Press "Enter" to skip to content

Tietyöt 2019

Toinen sanoo "mie" ja toinen "mä", mikä muu erottaa keskustan johtajakisaajat Kaikkosen ja Kulmunin toisistaan? Ainakin menokuri ja kurinpito

Kaupungin kasvuun varaudutaan myös liikennejärjestelmää kehittämällä. Siksi varsinkin kantakaupungin katuja uudistetaan lähivuosina niin, että kantakaupungissa pääsee liikkumaan sujuvasti joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä. Mitä useampi matka tehdään näillä tilaa säästävillä kulkumuodoilla, sitä toimivampana kaupungin liikenne säilyy.

Varsinais-Suomen teitä korjataan kuntoon heinäkuun alussa

Perusrahoituksella tehtäviä töitä eli päällystyskohteita ja sillankorjauksia on vähän. Joitakin korjausvelkarahoituksella tehtäviä kohteita on lisäksi, joita tehdään loppuun, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Timo Mäkikyrö.

Haluatko välttää tietyöt? Katso kartalta, missä tänä kesänä uusitaan asfalttia

Tienparannushankkeita on käynnissä ympäri maata, myös pohjalaismaakunnissa. Esimerkiksi valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutien työmaalla rakennetaan Stormossen–Koivulahti keskikaideosuutta, melu- ja ympäristörakenteita sekä viimeistellään uusien tieosuuksien pintarakenteita tekemällä viimeiset päällysteet Vaasassa ja Mustasaaressa.

Huolet kaupungin keskustan joutumisesta liikennemottiin ovat kuitenkin viime aikoina kasvaneet. Muun muassa Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen (kok.) ja kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok.) ovat vaatineet Hämeentien muutostöiden aloittamista vasta Hakaniemen alueen muiden hankkeiden valmistuttua.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi:

Kuluneiden tiemerkintöjen ylläpitomerkintätyöt alkavat myös keväällä. Tiemerkintöjä tehdään liikenteen seassa, joten autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja ja -työmaita ohittaessa. Tiemerkintätyöt voivat hetkellisesti hidastaa liikennettä, mutta lopputuloksena on tie, jonka tiemerkinnät näkyvät paremmin. Paremmin näkyvät tiemerkinnät parantavat liikenteen turvallisuutta.

Palvelussa on myös hyvät ja selkeät linkitykset muihin palveluihin kuten tiekameroihin Eestissä ja Latviassa. Samoin rautateiden ratoihin ja aikatauluihin. Siitä löytyvät myös linkit Viron pyöräilyreitteihin, laivaliikenteeseen ja Viron liikennemerkkeihin. Lisäksi info-painikkeen takaa löytyvät tiedot nopeusrajoituksista ja muutamista muista perusasioista, mitä tielläliikkujan maassa pitää tietää.

Valikko

Avaa valikko

Kyselyssä yritykset nostivat muun muassa kovan kilpailutilanteen ja byrokratian yritystoiminnan haasteiksi. Korkea kustannus- ja hintataso oli selkein yksittäinen tekijä, joka vähensi yritysten halukkuutta suositella Helsinkiä sijaintipaikkana. Lisäksi liikenteeseen liittyvät syyt mainittiin suositteluhalukkuutta vähentävinä asioina yli 30 prosentissa vastauksista.Kaupungin palveluihin oltiin aiempaa tyytyväisempiä, mutta palveluista ja toiminnasta toivottiin lisää tietoa.

Tässä tiehankkeessa on tiesuunnitelman mukaan kyse pohjaveden suojauksen lisäksi mm. Tynninharjun eritasoliittymän rakentamisesta, Ravitien alikulun ja siihen liittyvän kevyen liikenteen väylän osan rakentamisesta, melusuojauksen rakentamisesta, tarvittavien laskuojarasitteiden perustamisesta sekä tiettyjen valtatielle johtaneiden yksityistieliittymien lakkauttamisesta ja siitä johtuvista yksityisteiden järjestelyistä.

Jotta tietyömaan arvioidaan aiheuttavan tieliikenteelle merkittävää haittaa, työmaan tulee olla yli 15 kilometriä pitkä sekä sijaita sellaisella tieosuudella, jossa on vuorokaudessa paljon liikennettä (yli 6000 ajoneuvoa/vrk). Tällaisia kohteita on tulevana kesänä Pohjois-Savossa sekä Etelä-Pohjanmaalla: Mahdollisesti merkittävää haittaa tieliikenteelle aiheuttavia tietyömaita on valtatiellä 5 peräti kolme kappaletta ja tiellä 18 yksi.

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kesän tietyöt ovat täydessä vauhdissa myös Lahdessa. Tietyöhankkeet aiheuttavat jonkin verran haittaa liikenteelle, joten maltti on valttia matkanteossa, ja matkaan kannattaa varata riittävästi aikaa. Etelä-Suomen Sanomat selvitti, missä päin Lahtea tehdään tänä kesänä liikennettä haittaavia tietöitä.

Schengen-maiden (mm. Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Puola) välillä liikuttaessa ei ole rajatarkastuksia (muulloin kuin poikkeusolosuhteissa). Matkustusasiakirjaksi riittää voimassaoleva suomalainen henkilökortti tai passi. Rajatarkastukset tehdään Schengen-alueiden ulkorajoilla maahan saavuttaessa ja poistuttaessa.

ADAC:n omat tiepalvelupartiot (ADAC-Strassenwacht) voivat auttaa satunnaisesti ja vallitsevan työtilanteensa mukaan ketä tahansa pulaan joutunutta autoilijaa. ADAC-Strassenwachtilla on noin 1 760 partiota ympäri Saksaa. Jos Strassenwacht on ylityöllistetty, apua antavat ADAC:n yhteistyökumppanit (Strassendienst im Auftrag des ADAC). Strassendienstin apu on aina maksullista. Strassendienst-verkostoon kuuluu lähes 800 avustusyritystä.

Kommentin sisällön tulisi liittyä matkailuun. Hyödyllisimmät kommentit ovat yksityiskohtaisia ja auttavat muita tekemään parempia päätöksiä. Ethän kirjoita kommenttiin henkilöihin kohdistuvia, poliittisia, eettisiä tai uskonnollisia mielipiteitä. Mainossisältö poistetaan ja Booking.comin palveluita koskevat asiat ohjataan Asiakaspalvelu- tai Majoituspalvelutiimille.

Passenger menu

Älypuhelimeen voi ladata Hjelp 113-GPS-mobiilisovelluksen ilmaiseksi sovelluskaupasta. Sovellus käyttää puhelimen dataverkkoyhteyttä ja GPS paikantaa puhelimen. Puhelimessa tulee olla dataverkkoyhteys ja myös sijaintiasetukset päällä. Sovellusta käytettäessä se näyttää paikannuskoordinaatit ja painamalla ”ring 1-1-3” soittaa puhelin hätäkeskukseen. Voit kertoa sijaintisi hätäkeskukseen lukemalla koordinaatit ruudulta.

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Alakorkalon tietyöt jatkuvat. Teollisuustie on poikki ja myös Isoaavantielle voi tulla jossakin vaiheessa sulkuja kiertoliittymää rakennettaessa. Hyötykieppiin ja Kierrätyspuisto Residuumiin voi kulkea Ahjotien suunnalta Vasaratien kautta. Vanha liittymä E4-tieltä Betonitielle on myös avattu tietöiden ajaksi, joten kulku tätä kautta on myös mahdollista.

Ostetaan

Pirkanmaan Ely-keskuksen käynnistämä tieremontti kantatiellä 58 Huutijärven ja Oriveden Yliskylän välillä hankaloittaa etenkin raskaan kaluston kulkemista. Tienpitäjä toivookin raskaan liikenteen suosivan mahdollisuuksien mukaan mieluummin valtateitä 9 ja 12 ja Kangasala–Suinula-tietä eli maantietä 3400. Massanvaihdon kohdilla liikenteen käyttöön jää 58-tiellä vain reilun kolmen metrin levyinen ajokaista. Tietöiden vuoksi kantatiellä on runsaasti työkoneita, ja käytettävä kaista on…