesielt tilpasset dagens tette lavenergihus, moderne ventilasjonsystemer og er en skreddersydd løsning til Schiedel Permeter Vent stålpipe.

Tilluft stuss ø80x75mm til ventilert pipe

Tilluft stuss ø80x75mm til ventilert pipe

Trekker ikke ildstedet? Nei, ildstedet er dødt og er helt avhengig av en god “motor” for å fungere slik den er tiltenkt å gjøre. Forvirringen stammer nok fra de gamle beskjedene som er gitt av feiere og fagpersoner i alle år -”Du må fyre med god trekk for å unngå sotproduksjon” for så å justere opp lufttilførsels-ventilene/lukene på ovnen. Dette har nok ledet folk til å tro at det er ildstedet som trekker, men i realiteten har man ved å justere ventilene egenlig åpnet for at pipen klarer å trekke mer luft inn til ildstedet.

Spar 9000 kroner med varmepumpe: Dette er billigst fyring

Spar 9000 kroner med varmepumpe: Dette er billigst fyring

Det kan ikke unngås at man blir litt varm i hjertet når man får et fan-brev. Et slikt har vi nemlig fått – og det kommer helt fra USA. Nærmere bestemt det nordlige Minnesota.

Disse paramtrene har vi brukt i våre beregninger

Disse paramtrene har vi brukt i våre beregninger

Det tradisjonelle biobrenselet i norske husholdninger er ved og det finnes nærmere 2 millioner vedovner i Norge i dag, hvorav ca. 800 000 antas å være i daglig bruk. Vedforbruket har stått for om lag 40 % av den norske bioenergibruken de senere årene.

Panteordning for vedovner - utnyttelse og kostnader

Panteordning for vedovner – utnyttelse og kostnader

– Gamle grindovner, etasjeovner slipper ikke ut mer svevestøv enn de nye, såkalt rentbrennende. Det er ca 2,5 meter med kanaler inne i ovnen, og da er det ikke mye partikler igjen i den lufta som når pipa. Ikke varme heller. Den er igjen i rommet, påpeker Sundvold. Dette siste punktet snakkes det for lite om, magasinering av varme er i seg selv en ren energigevinst. En godt vedlikeholdt ovn har en varmeeffekt langt utover fyringstiden!