Press "Enter" to skip to content

Tekninen lautakunta

Esityslistat ja pöytäkirjat

Lautakunta huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä kunnan omistamien kiinteistöjen ja kunnallistekniikan osalta. Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös asuntohallintoon liittyvät tehtävät sekä rakennus- ja ympäristövalvonnan yhteistoiminta ja seurantatehtävät.

Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut toimialalla huolehditaan kunnan omista tilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon, liikuntapaikkojen ja puistojen sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi toimiala vastaa toimielimien (lautakunta ja jaos) valmistelutehtävistä sekä palvelukeskuksen talous-, hallinto- ja henkilöstöasioiden hoidosta.

Ota yhteyttä

Teknisen lautakunnan tehtäväalueina ovat rakennushankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen, rakennetun omaisuuden ja yleisten alueiden ylläpito, kaavoitus ja maankäyttö, mittaustoimi, hulevesiasiat, liikuntapalvelut, yksityistiepalvelut, kunnallisten laitosten toiminta sekä näiden tehtävien  vaatimat tukitoiminnot. Teknisen  lautakunnan tehtäväalueita ovat lisäksi rakentamisen neuvonta ja valvonta, ympäristönsuojelu, väestösuojelu sekä öljyntorjunta siltä osin kuin kyseisiä tehtäviä ei alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksella ole siirretty pelastuslaitokselle.

Primary links

Tekninen lautakunta päättää rakennushankkeiden ja kunnallisteknisten töiden pääpiirustusten, lopullisten kustannusarvioiden ja työselitysten hyväksymistä, rakentamisen suoritustapaa ja työn aloittamisen ajankohtaa valtuuston hyväksymän huonetilaohjelman, kunnallisteknillisten töiden rakennusohjelman, luonnospiirustusten ja alustavan kustannusarvion sekä rakennustapaselityksen taikka valtuuston muutoin antamien ohjeiden mukaisesti.

Palvelut »

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin klo 16:00 alkaen kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, os. Hallituskatu 4 tai kokouskutsussa mainitussa muussa paikassa. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan aina kokouskutsussa. Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävillä päätöksessä mainittuna päivänä kaupungin yleisessä tietoverkossa uuden kuntalain mukaisesti.

2017-2021

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Miten voimme palvella?

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Tekninen lautakunta vastaa teknisestä hallinnosta, kiinteistöjen ylläpidosta ja uudisrakentamisesta, kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, joukkoliikenteestä, liikenneväylistä, viheralueista, virkistysalueista, ulkoilualueista, jätehuollosta, maa- ja metsätilojen ylläpidosta, maa-ainesyksiköstö, konekeskuksesta, vesihuoltolaitoksesta, varastokeskuksesta, palo- ja pelastustoimesta sekä ruoka- ja puhtauspalveluista.

Lautakunta valitsee kullakin kokoontumiskerralla kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kolmantena kokouksen jälkeisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnantoimistolla kokouksen jälkeisenä neljäntenä arkipäivänä. Julkipanopäivä on kokouksesta viidentenä arkipäivänä ja antopäivä tästä seuraavana.

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot on anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksissa.

Maailman kaunein pysähdyspaikka.

Tekninen lautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: tiet ja liikenneasiat, jätehuolto, tilahallinto, maa- ja metsätilat, vesihuoltolaitos ja kaukolämpö, yksityistiet ja yksityistielain mukaiset tieviranomaisen tehtävät, maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusviranomaiselle säädetyt tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuluvat tehtävät ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuspalvelujen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi sen tehtävänä on toimia aktiivisena vaikuttajana alueen oppilaitosyhteistyössä, osallistua omistajapolitiikan koordinointiin koulutuskuntayhtymissä sekä kehittää oppilaitosten yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Saarijärven kaupunki

Tekninen lautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena, väestönsuojelu­lain tarkoittamana viranomaisena sekä vastaa öljyvahinkojen torjunnasta.Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä yleisten alueiden hoidosta. Tekninen lautakunta vastaa myös vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta sekä kaupungin vuokratalojen kunnossapidosta.

Lautakuntien esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla esityslistat ja pöytäkirjat -sivustolla pääsääntöisesti kokousta edeltävällä viikolla. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka julkaistaan esityslistat ja pöytäkirjat -sivustolla. Pöytäkirja korvaa tällöin aiemmin julkaistun esityslistan.

Hakulomake

Teknisen lautakunnan tehtäväalueena on kunnan toimesta tapahtuva rakentaminen, maa-, metsä- ja rakennuskiinteistöjen sekä liikelaitosten kunnossapito- ja käyttötehtävät, tiehallinto, palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu liikenneturvallisuus sekä ruokahuolto ja siivous. Lautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, ympäristölupaviranomaisena, ympäristönsuojeluviranomaisena, tielautakuntana, jäteviranomaisena ja leirintäalueviranomaisena.

Ajankohtaista

Petäjävesi tarjoaa maalaisympäristön ja erinomaiset palvelut. Hyvät terveyspalvelut, uudistuneet ja nykyaikaiset koulut, virkeä kulttuuri- ja harrastustarjonta ovat osa petäjävetistä elämänlaatua. Elävä maaseutu ja kestävä kehitys ovat keskeisiä arvojamme. Isot, sekä väljät ja edulliset tontit ovat valttikorttimme.