Press "Enter" to skip to content

Testamentin teko oulu

Testamentti on ainoa tapa vaikuttaa siihen, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Jos testamenttia ei ole, omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan lastesi, tai jos heitä ei ole, muiden sukulaisten kesken. Jos perittävällä on lapsia, testamentilla on mahdollista määrätä lähtökohtaisesti puolesta omaisuudesta, niin sanotun lakiosan ylittävältä osalta. On toki mahdollista määrätä myös koko omaisuudesta, mutta tällöin rintaperillisillä on testamentista huolimatta oikeus vaatia lakiosaansa eli osuuttaan puolesta perittävän varallisuudesta.

Päävalikko

Avioehto taas on jokseenkin yksinkertainen laatia. Laissa on myös tyhjentävästi määritelty se, millaisia sopimusehtoja avioehtoon voidaan ottaa. Tyypillinen avioehto poistaa kummaltakin puolisolta avio-oikeuden kaikkeen toistensa omaisuuteen, ja tällaisen sopimuksen laatimisesta perittävä hinta on helpohko antaa etukäteen sitovastikin. Tietysti hintaa vaikuttaa myös se, miten paljon konsultaatiota avioehdon vaikutuksista ja eri vaihtoehdoista kuluttaja tarvitsee.

Lue lisää

Puolisot voivat laatia keskinäisen testamatin siten, että sillä annetaan hallintaoikeus leskelle. Tällöin siirtyy ensiksi kuolleen puolison omaisuuden omistusoikeus suoraan lapsille, mutta leski saa omaisuuteen käyttö- eli hallintaoikeuden. Leski ei tällöin joudu maksamaan perintöveroa saamastaan käyttöoikeudesta ja myös lasten perintöveroa pienentää lesken saama käyttöoikeus. Hallintaoikeustestamentilla voidaan turvata lesken asema ja samalla varmistaa, että omaisuus menee rintaperillisille.

Lakipalvelut

Täyden omistusoikeuden saava testamentinsaaja saa samanlaisen oikeudellisen aseman testamentattuun omaisuuteen kuin testamentin tekijälläkin oli. Testamentinsaaja voi siis muun ohessa käyttää ja hallita omaisuutta, hän saa omaisuuden tuoton, voi luovuttaa omaisuuden edelleen, käyttää omaisuutta luoton vakuutena ja hän voi määrätä omaisuudesta testamentilla. Täydestä omistusoikeudesta saaja maksaa perintöveron.

Tutustukaa lakipalveluihin

Vartavasten kutsuttuina ja yhtä aikaa saapuvilla olevina todistamme, että Etunimet ja sukunimi ja ent. sukunimi. ja Etunimet ja sukunimi ja ent.sukunimi joiden henkilöllisyyden olemme todenneet, ovat tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittaneet edellä olevan sisältävän heidän viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa ja omakätisesti allekirjoittaneet.

Hanki todistajat

Maija ja Matti ovat asuneet Maijan omistamassa asunnossa kaksikymmentä vuotta. Kodissa asuivat myös Maijan kaksi lasta ennen kuin he muuttivat omilleen lähtiessään opiskelemaan. Sekä Maija että Matti ovat olleet aiemmin tahoillaan naimisissa. Avioituminen uudelleen ei ole tuntunut kummastakaan tarpeelliselta, ja pari on ajatellut, että avoliitto riittää sitoutumisen merkiksi. Sitten Maija sairastuu ja kuolee. Parin yhdessä jakaman ja Maijan omistaman asunnon perivät Maijan lapset – huolimatta siitä, että Matti on asunut kodissa heitä kauemmin.

Milloin ja miksi testamentti kannattaa tehdä?

Testamenttilahjoitukset muodostavat erittäin tärkeän osan Kummien välittämästä avusta. Ne ovat Kummeille verovapaita ja menevät lyhentämättöminä kohteisiinsa. Testamenttilahjoituksen voi tehdä niin Lastenklinikoiden Kummit ry:n yleiskeräykseen kuin tarkemmin rajattuun kohteeseen, kuten laitehankinnat, lastentautien tutkimustyö, lasten ja nuorten psykiatrinen hoito tai potilaiden viihtyvyys. Halutessaan lahjoituksen voi suunnata myös valitun lastenklinikan tietylle osastolle. Testamenttilahjoituksen avulla voi parantaa monen vasta alkutaipaleelle ehtineen elämän mahdollisuuksia.

Testamenttilahjoituksen voi osoittaa käytettäväksi yleisesti Oulun yliopiston toiminnan tai valitun koulutusalan (esim. lääketieteen) tutkimus- ja/tai koulutustoiminnan kehittämiseen. Testamentatut varat liitetään tällöin  yliopiston lahjoituspääomaan, joka on sijoitettu ja jonka tuoton jako mahdollistaa tieteen jatkuvan tukemisen. Sijoitetun pääoman tuoton jaossa  huomioidaan lahjoittajien toiveet, tiedekuntien näkemykset tulevaisuuden kannalta keskeisistä kehittämiskohteista sekä tutkimusta koskevan arvioinnin tulokset.    

Muut palvelut

Testamentilla voit varmistaa, että omaisuutesi tai haluamasi osuus siitä menee sinulle tärkeään tarkoitukseen. Yleishyödyllisenä järjestönä Suomen Merimieskirkon ei tarvitse maksaa testamentilla saamastaan omaisuudesta perintöveroa, joten se käytetään kokonaisuudessaan toimintaamme kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Testamentit ovat olleet ja ovat edelleen Merimieskirkon talouden tukipylväitä, mutta ennen kaikkea ne ovat osoitus työmme arvostuksesta. Testamentit ovat kantaneet Merimieskirkkoa yli yhteiskuntamme kriisiaikojen.

KUMPPANIT

– Kun otetaan huomioon Valtakorven vastuullinen asema sekä se, että rikos on kohdistunut koulun oppilaiden stipendien jakamiseksi tarkoitettuun määrällisesti erittäin suureen rahastoon ja että teko on kestänyt noin kymmenen vuotta, on virka-aseman väärinkäyttäminen myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, oikeus toteaa.

Usein kysyttyä

Perukirjasta kannattaa kuitenkin tehdä useampi allekirjoitettu (alkuperäinen) kappale. Alkuperäistä perukirjaa tarvitaan aina, kun pitää selvittää, kuka voi edustaa kuolinpesää. Tarvitset perukirjaa esimerkiksi silloin, kun hoidat pankissa kuolinpesän asioita tai haluat rekisteröidä omaisuutta kuolinpesän nimiin. 

Kerätyillä varoilla järjestetään potilaille ja heidän omaisilleen vertaistukitoimintaa, jossa yhdistyksen työntekijät ja vapaaehtoistoimijat antavat neuvontaa sairastuneille ja heidän omaisilleen sairauden kanssa elämisestä sekä ohjaavat heitä vertaistukiryhmiin, sopeutumisvalmennuskursseille sekä tukihenkilötoiminnan piiriin. Lisäksi varoja voidaan käyttää vapaaehtoistyöntekijöille järjestettävän koulutuksen toteuttamiseen, jonka tarkoituksena on antaa vapaaehtoistyöntekijöille voimavaroja tukihenkilönä ja kerhojen vetäjänä toimimiseen.

Murupolku

Turvalliset ja hoitavat hygieniatuotteet löydät Ruohonjuuresta – luomullisesti. Ruohonjuuressa myymme vain sertifiotua ja kotimaisten pientuottajien valmistamia hygieniatuotteita – meiltä löydät iho- ja ympäristöystävälliset vaihtoehdot mm. hiusten ja ihon pesuun – ihan koko perheelle. Mitään Ruohonjuuren kosmetiikkatuotteista eikä niiden ainesosista ole testattu eläimillä.

κρεμες για σκληρες φτερνες Άλλα άρθρα

Testamentin voi periaatteessa laatia kuka tahansa, mutta jos perintö- ja testamenttioikeuteen ja verotukseen liittyvät kysymykset eivät ole tuttuja, on hyvä käyttää asiantuntijan apua. Se varmistaa, että testamentin tekijän viimeinen tahto aikanaan tapahtuu.  

Olemme koonneet sinua varten listan keskeisimmistä testamentin tekoon liittyvistä seikoista sekä testamenttimalleja. Toivottavasti niistä on sinulle apua.