Press "Enter" to skip to content

Tilinpäätös mallipohja

Arkisto

Kirjan päivityksessä on huomioitu muun muassa viimeaikaiset muutokset lainsäädännössä ja muissa määräyksissä, kirjanpitolautakunnan viimeisimmät yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat, toiminnan jatkuvuuteen liittyvät asiat, virtuaalivaluutat ja tilinpäätöksen sähköinen allekirjoittaminen. Lisäksi on selkeytetty lakien ja asetusten vaatimusten esittämistä suhteessa Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksiin.  

Pages

b) Tilinavauksessa kopioidaan tilinpäätöksen tai sen liitetietojen osoittama ostovelkojen kokonaismäärä ostovelat-tilille. Kun edelliselle vuodelle kuulunut lasku maksetaan pankkitililtä, se kirjataan per ostovelat an pankkitili (eli ostovelkojen debetiin ja pankkitilin kreditiin). Tositteena tällöin on maksukuitti tai tiliotteen maksumerkintä. Selitteessä on hyvä viitata edellisen vuoden tositteeseen (esim. “Maksetaan ostovelka 32/2011”).

Kirjanpitokoulu, osa 4: Tuloslaskelma – PMA:n mukaiset liitetiedot sekä tuloslaskelma- ja tasekaavat

Kirjanpitokoulun ensimmäisessä osassa käsittelimme tilinpäätöksen laatimisen yleis­periaatteita ja toisessa osassa käsittelimme tasetta, sen pysyvien vastaavien erien arvostamista ja jaksottamista. Kolmannessa osassa jatkettiin taseen vaihtuvien vastaavien ja velkojen osalta samaa aihe­piiriä. Tässä neljännessä osassa ovat vuorossa tulos­laskelma, PMA:n mukaiset liitetiedot ja tuloslaskelma- ja tasekaavat. Viimeisessä, viidennessä osassa on vuorossa tentti. Tammikuun 1. päivänä 2016 voimaan astunut kirjanpitolain uudistus on vahvasti mukana sarjassa.

Kirjanpidon hoito käsittää tilinavauksen, tilitapahtumien tiliöinnin ja kirjaamisen sekä tarvittavat täsmäytykset. Osakirjanpitona hoidetaan vuokra-, vastike- ja käyttökorvauskirjanpitoa sekä palkkakirjanpitoa. Tehtäviin kuuluvat myös lainaosuus-, lunastus- ja arvonlisäverolaskelmien laadinta ja tilijärjestelmän dokumentointi sekä tiliote-, tosite- ym. kirjanpitoaineiston säilyttäminen.

Jos haluaa tutkia yhdistyksen talouden nykytilaa syvällisesti, on taseen ymmärtäminen välttämätöntä. Tyypillistä kuitenkin on, että tase sivuutetaan tilinpäätöksen tarkastelussa nopeasti tai sitä ei ymmärretä ollenkaan. Tässä kirjoituksessa on esitelty muutama menetelmä, joilla yhdistysten johtajat, hallituksen jäsenet ja taloudesta vastaavat henkilöt voivat tehdä tasetta ymmärrettävämmäksi itselleen ja toisille. Läpinäkyvyyden kannalta on tärkeää, että esimerkiksi yhdistyksen kokouksissa tilinpäätös osataan selittää kattavasti ja ymmärrettävästi jäsenistölle.

Avainsanat

Puutteellisia tilinpäätösasiakirjoja voi tarvittaessa täydentää. Täydennä tilinpäätösasiakirjoja lähettämällä kaupparekisteriin tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kaikki julkiset tilinpäätösasiakirjat yhdessä lähetyksessä (ei pelkkiä täydennyksiä). Näin varmistamme, että tilinpäätöstiedot rekisteröidään kokonaisuutena oikein.

Mitä aloittavan toiminimiyrittäjän pitää tietää tilinpäätöksen tekemisestä?

Liian yksityiskohtainen tuloslaskelma voi pienelle yritykselle olla vaarallinen sen takia, että se saattaa paljastaa liikesalaisuuksia kilpailijoille. Tällä perusteella on kirjanpitoasetukseen otettu säännös, joka sallii tuloslaskelman laatimisen lyhennettynä. Tämä on mahdollista, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista:

Murupolku

Jos lähdetään tilanteesta, jossa yrittäjällä ei ole minkäänlaista pohjaa kirjanpidolle, on kirjanpito viisainta ulkoistaa ammattilaisille. Jos kuitenkin toiminta on pienimuotoista tai sivutoimista, voi yrittäjä selvitä yhdenkertaisen kirjanpidon tekemisestä itse. Jos et ole varma, onko kirjanpitäjän hankkiminen järkevämpää kuin kirjanpidon hoitaminen itse, kannattaa miettiä alla olevia kysymyksiä.

Osto-, matka- ja kululaskuille on nykyisin mahdollista lisätä laskukohtaisten liitteiden lisäksi rivikohtaisia liitteitä. Liitetiedostoja voidaan asettaa suoraan laskuriveille, jolloin laskurivin Liitteet-sarakkeesta nähdään riville lisättyjen tiedostojen lukumäärä. Kun laskuriville on lisätty liitteitä, Liitteet-sarakkeessa olevaa numeroa klikkaamalla avataan liiteikkuna, jonka kautta voidaan tarkastella ja hallinnoida kyseisen laskurivin liitteitä.

Tyypillisessä taloyhtiössä jokseenkin kaikki menot rahoitetaan osakkaiden toimesta. Tämän vuoksi on kohtuullista, että osakkaille rahoittajina annetaan ymmärrettävässä muodossa olennaisimmat tiedot yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta. Asunto-osakeyhtiölain (AOYL) mukaan osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. Tällaisia yhtiön menoja ovat esimerkiksi kiinteistön ja rakennusten kunnossapidosta sekä perusparannuksista johtuvat menot.

Tilinpäätöksen sähköinen allekirjoitus

Toimintakertomuksen lisäksi yhtiö voi halutessaan täydentää tilinpäätösinformaatiota laatimalla myös erillisen vuosikertomuksen, jonka muotoa ei ole säännelty kirjanpitolaissa kuten tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen muotoa. Vuosikertomus ei ole myöskään tilintarkastuksen kohteena, joten sen tieto on varmentamatonta. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti tilinpäätös ja toimintakertomus ovat molemmat tilintarkastuksen kohteena, mutta meneillään olevan tilintarkastuslain muutosesityksen mukaisesti toimintakertomus jäisi tulevaisuudessa laajan tilintarkastuksen ulkopuolelle.

Yhdenkertainen (tai yksinkertainen) Kirjanpito

Toiminimi yrittäjällä kannattaa olla erillinen tili liiketoimintaansa varten. Tämä helpottaa huomattavasti kirjanpitoa. Riittää kun jokaiselle tilitapahtumalle löytyy tosite (esim. lasku) tai selitys (esim. yksityisotto). Pankkitili voi olla normaali käyttötili, jonka voi avata helposti useimmissa verkkopankeissa. Sen ei tarvitse olla (maksullinen) yritystili!

Ilmaiset Kirjanpito Ohjelmat

Tietysti ilmaiseen tai lähes ilmaiseen kirjanpitoon on olemassa vielä viideskin mahdollisuus, nimittäin vanhanaikainen paperille tai tilivihkoon tehtävä kirjanpito. Sen hyviä puolia on ainakin se, ettei tarvitse opetella ohjelman käyttöä. Tee se itse kirjanpito paperille soveltuu nykyisin varmaankin lähinnä todella pienelle ammatinharjoittajalle tai yksityiselle henkilölle. Kassakirjanpitoon kylläkin paperiversio on vielä aivan pätevä.

Yhdistyksen talous kuvaa yhdistyksen yhden toimintavuoden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Sen rakenne on suunniteltu niin, että toiminnan tarkoituksen toteuttamisen periaatteista johdetaan tavoitteet, resurssit ja toimintasuunnitelma, jotka puretaan esimerkkien avulla talousarvion muotoon. Toimintavuoden aikana toimintasuunnitelmasta, toteutuksen seurantatiedoista ja kirjanpidosta tuotetaan toimintakertomus ja tilinpäätös.

Julkaistavat asiakirjat ja niiden luokittelu

Pohjois-Savon Kylät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Riistaveden Mantulla (Keskustie 29, 71160 Riistavesi) 15.11.2018 klo 18.00 alkaen. Kahvit 17.30 alkaen. Esittelemme, Pohjois-Savon Kylät ry:llä menossa olevat hankkeet, Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön ja Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan ennen varsinaisen kokouksen aloittamista. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, käsitellään jäsenmaksut vuodelle 2019 sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Lomake (Koko portaali)

Kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, pankkitilistä ja käteiskassasta tarkastetaan, että rahat ovat tallella, kaikki rahaliikenne on muistettu merkitä kirjanpitoon, mahdollisesti puuttuvista kuiteista on tehty selvitykset, tuotot ja kulut on kohdistettu oikealle tilikaudelle ja että rahat on ylipäätään käytetty yhdistyksen menoihin, ei esim. hallituksen jäsenten henkilökohtaisiin tarpeisiin.