Press "Enter" to skip to content

Tes palkka siivooja

Kerro paljonko tienaat ja vertaa pärjäätkö kollegoillesi!

Kiinteistöpalvelualan tärkeimmät sisällöt liittyvät palkkatasoon ja palkanlisiin. Työehtosopimuksesta löytyvät erilliset palkkataulukot eri vaatimustason tehtäviä varten. Laissa velvoitetaan työnantajaa maksamaan työstä asianmukaista palkkaa ja yleissitovan työehtosopimuksen palkkataulukot käytännössä ovat tapa määritellä asianmukainen palkka alalla. Työehtosopimuksen palkkataulukoista löytyy siis myös alin mahdollinen palkka, jota työntekijälle voi työstä maksaa.

Tilaa uutiskirje

  Rakennusalan työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset tulevat voimaan kesäkuun alussa. Korotus tulee voimaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2019 tai lähinnä sitä. Tämä tarkoittaa sitä, että korotus toteutetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka on lähempänä päivämäärää 1.6, ennen tai jälkeen riippuen kunkin yrityksen palkanmaksukauden alkamisesta. Liiton sopimusalojen palkankorotukset on koottu TES-lennäkkeihin. Lennäkit on sijoitettu sopimusalakohtaisille sivuille pdf-tiedostoina,

Kunta-alan palkkojen perusteet

Henkilökohtaista lisää maksetaan pääsääntöisesti työntekijän työsuorituksen arvioinnin perusteella. Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteina voivat ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen lisäksi olla esimerkiksi tuloksellisuus, monitaitoisuus ja luovuus, erityistiedot ja -taidot, yhteistyökyky, vastuuntunto, oma-aloitteisuus ja kehityskykyisyys. Työsuorituksen arviointi suoritetaan esimerkiksi vuosittain käytävän kehityskeskustelun yhteydessä.

Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2017, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 146 euroa/kk. Ansiot eivät sisällä lokakuun 2017 jälkeen tehtyjä palkankorotuksia. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina.

Omat suosikit

Mielikuva alasta saa ensimmäisen sysäyksen parempaan suuntaan saapuessani kirkkain värein ja kierrätyskalustein sisustettuun Tikanpesään. Kahden siivoojan päivän urakat ovat takana, joten pirteän värisillä nojatuoleilla on mukava hengähtää. Haluan kuulla, millaisia ajatuksia neljä kuukautta porrassiivoojana työskennelleellä Do Hong Thangilla ja kuusi kuukautta Elisan toimistolla siivonneella Olga Sinivirralla on työstään.

Palkkavertailu

Meillä pääset työskentelemään liikuntakiinteistöjen puhtaanapidon parissa. Työhön kuuluu mm. uimahallin, jäähallin ja kuntosalien siivousta ja siinä on mahdollisuus päästä myös asiakaspalvelutehtävien pariin. Työ on toistaiseksi voimassaoleva vuorotyö, johon kuuluu aamu-, ilta- ja viikonloppuvuoroja, 80 % täydestä työajasta. Siivousalan kokemus katsotaan eduksi, mutta työ sisältää perehdytyksen.

Uuden Suomen blogit

Isäni oli ensin kaukopartiossa, sitten vastavakoilussa ja mahd. SD:ssä. Sitten hän oli vähän aikaa salakuljettajana Lapissa (kaverit olivat rajavartiostossa) ja myöhemmin yksityisyrittäjän ja poliisina. Häneltä opin jo poikana, että rosvo ja poliisi ovat kolikon kääntöpuolet, molemmat tarvitsevat toisiaan. Vankilapsykiatrina työskennellessäni minulle taas selvisi se, miksi rosvot kovin usein jäävät kiinni. Sehän johtuu siitä, että toiset rosvot polttavat.

Podcastit

Kuvio on tuttu parilta viime vuodelta: Maan hallitus valmistelee laajamittaista sote-uudistusta, ja remonttia kaipaavat hoito- ja hoivakiinteistöt uhkaavat jäädä kuntien käsiin. Samaan aikaan Attendon, Esperin ja Mehiläisen kauppamiehet kiertelevät maakuntia ja tekevät tarjouksen, josta on vaikea kieltäytyä. ”Myy tönö tontteineen meille, rakennamme tilalle uuden ja tuotamme myös hoivapalvelut – ammattitaidolla ja kohtuuhinnalla.”

Teknologiateollisuus

”Airpron ansiotaso on myös korkeampi kuin vartiointialan työehtosopimuksessa, joita kilpailijamme turvatarkastustehtävissä pääasiallisesti käyttävät. On esitetty, että myös Airpron tulisi noudattaa vartiointialan työehtoja, vaikka ne johtaisivat henkilöstöllämme kokonaisuutenaan heikompaan ansiotasoon sekä esimerkiksi vapaapäivien toivominen ja rytmitys muuttuisi työehtojen rakenteiden takia jäykemmäksi”, toteaa Airpron toimitusjohtaja Janne Hattula.  

Kotitalouden pitää ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja ansiotuloista aina tulorekisteriin. Kaikki tiedot on ilmoitettava maksujen määrästä riippumatta – euromääräistä alarajaa ei ole. Palkkatietoilmoituksen lisäksi on annettava työnantajan erillisilmoitus, jolla ilmoitetaan maksetut työnantajan sairausvakuutusmaksut.

"Markkinoilla vallitsee harhakäsitys siitä, että olisimme alustabisneksessä. Olemme siivousyritys, joka työllistää suoraan omilla palkkalistoillaan tai siivoojan omasta halusta riippuen toiminimellä toimivia tai kevytyrittäjiä", kertoo Kauppalehdelle Freskan operatiivinen johtaja Susanna Takkunen.

Työehtosopimukset

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän kokoaikaisen, täyttä palkkaa saaneen kuukausipalkkaisen palkansaajan säännöllisen työajan ansion mediaani oli 2 780 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 049 euroa kuukaudessa. Suurimmat säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat johtajilla, 4 904 euroa. Pienimmät mediaaniansiot, 2 075 euroa, olivat ammattiryhmässä muut työntekijät, jossa yleisimpiä ammattinimikkeitä olivat laitoshuoltaja, ruokapalvelutyöntekijä ja siivooja.

5. Millaisen työn haluat?

Oheiset hintaesimerkit ovat yksityiselle henkilölle maksettuja palkkoja palvelun teettämisen brutto- tai nettohintojen sijaan. Yksityishenkilön palkkaaminen vaihtelee paikkakunnan, tehtävän työn ja työntekijän kokemuksen mukaan. Esimerkeistä lastenhoitajan palkka on Mannerheimin lastensuojeluliiton määrittelemä tuntipalkka. Kotisiivoojan palkka on laskettu Kiinteistöalan työehtosopimuksen mukaan.